Biologia /

Budowa i funkcje nukleotydów oraz kwasów nukleinowych

Budowa i funkcje nukleotydów oraz kwasów nukleinowych

 C5 H 10 04
2.5 Budowa i Punkge nukleotydows oraz kwasów nukleinowych
is organismach zystepop dia krosy nukleinoze: DNA i RNA.
DNA (kras dec

Budowa i funkcje nukleotydów oraz kwasów nukleinowych

user profile picture

maja

4 Followers

43

Udostępnij

Zapisz

zakres rozszerzony

 

1

Notatka

C5 H 10 04 2.5 Budowa i Punkge nukleotydows oraz kwasów nukleinowych is organismach zystepop dia krosy nukleinoze: DNA i RNA. DNA (kras decksyryponukleinosy) jest nośnikem informayı genetyanej u wszystkich organizmória cresc usor. C5 H₂O 05 RNA (kwas rybonukleinozy) Greke aduxi 20 odczytygrane informacji genetgoenej ravanej is ŽNA. Material gen u polostarych kreds. wresów. →DNA i RNA to polimery xbudowane & monomeris sxanych na- Heotydami. BUDONA NUKLEOTYDU I skład nukleotydy wchodzi 5 piemnastkós chem. (CHONP) 2) wracanie n-glikog dose 2 1) inquance estrave P C Z KLOSU A resita Forare co ( mitteotyd ✓ organiczna rasada archiwa 2 RNA DNA-adeina, aderna, cytoxyno, tymina, y tolyna, guanina quanina, (cracyl- FOS- Cukier (pentola) J 6.17.20220 ✓ DNA-decksyrytora RNA-rytaxa → zalerności od rodzaju cutis (xasad ardowych nuttedydy derelimy na ryboublectgetyr decksynybenaklechydy p Enfosforan: P-P-P-C-K difoforan: P-P-C-Z 1 budaye buduje RUA DRA Funkcje nukleotydow Nakledydy richodity a sklad kwasów nukleinowych, magą idumieć zystepować ar komórkach & stanie zdnym. ZWIĄZANE WOLNE Budova kkasów nuklein ozych: DINOKLEOTYDY przenośnik elektrondis NAD MADH NADP NADPH FAD FADN néniki aktyalopy enymor energn MP. ATP adenorynolfaforon Ryb paperp enguana vysokoenergely one TEH TC2H+ • Skada gę z 2 na polimutterobstych 2 • Polqcione ngranami 200orozymi • vyple pup werking komplementon nośd zasad. →→→Wukleotydy tacko się re gota engraniami 3,5 Pospodiestroxymi pomiędzy cukrem nuklectydu, a resito Pesforonoug (1) FUNKCJE DNA tancuch polinokledy dong geny- to odcinki DNA zamerające inform. dot gorące sporobu syntely braiek lub orgsteack kod genetyoung-to radnoj sey free w którym • jest matematem genetyanym wa pesana jest informacja o cechach organum Baftkich organizmós i części mnusós 7 gekkenga nuklectydów wyznaera gekwencje aminokwasów z tańcucho pelip optydokym, sorunkaje I medoug struktur baika? • jest nośnikiem informacy genergoing REPLIKACJA DNA BUDDONA NICI DNA uporane 35...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

fotodestrove to transportup a- minokiosy do ry bocompr 2) cestning P D-A D-T P≤D-CYP pr P 1 G we Mocanu aminokarou 2 tanicuch paupeprydory dualem komorki. RODZAJE RNA RÓŻNIĄCE SIĘ LICZBĄ I SEKWENCJĄ NUKLE O TYDÓN →→Mrra - informarypy RNA (jednonicione) →Rima- ryto somony Pha →→Tina - Transpongia aj Rina buduje rybosomy P Komplementarne na poko- duje ke po foliaencu każda z nich może być matryce do syntery noy nic potomnej Reaplikaya rachodu przed po- Jocystkie RNA unrestrico & procesie odcy- Lorka inf gen "provadzące do a ayntery preenosi inf. gen. & jadra do cyter du

Biologia /

Budowa i funkcje nukleotydów oraz kwasów nukleinowych

user profile picture

maja

4 Followers

 C5 H 10 04
2.5 Budowa i Punkge nukleotydows oraz kwasów nukleinowych
is organismach zystepop dia krosy nukleinoze: DNA i RNA.
DNA (kras dec

Otwórz

zakres rozszerzony

C5 H 10 04 2.5 Budowa i Punkge nukleotydows oraz kwasów nukleinowych is organismach zystepop dia krosy nukleinoze: DNA i RNA. DNA (kras decksyryponukleinosy) jest nośnikem informayı genetyanej u wszystkich organizmória cresc usor. C5 H₂O 05 RNA (kwas rybonukleinozy) Greke aduxi 20 odczytygrane informacji genetgoenej ravanej is ŽNA. Material gen u polostarych kreds. wresów. →DNA i RNA to polimery xbudowane & monomeris sxanych na- Heotydami. BUDONA NUKLEOTYDU I skład nukleotydy wchodzi 5 piemnastkós chem. (CHONP) 2) wracanie n-glikog dose 2 1) inquance estrave P C Z KLOSU A resita Forare co ( mitteotyd ✓ organiczna rasada archiwa 2 RNA DNA-adeina, aderna, cytoxyno, tymina, y tolyna, guanina quanina, (cracyl- FOS- Cukier (pentola) J 6.17.20220 ✓ DNA-decksyrytora RNA-rytaxa → zalerności od rodzaju cutis (xasad ardowych nuttedydy derelimy na ryboublectgetyr decksynybenaklechydy p Enfosforan: P-P-P-C-K difoforan: P-P-C-Z 1 budaye buduje RUA DRA Funkcje nukleotydow Nakledydy richodity a sklad kwasów nukleinowych, magą idumieć zystepować ar komórkach & stanie zdnym. ZWIĄZANE WOLNE Budova kkasów nuklein ozych: DINOKLEOTYDY przenośnik elektrondis NAD MADH NADP NADPH FAD FADN néniki aktyalopy enymor energn MP. ATP adenorynolfaforon Ryb paperp enguana vysokoenergely one TEH TC2H+ • Skada gę z 2 na polimutterobstych 2 • Polqcione ngranami 200orozymi • vyple pup werking komplementon nośd zasad. →→→Wukleotydy tacko się re gota engraniami 3,5 Pospodiestroxymi pomiędzy cukrem nuklectydu, a resito Pesforonoug (1) FUNKCJE DNA tancuch polinokledy dong geny- to odcinki DNA zamerające inform. dot gorące sporobu syntely braiek lub orgsteack kod genetyoung-to radnoj sey free w którym • jest matematem genetyanym wa pesana jest informacja o cechach organum Baftkich organizmós i części mnusós 7 gekkenga nuklectydów wyznaera gekwencje aminokwasów z tańcucho pelip optydokym, sorunkaje I medoug struktur baika? • jest nośnikiem informacy genergoing REPLIKACJA DNA BUDDONA NICI DNA uporane 35...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

fotodestrove to transportup a- minokiosy do ry bocompr 2) cestning P D-A D-T P≤D-CYP pr P 1 G we Mocanu aminokarou 2 tanicuch paupeprydory dualem komorki. RODZAJE RNA RÓŻNIĄCE SIĘ LICZBĄ I SEKWENCJĄ NUKLE O TYDÓN →→Mrra - informarypy RNA (jednonicione) →Rima- ryto somony Pha →→Tina - Transpongia aj Rina buduje rybosomy P Komplementarne na poko- duje ke po foliaencu każda z nich może być matryce do syntery noy nic potomnej Reaplikaya rachodu przed po- Jocystkie RNA unrestrico & procesie odcy- Lorka inf gen "provadzące do a ayntery preenosi inf. gen. & jadra do cyter du