Chemia /

Aldehydy i ketony

Aldehydy i ketony

 s
4) Grupa funkcyjna:
-> aldehydy
-> ketony
2) Nazewnictwo:
HCHO
3
ALDEHYDY
2
-CH-C
CH 3
CH3-CH
H/
0.
CHO
metanal
CH3-CE C-CHO
OH
R-C
म
1 K

Aldehydy i ketony

user profile picture

Zuzia

3172 Obserwujących

90

Udostępnij

Zapisz

zakres rozszerzony

 

4/1

Notatka

s 4) Grupa funkcyjna: -> aldehydy -> ketony 2) Nazewnictwo: HCHO 3 ALDEHYDY 2 -CH-C CH 3 CH3-CH H/ 0. CHO metanal CH3-CE C-CHO OH R-C म 1 KETONY 0=0 11 It H 3 2 CH3 CH - CH2 CHO CH3 R₂ CHO 2-metylo propanal - CO benzenokarboaldehyd but-2-yn-1-al cykloheksano karboaldehyd 3-metylo butanal 4-hydroksybenzoald enyd CH3 -C-CH3 propanon -0% CH3 5 CH₂-CH₂-C=0 O keton fenylowo-metylowy. CH3-CH=CH CH-C-CH₂ pent-3-en-2-on 3) Izomeria: cykloheksanon keton etylowo-fenylowy i CH₂-8-CH=CH ₂ с -> Szkieletowa, -> funkcyjna, -podstawnika. but -3-en-2-on 4) Otnymywanie aldehydów: aldehydów: -> utlenianie alkoholi: alkohol (I-nedowy) np. CH3CH₂OH + CuO → CH₂-C₁4 - metanal: ->etanal: CH₂OH + 0₂ + cuo - ALDEHYD + cụt H2O ● rp. np. kat. Hesoy HSQu 5) Otrzymywanie ketonów: 2 HCHO H 2 H2O CHECH + H₂O teat. 2 CH₂ = CH ₂ + 0₂ TTP -> alkohol + CO → keton (it-rędowy) * ممكولا H₂SO4 > CH3 CHO CH3-CECH + H₂0 0= T OH CH3-CH-CH3 + CuO → CH3-C-CH3 + Cu + H₂O -> reakcja Kuczerowa: + H₂O alkin (poza etyrem) Hg5o4 H₂SO4 + Cu + H₂O + 2 CHO CHO keton Cu + H₂O CH3-C-CH3 6) Właściwości aldehydów: - próba Tollensa: aldehyd + Ag20 HCHO + A9₂0 obserwacje: na -> próba Trommera: aldehyd + Cu(OH)₂ → kwas karboksylowy + Cu ₂ O + H₂C KAMARAND HCHO CỤCOHD, TP HCOOH + Cu2O4 H2O + Cu(OH) obserwacje osad -> polimeryzacja: AP. n CH3C ceglasto-czerwond Н H kat. OH → kwas karboksylowy + Ag T HCOOH + 2 Ag → probówce wytrąca się srebrny CH zmienia batwe z niebieskiej na H-CI Н + c - CH3 ->addycja wodoru: aldehyd + H₂ Nis alkohol I-rzędowy нсно + H2 Ni, сизон H₂ -> Polikondensacja: OH H · (3-0²-²) - + n O ܝܐ n to CH21 OH halot 4 f n H₂O 7) Właściwości ketonów: ->utlenianie: 요 R₁- C - CH₂ - R₂ DEC K₂Cr₂07 H₂SO4 np. CH 3 CH ₂ C CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₂ C CH ₂ -CH₂-C H₂SO4 ->addycja wodoru: O → R₁-C-OH + R₂+C-OH ✓ metyloketon ₂04 → CH ₂ -CH₂-C + CH 3 CH ₂ -CH ₂ C OF OH keton + i CH3 C CH3 + H₂ →CH 3-CH-CH3 wodór >...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

alkohol I- Redowy OH Ni O -> próba jodo formowa: CH ₂ -C- CH3 + 4 NAOH +31₂ → CHI3 + CH3COONa+ 2 jasnozotty osad O 3 Nal + 3 H₂O