Edb

user profile picture

Maria Perek

2 Followers

Edb

 Prezydent
●
Polska leży w Europie centralnej,
granicy 27 państwami, należy
do NATO VE
●
PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM
NARODONYN
EDB

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

4

Bezpieczeństwo państwa

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Prezydent ● Polska leży w Europie centralnej, granicy 27 państwami, należy do NATO VE ● PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODONYN EDB Premier i Rada Ministrów RP partament zaragdzanie bryzysowe NATO - paut potrocroatlantycki, powstał w 1949 obecnie 29 państw, Polska od 12.03. 1999 r. - UE-pout gospodarowo-polityczny, powstał 1.11.1993 Polska od 1.05.2004 RADA MINISTRON 1 PREMIER: RM sprawuje cywimą kontrolę nad wojsliem - Premier prowadzi poltybę, wewnętriną i zagranicing sejm 460 ростого senot 100 senato pow ZADANIA PREZYDENTA: Stoi na straży suwerenności posiada organ doradcly BBN W wainyon kwestiach może mota, Radę Berpieczeństwa Narodowego swierzchnite sił zbrojnych mianuje na I stopień oficersuni vaidy generalistic powołuje szefa sztabu generalnego i dowódków rodrajow wojsu PODSYSTEMY OPERACIJNE > obronny ochronny Infrastruttura krytyczna - systemy oraz wehocząque w ich skład powiquane ze sobą obiekty, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywatele oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców SKŁAD PODSYSTEMU NIEHILITARNEGO: Dolicja, Stuiba sdrowia, Agencja Wywiadu (AW) STOWARZYSZENIA PRODGRONING: PCK - ruch humanitary, 201-umacnianie obronności Polski , 1, Strzelec" - criatania no necz RP GEOPOLITYCZNE POŁOŻENIE POLSICI - POolska leży w Europie Środkowej, jest w NATO i UE, może liczyć państua w razie wojny lub kręśki żywiołowej шь недой na inne PODSYSTEM GOSPODARCZY: system transportowo-komunikacyjny, instybucje bezpieczeństua finansowego, rezerwy strategiane, jednostui naukowe ŚWIADCZENIA OSOBISTE: dotyczą obywateli Polski, stale zameldowany, od 16 do 60 lat - podczas pokoju są to prace do maine na necz obrony państwa, w czasie wojny-prace doraźne na nec? Sił Zbrojnych (do 7 dni)

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Edb

user profile picture

Maria Perek

2 Followers

Edb

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Prezydent
●
Polska leży w Europie centralnej,
granicy 27 państwami, należy
do NATO VE
●
PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM
NARODONYN
EDB

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

4

Komentarze (1)

Z

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Bezpieczeństwo państwa

Prezydent ● Polska leży w Europie centralnej, granicy 27 państwami, należy do NATO VE ● PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODONYN EDB Premier i Rada Ministrów RP partament zaragdzanie bryzysowe NATO - paut potrocroatlantycki, powstał w 1949 obecnie 29 państw, Polska od 12.03. 1999 r. - UE-pout gospodarowo-polityczny, powstał 1.11.1993 Polska od 1.05.2004 RADA MINISTRON 1 PREMIER: RM sprawuje cywimą kontrolę nad wojsliem - Premier prowadzi poltybę, wewnętriną i zagranicing sejm 460 ростого senot 100 senato pow ZADANIA PREZYDENTA: Stoi na straży suwerenności posiada organ doradcly BBN W wainyon kwestiach może mota, Radę Berpieczeństwa Narodowego swierzchnite sił zbrojnych mianuje na I stopień oficersuni vaidy generalistic powołuje szefa sztabu generalnego i dowódków rodrajow wojsu PODSYSTEMY OPERACIJNE > obronny ochronny Infrastruttura krytyczna - systemy oraz wehocząque w ich skład powiquane ze sobą obiekty, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywatele oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców SKŁAD PODSYSTEMU NIEHILITARNEGO: Dolicja, Stuiba sdrowia, Agencja Wywiadu (AW) STOWARZYSZENIA PRODGRONING: PCK - ruch humanitary, 201-umacnianie obronności Polski , 1, Strzelec" - criatania no necz RP GEOPOLITYCZNE POŁOŻENIE POLSICI - POolska leży w Europie Środkowej, jest w NATO i UE, może liczyć państua w razie wojny lub kręśki żywiołowej шь недой na inne PODSYSTEM GOSPODARCZY: system transportowo-komunikacyjny, instybucje bezpieczeństua finansowego, rezerwy strategiane, jednostui naukowe ŚWIADCZENIA OSOBISTE: dotyczą obywateli Polski, stale zameldowany, od 16 do 60 lat - podczas pokoju są to prace do maine na necz obrony państwa, w czasie wojny-prace doraźne na nec? Sił Zbrojnych (do 7 dni)

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację