Język polski /

Średniowiecze

Średniowiecze

 Średniowiecze
Średniowiecze jest drugą po starożytności epoką, jeśli chodzi o kolejność, a także
długość jej trwania. Na zachodzie Europy ś

Średniowiecze

user profile picture

Wufu

55 Followers

85

Udostępnij

Zapisz

Krótka notatka o średniowieczu!

 

1/2

Streszczenie

Średniowiecze Średniowiecze jest drugą po starożytności epoką, jeśli chodzi o kolejność, a także długość jej trwania. Na zachodzie Europy średniowiecze obejmowało okres około dziesięciu stuleci (V - XV w.), w Polsce około pięciu (X - XV w.) Jego początek wiąże się z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego, natomiast koniec nie jest precyzyjnie określony. Najczęściej wymienia się w tym kontekście 3 wydarzenia: Wynalezienie druku (1450 r.) • Zdobycie Konstantynopola (1453 r.) • Odkrycie Ameryki (1492 r.) Na charakter średniowiecza miały wpływ wojny i konflikty religijne. W ich wyniku Europa podzieliła się na dwa kręgi: zachodni, oparty na kulturze łacińskiej i religii katolickiej, oraz wschodni, oparty na kulturze greckiej i religii prawosławnej. Średniowieczny świat przeniknięty był myślą chrześcijańską, religia ta obecna była we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w polityce, filozofii, naukach ścisłych, sztuce, ekonomii, jak i zwykłym codziennym życiu każdego człowieka. Wszystko było czynione pod opieką i na chwałę Boga. Nazwę epoce nadali włoscy artyści przełomu XV i XVI wieku, którzy fascynowali się dokonaniami starożytnych Greków i Rzymian. Uznali oni, że ponad tysiąc lat pomiędzy antykiem a odrodzeniem to okres załamania się kultury i nazwali go z języka łacińskiego medium aevum, czyli wieki średnie. Bardzo negatywne podejście renesansowych twórców do tej epoki ujawnia się zwłaszcza w określeniu “mroki średniowiecza". Najważniejsze wydarzenia: ● Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego - 476 r. ● Chrzest Polski - 966 r. Wielka schizma wschodnia...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

- 1054 r. ● Pierwsza wyprawa krzyżowa (Krucjata) - 1096 r. ● Pierwsza uniwersytet w Polsce (Akademia Krakowska) - 1364 r. • Wynalezienie druku (Jan Gutenberg) - 1450 r. • Zdobycie Konstantynopola przez Turków - 1453 r. • Odkrycie Ameryki (Krzysztof Kolumb) - 1492 r. Najważniejsze pojęcia: Feudalizm - ustrój społeczno-polityczny oparty na zależności między możnowładcą (seniorem) a podopiecznym (wasalem). Senior nadawał lenno (najczęściej ziemię), a w zamian wasal zobowiązywał się do świadczeń wojskowych, finansowych lub wykonywania usług. Wasale mogli mieć swoich wasali - tym sposobem każdy był czyimś sługą i miał nad sobą władcę. Na najniższym szczeblu społecznej hierarchii znajdowali się chłopi, którzy pracowali na rzecz panów feudalnych (pańszczyzna). • Teocentryzm - pogląd uznający Boga za najwyższą wartość, przyczynę i centrum świata, źródło prawdy, dobra i piękna, a także cel wszystkich działań człowieka. Dualizm - pogląd głoszący, że świat dzieli się na dwie przestrzenie - sacrum (to, co święte i dobre) oraz profanum (ludzkie i grzeszne). Uniwersalizm - idea zakładająca jedność państwa, religii (chrześcijanizm), języka (łacina) oraz kultury. Anonimowość - założenie średniowiecznych twórców, że ich dziełą są wykonane na chwałę Boga, a nie dla własnej sławy - artyści tylko odtwarzają zamysł Boga. Dlatego nie podpisywali swoich dzieł. • Dominacja kościoła katolickiego - instytucja narzucała wzorce i zasady postępowania całej Europie, wpływałą na polityke kontynentu. (1346-1452) Asceza - doskonalenie swojego życia religijnego przez dobrowolne wyzbycie się dóbr materialnych i umartwianie się, w celu osiągnięciu świętości, czystości, zbawienia. Kodeks rycerski - zbiór zasad określający zachowanie wzorowego średniowiecznego rycerza. nakazywał wierność Bogu, Ojczyźnie oraz władcy. Postępowanie niezgodne z powszechnymi zasadami - krytykę, potępienie czy wykluczenie z grona rycerzy. • Hagiografia - dział piśmiennictwa religijnego opisujący pełne cudów i męczeństwa żywota świętych. Podporządkowane jej było szkolnictwo i nauka (przede wszystkim duchowni), była też mecenasem artystów. Czarna śmierć - epidemia dżumy, jedna z największych epidemii ludzkości Prądy filozoficzne: Tonizm: • Zdobycie pełnej wiedzy o Bogu jest niemożliwe. Poznanie może odbywać się za pomocą wiary i rozumu. Istnienie Boga można logicznie udowodnić. ● ● • Wszystkie byty są stworzone przez Boga i ułożone w odpowiedniej hierarchii. Franciszkanizm: Wiara powinna być radosna, wypływająca z wszechogarniającej miłości do świata i stworzenia. Rezygnacji z dóbr materialnych, wyrzeczenie się przyjemności na rzecz prostego życia. Nakaz czynów miłosiernych. • Wrażliwość na piękno przyrody (słońce, woda, ziemia, rośliny, zwierzęta to bracia i siostry człowieka). ● Św. Augustyn: • Bóg jest wieczny, niezmienny i wszechobecnym bytem, podstawą wszelkiego istnienia. Poznanie Boga jest możliwe dzięki nieśmiertelnej duszy. Prawdziwe poznanie jest łaską otrzymaną od Boga. Bez wiary jest ono niemożliwe. ● ● ● Architektura: Celem życia człowieka jest zdobycie najwyższego dobra i uzyskanie szczęścia, a jest nim Bóg. Element budowy Konstrukcja Wysokość Ściany Okna Łuki Sklepienia Ozdoby Styl Romański ciężka masywność grube małe półkoliste kolebkowe skromne Styl Gotycki lekka strzelistość cienkie duże ostre krzyżowo-żebrowe bogate Wzorce osobowe: Władca: • Cieszy się szacunkiem i sympatią poddanych. • Troszczy się o poddanych. Jest odważnym i mądrym dowódca. • Wydaje sprawiedliwe wyroki. ● Rycerz: Jest lojalny wobec swojego suwerena. • Staje w obronie bezbronnych. • Wierny swojej damie serca. • Odważny, honorowy, zawsze dotrzymuje słowa. Dla Boga i Ojczyzny jest gotów oddać życie. ● ● Święty: • Wyrzeka się życiowych przyjemności, żyje w skrajnym ubóstwie. Często ponosi śmierć męczeńską. ● Z pokorą znosi wszystkie cierpienia. Głosi prawdę nawet w zagrożeniu życia. ● Ważne utwory: ● Autor nieznany, Bogurodzica Autor nieznany, Lament świętokrzyski Autor nieznany, Pieśń o Rolandzie Gall Anonim, Kronika polska ● Umberto Eco, Imię róży ● Autor nieznany, Legenda o świętym Aleksym ● Autor nieznany, Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią

Język polski /

Średniowiecze

user profile picture

Wufu

55 Followers

 Średniowiecze
Średniowiecze jest drugą po starożytności epoką, jeśli chodzi o kolejność, a także
długość jej trwania. Na zachodzie Europy ś

Otwórz

Krótka notatka o średniowieczu!

Podobne notatki
Know Średniowiecze-powtórka thumbnail

340

4179

Średniowiecze-powtórka

notatka z działu średniowiecze, język polski rozszerzony

Know Biblia notatki  thumbnail

31

423

Biblia notatki

Notatki z biblii. Hiob, Abraham, Kohelet, Apokalipsa, Pieśń nad Pieśniami, psalmy

Know Czego chcesz od nas Panie  thumbnail

21

388

Czego chcesz od nas Panie

Czego chcesz od nas Panie

Know średniowiecze thumbnail

236

4228

średniowiecze

wprowadzenie do epoki ramy czasowe pojęcia filozofia sztuka motywy literatura

Know W pustyni i w puszczy thumbnail

53

800

W pustyni i w puszczy

Opracowanie “W Pustyni i w puszczy”

Know Średniowiecze thumbnail

31

341

Średniowiecze

Opis epoki

Średniowiecze Średniowiecze jest drugą po starożytności epoką, jeśli chodzi o kolejność, a także długość jej trwania. Na zachodzie Europy średniowiecze obejmowało okres około dziesięciu stuleci (V - XV w.), w Polsce około pięciu (X - XV w.) Jego początek wiąże się z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego, natomiast koniec nie jest precyzyjnie określony. Najczęściej wymienia się w tym kontekście 3 wydarzenia: Wynalezienie druku (1450 r.) • Zdobycie Konstantynopola (1453 r.) • Odkrycie Ameryki (1492 r.) Na charakter średniowiecza miały wpływ wojny i konflikty religijne. W ich wyniku Europa podzieliła się na dwa kręgi: zachodni, oparty na kulturze łacińskiej i religii katolickiej, oraz wschodni, oparty na kulturze greckiej i religii prawosławnej. Średniowieczny świat przeniknięty był myślą chrześcijańską, religia ta obecna była we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w polityce, filozofii, naukach ścisłych, sztuce, ekonomii, jak i zwykłym codziennym życiu każdego człowieka. Wszystko było czynione pod opieką i na chwałę Boga. Nazwę epoce nadali włoscy artyści przełomu XV i XVI wieku, którzy fascynowali się dokonaniami starożytnych Greków i Rzymian. Uznali oni, że ponad tysiąc lat pomiędzy antykiem a odrodzeniem to okres załamania się kultury i nazwali go z języka łacińskiego medium aevum, czyli wieki średnie. Bardzo negatywne podejście renesansowych twórców do tej epoki ujawnia się zwłaszcza w określeniu “mroki średniowiecza". Najważniejsze wydarzenia: ● Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego - 476 r. ● Chrzest Polski - 966 r. Wielka schizma wschodnia...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

- 1054 r. ● Pierwsza wyprawa krzyżowa (Krucjata) - 1096 r. ● Pierwsza uniwersytet w Polsce (Akademia Krakowska) - 1364 r. • Wynalezienie druku (Jan Gutenberg) - 1450 r. • Zdobycie Konstantynopola przez Turków - 1453 r. • Odkrycie Ameryki (Krzysztof Kolumb) - 1492 r. Najważniejsze pojęcia: Feudalizm - ustrój społeczno-polityczny oparty na zależności między możnowładcą (seniorem) a podopiecznym (wasalem). Senior nadawał lenno (najczęściej ziemię), a w zamian wasal zobowiązywał się do świadczeń wojskowych, finansowych lub wykonywania usług. Wasale mogli mieć swoich wasali - tym sposobem każdy był czyimś sługą i miał nad sobą władcę. Na najniższym szczeblu społecznej hierarchii znajdowali się chłopi, którzy pracowali na rzecz panów feudalnych (pańszczyzna). • Teocentryzm - pogląd uznający Boga za najwyższą wartość, przyczynę i centrum świata, źródło prawdy, dobra i piękna, a także cel wszystkich działań człowieka. Dualizm - pogląd głoszący, że świat dzieli się na dwie przestrzenie - sacrum (to, co święte i dobre) oraz profanum (ludzkie i grzeszne). Uniwersalizm - idea zakładająca jedność państwa, religii (chrześcijanizm), języka (łacina) oraz kultury. Anonimowość - założenie średniowiecznych twórców, że ich dziełą są wykonane na chwałę Boga, a nie dla własnej sławy - artyści tylko odtwarzają zamysł Boga. Dlatego nie podpisywali swoich dzieł. • Dominacja kościoła katolickiego - instytucja narzucała wzorce i zasady postępowania całej Europie, wpływałą na polityke kontynentu. (1346-1452) Asceza - doskonalenie swojego życia religijnego przez dobrowolne wyzbycie się dóbr materialnych i umartwianie się, w celu osiągnięciu świętości, czystości, zbawienia. Kodeks rycerski - zbiór zasad określający zachowanie wzorowego średniowiecznego rycerza. nakazywał wierność Bogu, Ojczyźnie oraz władcy. Postępowanie niezgodne z powszechnymi zasadami - krytykę, potępienie czy wykluczenie z grona rycerzy. • Hagiografia - dział piśmiennictwa religijnego opisujący pełne cudów i męczeństwa żywota świętych. Podporządkowane jej było szkolnictwo i nauka (przede wszystkim duchowni), była też mecenasem artystów. Czarna śmierć - epidemia dżumy, jedna z największych epidemii ludzkości Prądy filozoficzne: Tonizm: • Zdobycie pełnej wiedzy o Bogu jest niemożliwe. Poznanie może odbywać się za pomocą wiary i rozumu. Istnienie Boga można logicznie udowodnić. ● ● • Wszystkie byty są stworzone przez Boga i ułożone w odpowiedniej hierarchii. Franciszkanizm: Wiara powinna być radosna, wypływająca z wszechogarniającej miłości do świata i stworzenia. Rezygnacji z dóbr materialnych, wyrzeczenie się przyjemności na rzecz prostego życia. Nakaz czynów miłosiernych. • Wrażliwość na piękno przyrody (słońce, woda, ziemia, rośliny, zwierzęta to bracia i siostry człowieka). ● Św. Augustyn: • Bóg jest wieczny, niezmienny i wszechobecnym bytem, podstawą wszelkiego istnienia. Poznanie Boga jest możliwe dzięki nieśmiertelnej duszy. Prawdziwe poznanie jest łaską otrzymaną od Boga. Bez wiary jest ono niemożliwe. ● ● ● Architektura: Celem życia człowieka jest zdobycie najwyższego dobra i uzyskanie szczęścia, a jest nim Bóg. Element budowy Konstrukcja Wysokość Ściany Okna Łuki Sklepienia Ozdoby Styl Romański ciężka masywność grube małe półkoliste kolebkowe skromne Styl Gotycki lekka strzelistość cienkie duże ostre krzyżowo-żebrowe bogate Wzorce osobowe: Władca: • Cieszy się szacunkiem i sympatią poddanych. • Troszczy się o poddanych. Jest odważnym i mądrym dowódca. • Wydaje sprawiedliwe wyroki. ● Rycerz: Jest lojalny wobec swojego suwerena. • Staje w obronie bezbronnych. • Wierny swojej damie serca. • Odważny, honorowy, zawsze dotrzymuje słowa. Dla Boga i Ojczyzny jest gotów oddać życie. ● ● Święty: • Wyrzeka się życiowych przyjemności, żyje w skrajnym ubóstwie. Często ponosi śmierć męczeńską. ● Z pokorą znosi wszystkie cierpienia. Głosi prawdę nawet w zagrożeniu życia. ● Ważne utwory: ● Autor nieznany, Bogurodzica Autor nieznany, Lament świętokrzyski Autor nieznany, Pieśń o Rolandzie Gall Anonim, Kronika polska ● Umberto Eco, Imię róży ● Autor nieznany, Legenda o świętym Aleksym ● Autor nieznany, Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią