Biologia /

Układ ruchu

Układ ruchu

 szkielet osiowy
سیلینیم
•
cześć bienma, miezdolma do samodzielnego poruszamia
• składa się zwykle
2 206 kości
dzieli się go
magamyzuje sole

Układ ruchu

E

Emma

1 Followers

7

Udostępnij

Zapisz

Notatki z każdego tematu z działu

 

2

Notatka

szkielet osiowy سیلینیم • cześć bienma, miezdolma do samodzielnego poruszamia • składa się zwykle 2 206 kości dzieli się go magamyzuje sole mineralme (wapm) • odpowiada za; rusztowamic ciała, ochrome marządów, wytwarzanie krwinek 0 odpowiada 20 poruszamic czaszka mostek zebra kręgosłup ma szkielet osiowy. szkielet kończym Szkielet człowieka obojczyk łopatka kość ramienna kość łokciowa kość promieniowa kości nadgarstka ko kości śródręczaręki kości palców kość kość udowa miedniczna Nzepka kość piszczelowa kość strzałkowa kości stępu kości śródstopia kości palców szkielet kończyny górnej szkielet kończyny dolnej szkielet obwodowy kości stopy بلد Kość miedniczna staw kulisty سم من مليل علقة Kość udowa staw zawiasowy zmodyf, lowong show ztainmy Rzepka Kość piszczelowa Strzałka Miedmica staw złożony obrotowy jednoosiowy Kości stopy Szkielet kończym dolnych staw kubsty Szkielet kończym górnych 1 staw siodełkowy kość biodrowa - miednicza kość kulszowa - 000 kość łonowa -K. ramierra Paliczki X lokciowa kk nadgarstka y K. promieniowa Kk. śródręcza kość krzyżowa 000 kość ogonowa Obojczyk Lopatka staw rzenwinsowy FIZVO PLANER PL MOZGO CZASZKA • kości o dużej powierzchni. • większość kości występuje pojedy mizo kości połączone za pomocą szwów kość; czałown, klimowa, potyliczna, kości; ciemieniowe, skroniowe kość czołowa kość nosowa kość ciemieniowa kość skroniowa kość klinowa kośczowa kość KROWN kość jarzmowa kość sitowa szczęka żuchwa ахкам • ochrania mózg i marządy zmysłów ogrzewa i mowilia powietrie TWARZOCZASZKA większość kość jest pamysta stawu polaciome 20 pomaca kości: mosowe, jazmowe, szczękowe, podmie biemme kość: zuchwa, grykowa mol uczestniczy modulacji glasu • bierze udział w Nozdrabniamine pokarmu ● مستهم وقيد utrzymuje czaszke stanowi miejsce przycrepu; zeben, miednicy i wilk mieśmi ochramin rdzeń kręgowy i Ndzeniowe • szyjny piersiowy ledźwiowy krzyżowy guziczny метшу r szyjny piersiowy ledźwiowy krzyzowy guziczny ogomowy - 7 kręgów podpancie erasrki 1:2 kreg wchodin w skład stawu obrotowego 12 dużych kręgow sklad klatki piersiowej! -5 kręgów! -dzwigają cięzian górnej τιζότι cinta - majwiększe i majmasywniejsze kragi - 5 zrośmiętych ze sobą kręgów buduje miedmice } = 4 lub 5 hve gów I Londoza - wygięcie kręgostupa do przodu w odcinkach: szyjnym. Kifoza wygięcie kręgostupa ku tytowi ciała w odcinkach: Skolioza - niematuralme wygiecie kręgostupa w bok, cinta ledźwiowym piersiowym i krzyżowym 1 •...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Krącki między kręgowe zapewniają kręgostu pow. amortyzacje, w ciągu dnia ulegają spłaszczemin 33-34 kręgów Klatka piersiawan • posiada chrzęstmo - kostima budowe wytrzymata i elastyczn i pluca ملكة • ochramin sevce O 0 لمستعلم stamowi miejsce przyczepu wielu mięśni zmienia kszolt co umozliwia wykonywanie wodechów wydechow Kręgi piersiowe miejsce рагустери zeber Mostek kość płaska Chozastle żebrowe łączy zebra z mosthiem Zebra wolme, mie są połączone z mostkiem Zebra prawdziwe, tem się bezpośrednio 2 mostkiem Zetra mekome, tacza się z mostkicm za pomocą chrząstki siódmego żebra KOSCI PŁASKIE mają olługość i szerokość większą niż grubość mp. mostek, topatki, kości biodrowe سنسنیک KOŚCI KRÓTKIE • kszałtem. przypominają wszystkie wymiary są zbliżone do siebie mp. kości madgows tha, kośći stępu KOSCI ROZNOKSZAŁTIVE mają mieregularny kszott wyrostki i zagłębienia mp. kręgi kręgostupa, młoteczek thanks kostma zbita sześcian KOŚCI DŁUGIE długość jest większa miz grubość i szerokość W budowie wyróżniamy tromi masade mp. udown ramiemma, paliczki f NASA DA oraz TRZON Jama kostma 2 NASADA mostek jedna kose madgonstha kreg kregostupn szpik kost my czerwony (krew) żótty (tłuszcze) okostma okry okrywa kośći tkanka chrzęstma Szklista thanka kostma ga bezata BUDOWA KOŚCI okostma tacno thamkowa błoma, która dzięki naczynia krwionośnym odrywin złamaniu. kość, uczestniczy w przebudowie regememnej; kości mp. po - thanka kostma zbita - bardzo twardn, buduje trzony kości długich budowc, prez • thanka kostma gabuzata twardh miz chroni przed thanka zbita. Występuje • tkanka chrzęstma - łączy kości ze sabry wydłużamic się kości. Pokrywa powierzchnie stawów, zmniejsza jama szpikowa - znajduje się w wewnątrz kości, wypełniona szpikiem kostnym u dzieci czerwony szpik kostmy którym powstają komórki levi, 2 Huszczy. Szpik kostmy Cinem 2 miemin się czerwony występuje SKŁAD KOŚCI Sole mineral me madają twardość i - szłyismość sole wapmin i fosforu 1 ma azurown W w szpike żółty składający się w kościach płaskich, levegach mp masadach 2 mniej jest liejsza kości, ma sipile kostimy pozwala na со urazami towcie } Biatko • mada ja elastyczmosé" spręzystość kolagen 1 i masadach kośći długich می معمصي قم مهامين محمد POŁĄCZENIA ŚCISŁE wielozrosty połączenie kośći za thanki włóknistej. czaszki pomocą mp. szwy BUDOWA STAWU Więzad to - Chrząstka stawowe kosain chrząstkoznosty połączenie kości za pomacą chrząstek, pozwalające na ograniczomy ruch mp. połączenie żeben z mostkiem POŁĄCZENIA RUCHOWE staw kulisty umożliwin Nuchy we • staw zawiasowy umożliwia zgimamie prostowanie kończym mp pomiędzy paliczkami • staw obrotowy umożliwia ruchy obrotowe mp między 1 ~ 2 kręgiem kręgostupa - staw siodełkowy podobimy roleves ruchy jak pazy stawie kulistym mp u masody kciuka - zakres Torebka stawowa pat Jarm stawowa 1 Główka powiechnie stawowe zeń kościoznosty połączenie kośći za pomocą thank kostmej, połączemin sq kości mienushome. krzyżown wszystkich płaszczyznach mp między miednica a kością udown zmniejsza mp Więzadła - stabilizuje kość w sławie Torebka stawown - stabilizuje staw zapobiega przemieszczamia się kość? Jama stawown - ma która tarcie w sobie mar stawown Powierzchmic stawowe - chroming hość. przed uszkodzeniami podems ruchu Chrząstka stawowa - pokrywa powięcherzmie stawowe BUDOWA Miednie brzusiec -kość namięsna -ścięgno omięsna pęczek włókien. miofilament cienki Miofilament gruby 1 тіогума •Siateczko środplazmatyczna sarkometry powtarzają się regulatnie podstawowa jednostka budowy mieśmia SARKOMER - namięsna omięsna - śródmięsna -włókno mięśniowe na -włókno miofibrylle we włóknie SARKOMER podstawowa jednostka kunceliwą mięśnia szkieletowego mięśniowe Miop, lament cienk. 1 aktym długości miofibergli € @mieśmic to 40% człowieka minsy • posiadamy ok. 600 mieśmi szkieletowych. miofilament дживу d MECHANIZM SKURCZU MIĘŚNIA polega na przesuwaniu włókiem aktymy względem mozymy pod wpływem impulsu, potrebne do tego procesu są jomy wapnin ZRODŁO ENERGII DLA MIĘŚNI głównymi substratami dostarczającymi emergie Huszcze i glukoza głównym zvodłem emergii umożliwiającym prace mieśmi jest ATP podstawowym proces dostawczającym ATP jest oddychanie Hemowe. Svodhi anaboliczne - ANTAGONICZNE ZACHOWANIE MIĘŚNI mięśnie antagamicime sa to te, które wykonują przeciwstawne do siebie Nuchy, przeważnie jeden z nich jest odpowiedzial my za wykonanie ruchu mp zgięcia a drugi wyprostowania kończymy DOPING - - erytropoetyma pobudza wytwarzanie erytrocytow Środki pobudzające transfuzja krwi Skutki uboczne: aminny skórme bezpłodność zawał serca wzrost ciśnienia krwi uzależniemic psychiczne fizyczne do przyśpieszają wzrost masy mieśniowej pobudzają elim mują zmęczenie pobudzają prowadzi do uwalmiamia pracy } 1 A mieśmia są węglowodany, większej ilości emergi uda mоrju weakcje alergiczne zaburzenia psychiczne tworzenie się zakrzepów choroby ukladu kreżenia

Biologia /

Układ ruchu

E

Emma

1 Followers

 szkielet osiowy
سیلینیم
•
cześć bienma, miezdolma do samodzielnego poruszamia
• składa się zwykle
2 206 kości
dzieli się go
magamyzuje sole

Otwórz

Notatki z każdego tematu z działu

Podobne notatki

szkielet osiowy سیلینیم • cześć bienma, miezdolma do samodzielnego poruszamia • składa się zwykle 2 206 kości dzieli się go magamyzuje sole mineralme (wapm) • odpowiada za; rusztowamic ciała, ochrome marządów, wytwarzanie krwinek 0 odpowiada 20 poruszamic czaszka mostek zebra kręgosłup ma szkielet osiowy. szkielet kończym Szkielet człowieka obojczyk łopatka kość ramienna kość łokciowa kość promieniowa kości nadgarstka ko kości śródręczaręki kości palców kość kość udowa miedniczna Nzepka kość piszczelowa kość strzałkowa kości stępu kości śródstopia kości palców szkielet kończyny górnej szkielet kończyny dolnej szkielet obwodowy kości stopy بلد Kość miedniczna staw kulisty سم من مليل علقة Kość udowa staw zawiasowy zmodyf, lowong show ztainmy Rzepka Kość piszczelowa Strzałka Miedmica staw złożony obrotowy jednoosiowy Kości stopy Szkielet kończym dolnych staw kubsty Szkielet kończym górnych 1 staw siodełkowy kość biodrowa - miednicza kość kulszowa - 000 kość łonowa -K. ramierra Paliczki X lokciowa kk nadgarstka y K. promieniowa Kk. śródręcza kość krzyżowa 000 kość ogonowa Obojczyk Lopatka staw rzenwinsowy FIZVO PLANER PL MOZGO CZASZKA • kości o dużej powierzchni. • większość kości występuje pojedy mizo kości połączone za pomocą szwów kość; czałown, klimowa, potyliczna, kości; ciemieniowe, skroniowe kość czołowa kość nosowa kość ciemieniowa kość skroniowa kość klinowa kośczowa kość KROWN kość jarzmowa kość sitowa szczęka żuchwa ахкам • ochrania mózg i marządy zmysłów ogrzewa i mowilia powietrie TWARZOCZASZKA większość kość jest pamysta stawu polaciome 20 pomaca kości: mosowe, jazmowe, szczękowe, podmie biemme kość: zuchwa, grykowa mol uczestniczy modulacji glasu • bierze udział w Nozdrabniamine pokarmu ● مستهم وقيد utrzymuje czaszke stanowi miejsce przycrepu; zeben, miednicy i wilk mieśmi ochramin rdzeń kręgowy i Ndzeniowe • szyjny piersiowy ledźwiowy krzyżowy guziczny метшу r szyjny piersiowy ledźwiowy krzyzowy guziczny ogomowy - 7 kręgów podpancie erasrki 1:2 kreg wchodin w skład stawu obrotowego 12 dużych kręgow sklad klatki piersiowej! -5 kręgów! -dzwigają cięzian górnej τιζότι cinta - majwiększe i majmasywniejsze kragi - 5 zrośmiętych ze sobą kręgów buduje miedmice } = 4 lub 5 hve gów I Londoza - wygięcie kręgostupa do przodu w odcinkach: szyjnym. Kifoza wygięcie kręgostupa ku tytowi ciała w odcinkach: Skolioza - niematuralme wygiecie kręgostupa w bok, cinta ledźwiowym piersiowym i krzyżowym 1 •...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Krącki między kręgowe zapewniają kręgostu pow. amortyzacje, w ciągu dnia ulegają spłaszczemin 33-34 kręgów Klatka piersiawan • posiada chrzęstmo - kostima budowe wytrzymata i elastyczn i pluca ملكة • ochramin sevce O 0 لمستعلم stamowi miejsce przyczepu wielu mięśni zmienia kszolt co umozliwia wykonywanie wodechów wydechow Kręgi piersiowe miejsce рагустери zeber Mostek kość płaska Chozastle żebrowe łączy zebra z mosthiem Zebra wolme, mie są połączone z mostkiem Zebra prawdziwe, tem się bezpośrednio 2 mostkiem Zetra mekome, tacza się z mostkicm za pomocą chrząstki siódmego żebra KOSCI PŁASKIE mają olługość i szerokość większą niż grubość mp. mostek, topatki, kości biodrowe سنسنیک KOŚCI KRÓTKIE • kszałtem. przypominają wszystkie wymiary są zbliżone do siebie mp. kości madgows tha, kośći stępu KOSCI ROZNOKSZAŁTIVE mają mieregularny kszott wyrostki i zagłębienia mp. kręgi kręgostupa, młoteczek thanks kostma zbita sześcian KOŚCI DŁUGIE długość jest większa miz grubość i szerokość W budowie wyróżniamy tromi masade mp. udown ramiemma, paliczki f NASA DA oraz TRZON Jama kostma 2 NASADA mostek jedna kose madgonstha kreg kregostupn szpik kost my czerwony (krew) żótty (tłuszcze) okostma okry okrywa kośći tkanka chrzęstma Szklista thanka kostma ga bezata BUDOWA KOŚCI okostma tacno thamkowa błoma, która dzięki naczynia krwionośnym odrywin złamaniu. kość, uczestniczy w przebudowie regememnej; kości mp. po - thanka kostma zbita - bardzo twardn, buduje trzony kości długich budowc, prez • thanka kostma gabuzata twardh miz chroni przed thanka zbita. Występuje • tkanka chrzęstma - łączy kości ze sabry wydłużamic się kości. Pokrywa powierzchnie stawów, zmniejsza jama szpikowa - znajduje się w wewnątrz kości, wypełniona szpikiem kostnym u dzieci czerwony szpik kostmy którym powstają komórki levi, 2 Huszczy. Szpik kostmy Cinem 2 miemin się czerwony występuje SKŁAD KOŚCI Sole mineral me madają twardość i - szłyismość sole wapmin i fosforu 1 ma azurown W w szpike żółty składający się w kościach płaskich, levegach mp masadach 2 mniej jest liejsza kości, ma sipile kostimy pozwala na со urazami towcie } Biatko • mada ja elastyczmosé" spręzystość kolagen 1 i masadach kośći długich می معمصي قم مهامين محمد POŁĄCZENIA ŚCISŁE wielozrosty połączenie kośći za thanki włóknistej. czaszki pomocą mp. szwy BUDOWA STAWU Więzad to - Chrząstka stawowe kosain chrząstkoznosty połączenie kości za pomacą chrząstek, pozwalające na ograniczomy ruch mp. połączenie żeben z mostkiem POŁĄCZENIA RUCHOWE staw kulisty umożliwin Nuchy we • staw zawiasowy umożliwia zgimamie prostowanie kończym mp pomiędzy paliczkami • staw obrotowy umożliwia ruchy obrotowe mp między 1 ~ 2 kręgiem kręgostupa - staw siodełkowy podobimy roleves ruchy jak pazy stawie kulistym mp u masody kciuka - zakres Torebka stawowa pat Jarm stawowa 1 Główka powiechnie stawowe zeń kościoznosty połączenie kośći za pomocą thank kostmej, połączemin sq kości mienushome. krzyżown wszystkich płaszczyznach mp między miednica a kością udown zmniejsza mp Więzadła - stabilizuje kość w sławie Torebka stawown - stabilizuje staw zapobiega przemieszczamia się kość? Jama stawown - ma która tarcie w sobie mar stawown Powierzchmic stawowe - chroming hość. przed uszkodzeniami podems ruchu Chrząstka stawowa - pokrywa powięcherzmie stawowe BUDOWA Miednie brzusiec -kość namięsna -ścięgno omięsna pęczek włókien. miofilament cienki Miofilament gruby 1 тіогума •Siateczko środplazmatyczna sarkometry powtarzają się regulatnie podstawowa jednostka budowy mieśmia SARKOMER - namięsna omięsna - śródmięsna -włókno mięśniowe na -włókno miofibrylle we włóknie SARKOMER podstawowa jednostka kunceliwą mięśnia szkieletowego mięśniowe Miop, lament cienk. 1 aktym długości miofibergli € @mieśmic to 40% człowieka minsy • posiadamy ok. 600 mieśmi szkieletowych. miofilament дживу d MECHANIZM SKURCZU MIĘŚNIA polega na przesuwaniu włókiem aktymy względem mozymy pod wpływem impulsu, potrebne do tego procesu są jomy wapnin ZRODŁO ENERGII DLA MIĘŚNI głównymi substratami dostarczającymi emergie Huszcze i glukoza głównym zvodłem emergii umożliwiającym prace mieśmi jest ATP podstawowym proces dostawczającym ATP jest oddychanie Hemowe. Svodhi anaboliczne - ANTAGONICZNE ZACHOWANIE MIĘŚNI mięśnie antagamicime sa to te, które wykonują przeciwstawne do siebie Nuchy, przeważnie jeden z nich jest odpowiedzial my za wykonanie ruchu mp zgięcia a drugi wyprostowania kończymy DOPING - - erytropoetyma pobudza wytwarzanie erytrocytow Środki pobudzające transfuzja krwi Skutki uboczne: aminny skórme bezpłodność zawał serca wzrost ciśnienia krwi uzależniemic psychiczne fizyczne do przyśpieszają wzrost masy mieśniowej pobudzają elim mują zmęczenie pobudzają prowadzi do uwalmiamia pracy } 1 A mieśmia są węglowodany, większej ilości emergi uda mоrju weakcje alergiczne zaburzenia psychiczne tworzenie się zakrzepów choroby ukladu kreżenia