Biologia /

podstawowe prawa dziedzicne

podstawowe prawa dziedzicne

 Podstawowe prawa dziedziczne
•Podstawowe prawa dziedziczne sformu to wat
Gregor Mendel XIX sec
• Organizmy diploidalne ma
jedem po rodzicac

podstawowe prawa dziedzicne

user profile picture

Antololo64

14 Followers

Udostępnij

Zapisz

7

 

8

Notatka

krzyżówka genetyczna i mendel (menel)

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Podstawowe prawa dziedziczne •Podstawowe prawa dziedziczne sformu to wat Gregor Mendel XIX sec • Organizmy diploidalne ma jedem po rodzicach Allelami-nazywamy różnymi wersjami tego samego genu Rodzaje organizmów Rodzaje ALLELI Dominujący Oznacza się go dużą literą. Jest odpowiedzia- (my za cechy dominujące. Recesywny oznacza się go małą literą Jest odpowie- dzialny za cechy recesywne po nają 2 zestawy chromosomów (każdy Homozygota Homozygota dominująca recesywna A A "ma 2 allele dominujące •ma 2 allele •Przekazuje cechy recesywne dominujace • Jego gemo typ zapisujemy pomocą 2 dużych liter 20 Fenotyp- jest odpowiedzialny za kolor kształt uszu. Hetero zy gota осчи сгу Gemotyp to zespół wszystkich genów w organiźmie •ma 1 allel dominujący: 1 recesywny • przekazuje cechy dominu- jące • przekazuje cechy recesywne •Jego gemo typ • Jego gemo typ zapisujemy zapisujemy 20 pomocą 2 małych pomocą 1 dużej litery i 1 małej 20 liter Allele to różne wersje tego samego genu. Allele dominujące odpowiadają za wystąpienie cechy dominującej. Allele recesywne odpowiadają za wystąpienie cechy Zależnie od tego, jakie allele występują w genotypie danego osobnika, wyróżnia się: homozygotę dominującą (oba allele w genotypie są dominujące), heterozygotę (w genotypie jeden allel jest dominujący, a drugi - recesywny) i homozygote recesywną (oba allele w genotypie są recesywne). U homozygot dominujących i heterozygot ujawnia się cecha dominująca, natomiast u homozygot recesywnych - cecha recesywna.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Biologia /

podstawowe prawa dziedzicne

podstawowe prawa dziedzicne

user profile picture

Antololo64

14 Followers
 

8

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Podstawowe prawa dziedziczne
•Podstawowe prawa dziedziczne sformu to wat
Gregor Mendel XIX sec
• Organizmy diploidalne ma
jedem po rodzicac

Otwórz aplikację

krzyżówka genetyczna i mendel (menel)

Podstawowe prawa dziedziczne •Podstawowe prawa dziedziczne sformu to wat Gregor Mendel XIX sec • Organizmy diploidalne ma jedem po rodzicach Allelami-nazywamy różnymi wersjami tego samego genu Rodzaje organizmów Rodzaje ALLELI Dominujący Oznacza się go dużą literą. Jest odpowiedzia- (my za cechy dominujące. Recesywny oznacza się go małą literą Jest odpowie- dzialny za cechy recesywne po nają 2 zestawy chromosomów (każdy Homozygota Homozygota dominująca recesywna A A "ma 2 allele dominujące •ma 2 allele •Przekazuje cechy recesywne dominujace • Jego gemo typ zapisujemy pomocą 2 dużych liter 20 Fenotyp- jest odpowiedzialny za kolor kształt uszu. Hetero zy gota осчи сгу Gemotyp to zespół wszystkich genów w organiźmie •ma 1 allel dominujący: 1 recesywny • przekazuje cechy dominu- jące • przekazuje cechy recesywne •Jego gemo typ • Jego gemo typ zapisujemy zapisujemy 20 pomocą 2 małych pomocą 1 dużej litery i 1 małej 20 liter Allele to różne wersje tego samego genu. Allele dominujące odpowiadają za wystąpienie cechy dominującej. Allele recesywne odpowiadają za wystąpienie cechy Zależnie od tego, jakie allele występują w genotypie danego osobnika, wyróżnia się: homozygotę dominującą (oba allele w genotypie są dominujące), heterozygotę (w genotypie jeden allel jest dominujący, a drugi - recesywny) i homozygote recesywną (oba allele w genotypie są recesywne). U homozygot dominujących i heterozygot ujawnia się cecha dominująca, natomiast u homozygot recesywnych - cecha recesywna.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację