Chemia /

Benzen

Benzen

 Benzen - przedstawiciel węglowodorów aromatycznych
1. Budowa cząsteczki benzenu
Cząsteczka benzenu jest zbudowana z sześciu atomów węgla, k

Benzen

user profile picture

Jakub Bugnacki

8 Obserwujących

40

Udostępnij

Zapisz

Podstawowe wiadomości o benzenie - jednym z węglowodorów aromatycznych

 

4/3

Notatka

Benzen - przedstawiciel węglowodorów aromatycznych 1. Budowa cząsteczki benzenu Cząsteczka benzenu jest zbudowana z sześciu atomów węgla, które znajdują się w wierzchołkach sześciokąta foremnego. Oznacza to, że wszystkie wiązania węgiel - węgiel mają jednakową długość. Dodatkowo każdy z atomów węgla jest połączony z atomem wodoru. 2. Wzór ogólny związków z szeregu homologicznego benzenu CnH2n-6 n - liczba naturalna; liczba atomów węgla w cząsteczce; n≥6 3. Szereg homologiczny benzenu a. Benzen • Liczba atomów węgla w cząsteczce 6 atomów węgla ● Wzór sumaryczny C6H6 ● Wzór półstrukturalny b. Metylobenzen (toluen) HC • Wzór szkieletowy (kreskowy) C7H8 HC • Wzór półstrukturalny CH CH • Liczba atomów węgla w cząsteczce 7 atomów węgla ● Wzór sumaryczny CH CH c. Etylobenzen ● Wzór szkieletowy (kreskowy) C8H10 ● Wzór półstrukturalny HC HC 8 atomów węgla ● Wzór sumaryczny • Liczba atomów węgla w cząsteczce 8 atomów węgla ● Wzór sumaryczny ● Wzór półstrukturalny HC Cg H10 HC CH é CH3 C • Wzór szkieletowy (kreskowy) HC HC CH₂ CH3 CH d. 1,2-dimetylobenzen (ortoksylen, o-ksylen) • Liczba atomów węgla w cząsteczce CH CH CH3 CH CH CH CH CH3 ● Wzór szkieletowy (kreskowy) e. 1,3-dimetylobenzen (metaksylen, m-ksylen) • Liczba atomów węgla w cząsteczce 8 atomów węgla ● Wzór sumaryczny Cg H10 • Wzór półstrukturalny HC HC • Wzór szkieletowy (kreskowy) C8H10 ● Wzór półstrukturalny CH3 CH HC || HC 1,4-dimetylobenzen (paraksylen, p-ksylen) ● Liczba atomów węgla w cząsteczce 8 atomów węgla ● Wzór sumaryczny CH CH3 6 • Wzór szkieletowy (kreskowy) CH3 CH3 CH CH 4. Właściwości fizyczne benzenu - ciecz, - temperatura topnienia wynosi 5,5°C, - temperatura wrzenia wynosi 80,1°C, - bezbarwny, - gęstość mniejsza niż gęstość wody, - nie rozpuszcza się w wodzie, - budowa niepolarna, 5. Właściwości chemiczne benzenu - charakterystyczny zapach, - łatwopalny, - trucizna o właściwościach rakotwórczych, 6. Powstawanie benzenu (trimeryzacja) katalizator,...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

p, T 3C₂ H₂ 7. Przykładowe reakcje spalania a. Spalanie całkowite 2C6H6 + 150₂ → 12CO₂ ↑ +6H₂0 b. Spalanie niecałkowite do CO C6H6 2C6H6 +902 → 12CO ↑ +6H₂0 c. Spalanie niecałkowite do C 2C6H6 +30₂ → 12C + 6H₂O 8. Przykładowa reakcja substytucji C6H6 + Br₂ + Br₂ → CH5Br + HBr ↑ 9. Reakcja nitrowania (reakcja substytucji) H₂SO4 (stęż.) C6H6+ HNO3 (stęż.) C6H5NO₂ + H₂O