Biologia /

I prawo Mendla. Krzyżówka testowa

I prawo Mendla. Krzyżówka testowa

 CO TO GENOTYP A CO TO FENOTYP?
Genotyp to zespół wszystkich genów występujących w organizmie.
I PRAWO MENDLA.
KRZYŻÓWKA TESTOWA
Fenotyp to

I prawo Mendla. Krzyżówka testowa

user profile picture

Chemiczka

3 Obserwujących

36

Udostępnij

Zapisz

Temat 1: I prawo Mendla. Krzyżówka testowa. Dział 2, Podręcznik: Biologia na czasie 3,

 

3

Notatka

CO TO GENOTYP A CO TO FENOTYP? Genotyp to zespół wszystkich genów występujących w organizmie. I PRAWO MENDLA. KRZYŻÓWKA TESTOWA Fenotyp to wszystkie widoczne cechy organizmu, takie jak kształt nosa czy barwa włosów oraz jego cechy fizjologiczne i biochemiczne. ALLEL Allel to inaczej geny które mogą występować w wielu wersjach. ● ● RODZAJE ALLELI dominujący (oznaczamy go wielką literką), cecha dominująca, wystarczy jeden allel dominujący aby cecha się ujawniła. recesywny (oznaczamy go małą literką), cecha recesywna, ujawnia się tylko w obecności dwóch alleli recesywnych. CECHY DOMINUJĄCE I RECESYWNE Cecha dominująca ciemne włosy kręcone włosy długie rzęsy ciemne oczy odstające uszy grupa krwi Rh+ piegi orli nos Cecha recesywna jasne włosy proste włosy krótkie rzęsy jasne oczy przylegające uszy grupa krwi Rh- brak piegów prosty nos HOMOZYGOTA I HETEROZYGOTA homozygota dominująca – zygota zawiera dwa takie same allele dominujące. Fenotypowo u osobnika ujawnia się cecha dominująca, homozygota recesywna - zygota zawiera dwa takie same allele recesywne. Fenotypowo u osobnika ujawnia się cecha recesywna, heterozygota - zygota zawiera dwa różne allele. Fenotypowo u osobnika ujawnia się cecha dominująca. I PRAWO MENDLA INACZEJ ZWANE PRAWO CZYSTOŚCI GAMET W gamecie znajduje się zawsze jeden allel danego genu, dzięki czemu w zygocie znajdują się dwa allele tego genu. A-kwiaty czerwone (allel dominujący), a - kwiaty białe (allel recesywny), 우 18 a a A 우 18 A Aa Aa Powstały heterozygoty które posiadały cechy dominujące. A AA Aa A Aa Aa a Aa a aa Powstały dwie homozygoty i dwie heterozygoty. Jedna z homozygot posiada cechę dominującą a druga recesywną. Heterozygoty posiadają cechę dominującą. Zatem stosunek wynosi 3:1. Co oznacza, że...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

75% to kwiaty czerwone a 25% to kwiaty białe. A Aa Aa 우 18 a a aa a aa Powstały dwie homozygoty i dwie heterozygoty. Są zatem dwie cechy dominujące i dwie cechy recesywne. Zatem stosunek wynosi 2:2. Co oznacza, że 50% to kwiaty czerwone a 50% to kwiaty białe.