Edukacja dla bezpieczeństwa /

Źródła zagrożeń EDB klasa 8

Źródła zagrożeń EDB klasa 8

<h1>RODZAJE ZAGROŻEŃ</h1>
Zagrożenia mogą być spowodowane przez naturę, człowieka lub społeczeństwo. Zagrożenia naturalne obejmują powodzie,

Źródła zagrożeń EDB klasa 8

user profile picture

maja

8 Obserwujących

85

Udostępnij

Zapisz

notatka z tematu źródła zagrożeń do kalsy 8 szkoły podstawowej

 

8

Notatka

RODZAJE ZAGROŻEŃ

Zagrożenia mogą być spowodowane przez naturę, człowieka lub społeczeństwo. Zagrożenia naturalne obejmują powodzie, lawiny, tsunami, mrozy, a zagrożenia spowodowane przez człowieka to awarie, zanieczyszczenie środowiska i katastrofy komunikacyjne. Zagrożenia społeczne obejmują bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, alkoholizm, narkomanię, masowe migracje, przeludnienie i korupcję.

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM

Aby zapobiegać zagrożeniom, instytucje państwowe i lokalne podejmują działania zapobiegawcze i ochronne. Tworzą się specjalistyczne plany postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń, gromadzi się odpowiednie zasoby specjalistów i ratowników, a pogotowie ratunkowe jest gotowe do działania.

SYSTEM RATOWNICTWA W POLSCE

W Polsce system ratownictwa tworzą m.in. przestępczość zorganizowana, Państwowa Straż Pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. W razie wystąpienia zagrożenia, te instytucje podejmują działania ratunkowe i zapobiegawcze.

ZAKOŃCZENIE

Ważne jest, aby być świadomym różnych rodzajów zagrożeń i wiedzieć, jak się przed nimi chronić. Działania zapobiegawcze i ochronne są kluczowe w zapobieganiu zagrożeniom, a system ratownictwa jest gotowy do działania w razie potrzeby.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację