Język polski /

Homer Iliada

Homer Iliada

 HOMER-poeta grecki, narastało wokół niego
wiele legend, żył w VIII w. p.n.e. Autor Iliady i Odysei.
epos Homerycki
rodzaj literacki → epika

Homer Iliada

user profile picture

Agata Wiszniewska

23 Followers

23

Udostępnij

Zapisz

notatka-homer Iliada

 

1

Notatka

HOMER-poeta grecki, narastało wokół niego wiele legend, żył w VIII w. p.n.e. Autor Iliady i Odysei. epos Homerycki rodzaj literacki → epika osoba mówiąca → obiektywny narrator główni bohaterowie → mityczni bogowie, ludzie i hevosi tematyka mity, zdarzenie przełomowe dla społeczeństw. • kompozycie → podział na pleśni, epizodyuzność akují. język i stul → forme wierszowana, epitety, porcanania homeryckie, i realistyczne opisy. patos i +POROWNANIE HOMERYCKIE - rodzaj parównań stosowany po raz pierwszy przez Homera, jeden urton, porównujacy, odnosi się do świata przynody i stanowi odrębna, rozbudowing epizodyczna scenke,. EPITET STAŁY - state określenie Nzeczownika. →BETARDALTA - zabieg polegający na lakyji dwor poprzez służy wzbudzeniu spowdnienia wprowadzenie opisu, Zaciekawienia odbiorcy → RETROSPEKCJA - przywołanie wcześniejszych wydarzeń bohatere narratora lub utworu. priez →INWOKALTA- uroczysta mozwinięta apostrofe, umieszczona na początku utworu, skierowane do bostwa lub muzy zawierająue prośbę o natchnienike waing element epos TEMAT-Homer ada epos datowany na pól. VIII w.p.n.e. Iliada epos - epopeja, najstarszy gatunek epicki charakter epizody say. 24 księgi STYL HOMERA ·LEKCJA- Achilles Patroklos Menelaos NAJSTARSZY ZABYTEK LITERATURY GRECKIET I EUROPEJSKIEJ he Ilias poiesis - pieśń o ilionie (Froi) Agamemnon Priam BUDOWA ↓ wszechwiedzący narraton porównania homeryckie.. epitet stały. retardaja zakończenie ILIADY->predstawiają Ancilleze motyw gniews Achillesa najważniejsi bohaterowie Hekabe Hektor Parys Andromacha ↓ uxtery bitwy rozporęcie - poranek zakończenie zmierch → retrospekcja → heksametr → inwokayja

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

Homer Iliada

user profile picture

Agata Wiszniewska

23 Followers

 HOMER-poeta grecki, narastało wokół niego
wiele legend, żył w VIII w. p.n.e. Autor Iliady i Odysei.
epos Homerycki
rodzaj literacki → epika

Otwórz

notatka-homer Iliada

HOMER-poeta grecki, narastało wokół niego wiele legend, żył w VIII w. p.n.e. Autor Iliady i Odysei. epos Homerycki rodzaj literacki → epika osoba mówiąca → obiektywny narrator główni bohaterowie → mityczni bogowie, ludzie i hevosi tematyka mity, zdarzenie przełomowe dla społeczeństw. • kompozycie → podział na pleśni, epizodyuzność akují. język i stul → forme wierszowana, epitety, porcanania homeryckie, i realistyczne opisy. patos i +POROWNANIE HOMERYCKIE - rodzaj parównań stosowany po raz pierwszy przez Homera, jeden urton, porównujacy, odnosi się do świata przynody i stanowi odrębna, rozbudowing epizodyczna scenke,. EPITET STAŁY - state określenie Nzeczownika. →BETARDALTA - zabieg polegający na lakyji dwor poprzez służy wzbudzeniu spowdnienia wprowadzenie opisu, Zaciekawienia odbiorcy → RETROSPEKCJA - przywołanie wcześniejszych wydarzeń bohatere narratora lub utworu. priez →INWOKALTA- uroczysta mozwinięta apostrofe, umieszczona na początku utworu, skierowane do bostwa lub muzy zawierająue prośbę o natchnienike waing element epos TEMAT-Homer ada epos datowany na pól. VIII w.p.n.e. Iliada epos - epopeja, najstarszy gatunek epicki charakter epizody say. 24 księgi STYL HOMERA ·LEKCJA- Achilles Patroklos Menelaos NAJSTARSZY ZABYTEK LITERATURY GRECKIET I EUROPEJSKIEJ he Ilias poiesis - pieśń o ilionie (Froi) Agamemnon Priam BUDOWA ↓ wszechwiedzący narraton porównania homeryckie.. epitet stały. retardaja zakończenie ILIADY->predstawiają Ancilleze motyw gniews Achillesa najważniejsi bohaterowie Hekabe Hektor Parys Andromacha ↓ uxtery bitwy rozporęcie - poranek zakończenie zmierch → retrospekcja → heksametr → inwokayja

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację