Chemia /

atom - liczba masowa, liczba atomowa

atom - liczba masowa, liczba atomowa

 atom
budowa alomu
najmniejsza jednostka budowy pierwiastka, który jest zbudowany 2:
}
▷ protonów (p) -ładunek (#) &
Dneutronów (n)-tadunek

atom - liczba masowa, liczba atomowa

user profile picture

Julia 🫀

136 Obserwujących

508

Udostępnij

Zapisz

atom

 

1/6

Notatka

atom budowa alomu najmniejsza jednostka budowy pierwiastka, który jest zbudowany 2: } ▷ protonów (p) -ładunek (#) & Dneutronów (n)-tadunek (0) ↳zlokalizowanych w jądrze atomu ► elektronów (e)-tadunek (-)- poruszają się wokół jądra na powłokach. sumaryczny ładunek atomu jest równy. (liczba protonów = liczbie elektronów) sumaryczny ładunek jądra jest dodatni =>jest zbudowane z protonów (+) i neutronów) masy protonów i neutronów są w przybliżeniu takie same => lu masa elektronu wynosi ok..Ou. nukleony sily działające w atomie siły oddziaływania elektrostatycznego w atomie: Dodpychające między wszystkimi elektronami przyciągające między elektronami a jądrem. im bliżej jądra znajduje się elektron tym silniej jest przez nie przyciągany. zasada Heisenborga JAK OBLICZAĆ? liczbę p,en w stanie obojętnym: 108 Ag => 47р, 47 ē, 108-47 = 6/n 47 liczbę pen w jonach: kationach (liczba protonów liczba elektronów): 39K (oddat ē) => 19p, 18ē,20n 19 razeń (zrab) atomowy elektrony niewalencyjne zasada nieoznaczoności. Heisenberga. mówi, że niemożliwe jest jednoczesne określenie pędu i położenia elektronu w atomie liczba masowa i atomowa A-liczba masowa. => łączna liczba. protonów i neutronów. AE 2.- liczba atomowa. => liczba protonów w jądrze /elektronów. w atomie obojętnym. A-Z-liczba neutronów. Danionach (liczba protonów liczba elektronów): 3³ F. (piczyjąt ē) => 9.p. 10.ē, 10n 322- 1.16 5. (przyjął ē) => 16 p₁18ē,16 n. jądro ATOM elektrony walencyjne @holbinka_study liczba masowa a masa atomowa masa atomowa: Djest wyrażona w unitach [u] ► Średnia masa izotopów danego pierwiastka Au = 1,66-10-24 g liczba masowa: ▷ nie ma jednostki ▷ zaokrąglamy ją do wartości całkowitych ▷ jest to suma protonów i.neutronów OBLICZANIE MASY...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

GLUKOZY C6H12O6 Ju-1,66·10 24 g 6-12u+12-1u+6·16u = 180u 180u-x. x=298,8·10 24 = 2,99-10-²2 g g izstopy izobary izotony izotopy-atomy danego pierwiastka różniące się liczbą neutronów (liczbą masową) 42 13 np. 6C GC izotopy mają takie same stopy. izobary-atomy różnych pierwiastków o tej samej liczbie nukleonów w jądrze np. 19K 20 Ca 40. izobary mają takie same bary. IZOTOPY WODORU prot deuter tryt 3H H H izotony-atomy różnych pierwiastków o tej samej liczbie neutronów w jądrze np. 3 k 400 Ca 39 коса 11 izotony - ta sama liczba neutronów średnia masa ałomowa np.: izotop 1:38%, liczba masowa 36 izotop 2: liczba masowa 35 M₁·x%+M₂⋅y% M₁₂ - masy izotopów Msv. 100% Mśr. masa atomu - masa atomu wyrażona w kg. masa cząsteczki - masa cząsteczki wyrażona w kg. masa cząsteczkowa -masa cząsteczki wyrażona w u. X, y.- procent zawartości izotopów 36-38% +35 (100-38)% 100% = 35,38 u. @holbinka_study