Fizyka /

elektrostatyka notatka mat_fizka

elektrostatyka notatka mat_fizka

 elektrostatystyka
-dział zajmujący się oddziaływaniami między nieruchomymi Fadunkami, elektrycznymi,
ŁADUNEK.
ELEKTRYCZNY.
+
właściwość mat

elektrostatyka notatka mat_fizka

M

Mat Fizka

55 Followers

Udostępnij

Zapisz

529

 

4

Notatka

notatka z elektrostatyki do matury od mat_fizka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

elektrostatystyka -dział zajmujący się oddziaływaniami między nieruchomymi Fadunkami, elektrycznymi, ŁADUNEK. ELEKTRYCZNY. + właściwość materii, ciało mogą odanaływać. Wyróżniamy · dodatnic"+". ијетие " DOTYK ŁADUNEK ELEMENTARNY- najmniejsza porcja ładunku występująca w przyrodzic. e=1,602-101³ C H + ELEKTRYZOWANIE CIAŁ proces w którym ładunek, zmienia się lub jego rozkład w ciete. ciało naelektryzowane styka się z nienaeleket. Elektrony, premieszczają. się z 1 na 2.. Utaymuje się: po roadarelenice wana TARCIE. ebonitowe "1 jedwab laska szklana Dwa ciała są pocierane o siebie Elektrony premieszczają 1 na 2. się z Utzymuje się po rozdzielenia mat_fizka IN DU KC JA na elekt Lacka ebontowa Sprotonu C |q elettroni=-e Naelektrysowane ciało jest zbliż- ane do nienaelektryzowanego. nic Elektrony premieszczają w obrębie ciała, a w izolator och ulegają polaryzacji uṭaymuje się po oddaleniu.. 1 Podczas elektryzowania ciał. prepływają między nimi elektrony, natomiast protony w nich pozostają. Łączny ładunek protonów i elektronow. w. oddziałujących ze sobą ciałach jest taki sam. ZASADA ZACHOWANIA ŁADUNKU całkowity ładunek elektryczny układu izolowanego jest stały: tadunki elektryczne nic giną ani nie można ich stworzyć - mogą się jedynie premięse- · czać. O q=0 १८-4e 92|. O F=k 20- prenikalność elektrycina ૧૦. ૧૨-૨૮ te same ?naki - ODPYCHANIE precione znaki: PRZYCIĄGANIE mat_fizka 9²-20 PRAWO COULOMBA - dwa punktowe ładunki elektry line oddziałuję ze sobą o wartośa wprost. propocionalni 26 do każdego ładunku i odwrotnie propoc. do kwadratu odległości. q₁+ qa+s stata poporgonalnoja K²47.co ૬૦ dua próżni k= 8,98-10⁹ Nm² dla próżni 80€ 8.85.10 1.* qn = const N·m² pole elektryczne istnieje wokół każdego ciała obdazonego ładunkiem elektrycznym. Na naładowane ciato umieszczone w tym polu działa SIŁA ELEKTRYCZNA ŁADUNEK PROBNY- ładunek na + · tyle mały, że nie wpływa na pole w którym się znajduje - - zawsze dodatni. LINIE POLA ELEKTRYCZNEGO • wychodzą 2...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

ładunków dodatnich nigdy się nie precinają • im grściej ułożone tym pole w E = E₁ E₂ + ... + E₂ En + idą, do → ujemnych. danym obszarze silniejsze. NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO - wielkość mówiąca nam jak silne jest pole elektryczne. Ē. E. 1 F mat_fizka I wrot westora natężenia pola elektryon jest. danym plk. taki sam jak zwrot line tego pola ZASADA SUPERPOZYCJI POLA natężenie wypadkowe w danym punkcie pola jest sumą webt nową natężeń pochodzących od każdego 2 tadiunków. Eu N १५ jednorodne .R at | | | EL " CIAŁO SFERYCZNIE SYMETRYCZNE (kulal sferze) WEWNĄTRZ dia sfery wykonany ? prewodnike not E-O 2 RODZAJE POLA 2EW NATR2 noterene na zewngth cota, tak jak E₁ = ka POLE JEDNORODNE-pole elektryczne, którego linie są równoległe, E === natężeniu w każdym ptk takie samo. → ENERGIA - nowne pracy jową nalezy wykonać by Tad, probny preme'se 2.X. do pozio ти чего недо wego Ep = 9₂. E-x X Linie pola są zwrócone na zewnątrz. Na ładunek próbny umieszczony w tym polu działa siła, która go odpycha od źródła. E-kaar ENERGIA Ep = ka Jednorodne pole powstaje pomiędzy dwiema równoległymi, naładowanymi płyżkami, ale ртучкать, але 2 dala od ich bnegów. AEpe <0 tad pth (na powrenchi Rar) EB-O (kratka Faradaya) centralne POLE CENTRALNE - pole elektryczne, którego linie rozchodzą się promieniscie b) Epe mat_fizka X Linie pola są zwrócone w stronę źródła pola. Na ładunek próbny umieszczony w tym polu działa siła, która go przyciąga do źródła. 09 ||²|| 2 210. Epe 0 AEpe > 0 pionowy prz spadek hupogons zerowy poziom energii POTENCJAŁ - iloraz energii i ładunku NAPIĘCIE - wnica potengatów Us V₁-VA PRACA - wyk. pnez siły zewristrane w traku premieszczania się Dod. nie sal od dragi WAB ² 9|VB-VA) = q⋅U a od początkowego i konrowego położenia і ++++++++++ BVB ĒDeB + + + + + + + + + + + + + ++ Aw > ++++++ 7.6.7.894 F=m. a RUCH CZĄSTKI NAŁADOWANEJ W POLU ELEKTRYCZNYM + + + + + + + + + + + + + E Epea H =7 F = Eq E• q m. ce Way q a= V = Ep dół. Naładowana cząstka pousza się do góry, a siła działa w Ruch jednostajnie opóźniony. Rzut pionowy mat fizka Notadowana cząstka pausza się w dół; Ruch jednostajnie przyśpieszony.. Spadek, swobodny BVB Noładowana cząstka porusza się jak w nucie pionowym. stałe EpeB Ezmienna. AVA. EPEA с2 qutki. natadowanc. игузија ·stail physpieszenie. .

Fizyka /

elektrostatyka notatka mat_fizka

elektrostatyka notatka mat_fizka

M

Mat Fizka

55 Followers
 

4

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 elektrostatystyka
-dział zajmujący się oddziaływaniami między nieruchomymi Fadunkami, elektrycznymi,
ŁADUNEK.
ELEKTRYCZNY.
+
właściwość mat

Otwórz aplikację

notatka z elektrostatyki do matury od mat_fizka

Podobne notatki

N

4

ELEKTROSTATYKA, POLE ELEKTRYCZNE 3 KLASA LO PODSTAWA

Know ELEKTROSTATYKA, POLE ELEKTRYCZNE 3 KLASA LO PODSTAWA thumbnail

6

 

3

user profile picture

3

Magnetyzm

Know Magnetyzm  thumbnail

3

 

2/3

user profile picture

4

Elektrostatyka

Know Elektrostatyka thumbnail

28

 

4/5/2

user profile picture

1

Napięcie elektryczne, pojemność kondensatora, jonosfera

Know Napięcie elektryczne, pojemność kondensatora, jonosfera thumbnail

12

 

1/2/3

elektrostatystyka -dział zajmujący się oddziaływaniami między nieruchomymi Fadunkami, elektrycznymi, ŁADUNEK. ELEKTRYCZNY. + właściwość materii, ciało mogą odanaływać. Wyróżniamy · dodatnic"+". ијетие " DOTYK ŁADUNEK ELEMENTARNY- najmniejsza porcja ładunku występująca w przyrodzic. e=1,602-101³ C H + ELEKTRYZOWANIE CIAŁ proces w którym ładunek, zmienia się lub jego rozkład w ciete. ciało naelektryzowane styka się z nienaeleket. Elektrony, premieszczają. się z 1 na 2.. Utaymuje się: po roadarelenice wana TARCIE. ebonitowe "1 jedwab laska szklana Dwa ciała są pocierane o siebie Elektrony premieszczają 1 na 2. się z Utzymuje się po rozdzielenia mat_fizka IN DU KC JA na elekt Lacka ebontowa Sprotonu C |q elettroni=-e Naelektrysowane ciało jest zbliż- ane do nienaelektryzowanego. nic Elektrony premieszczają w obrębie ciała, a w izolator och ulegają polaryzacji uṭaymuje się po oddaleniu.. 1 Podczas elektryzowania ciał. prepływają między nimi elektrony, natomiast protony w nich pozostają. Łączny ładunek protonów i elektronow. w. oddziałujących ze sobą ciałach jest taki sam. ZASADA ZACHOWANIA ŁADUNKU całkowity ładunek elektryczny układu izolowanego jest stały: tadunki elektryczne nic giną ani nie można ich stworzyć - mogą się jedynie premięse- · czać. O q=0 १८-4e 92|. O F=k 20- prenikalność elektrycina ૧૦. ૧૨-૨૮ te same ?naki - ODPYCHANIE precione znaki: PRZYCIĄGANIE mat_fizka 9²-20 PRAWO COULOMBA - dwa punktowe ładunki elektry line oddziałuję ze sobą o wartośa wprost. propocionalni 26 do każdego ładunku i odwrotnie propoc. do kwadratu odległości. q₁+ qa+s stata poporgonalnoja K²47.co ૬૦ dua próżni k= 8,98-10⁹ Nm² dla próżni 80€ 8.85.10 1.* qn = const N·m² pole elektryczne istnieje wokół każdego ciała obdazonego ładunkiem elektrycznym. Na naładowane ciato umieszczone w tym polu działa SIŁA ELEKTRYCZNA ŁADUNEK PROBNY- ładunek na + · tyle mały, że nie wpływa na pole w którym się znajduje - - zawsze dodatni. LINIE POLA ELEKTRYCZNEGO • wychodzą 2...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

ładunków dodatnich nigdy się nie precinają • im grściej ułożone tym pole w E = E₁ E₂ + ... + E₂ En + idą, do → ujemnych. danym obszarze silniejsze. NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO - wielkość mówiąca nam jak silne jest pole elektryczne. Ē. E. 1 F mat_fizka I wrot westora natężenia pola elektryon jest. danym plk. taki sam jak zwrot line tego pola ZASADA SUPERPOZYCJI POLA natężenie wypadkowe w danym punkcie pola jest sumą webt nową natężeń pochodzących od każdego 2 tadiunków. Eu N १५ jednorodne .R at | | | EL " CIAŁO SFERYCZNIE SYMETRYCZNE (kulal sferze) WEWNĄTRZ dia sfery wykonany ? prewodnike not E-O 2 RODZAJE POLA 2EW NATR2 noterene na zewngth cota, tak jak E₁ = ka POLE JEDNORODNE-pole elektryczne, którego linie są równoległe, E === natężeniu w każdym ptk takie samo. → ENERGIA - nowne pracy jową nalezy wykonać by Tad, probny preme'se 2.X. do pozio ти чего недо wego Ep = 9₂. E-x X Linie pola są zwrócone na zewnątrz. Na ładunek próbny umieszczony w tym polu działa siła, która go odpycha od źródła. E-kaar ENERGIA Ep = ka Jednorodne pole powstaje pomiędzy dwiema równoległymi, naładowanymi płyżkami, ale ртучкать, але 2 dala od ich bnegów. AEpe <0 tad pth (na powrenchi Rar) EB-O (kratka Faradaya) centralne POLE CENTRALNE - pole elektryczne, którego linie rozchodzą się promieniscie b) Epe mat_fizka X Linie pola są zwrócone w stronę źródła pola. Na ładunek próbny umieszczony w tym polu działa siła, która go przyciąga do źródła. 09 ||²|| 2 210. Epe 0 AEpe > 0 pionowy prz spadek hupogons zerowy poziom energii POTENCJAŁ - iloraz energii i ładunku NAPIĘCIE - wnica potengatów Us V₁-VA PRACA - wyk. pnez siły zewristrane w traku premieszczania się Dod. nie sal od dragi WAB ² 9|VB-VA) = q⋅U a od początkowego i konrowego położenia і ++++++++++ BVB ĒDeB + + + + + + + + + + + + + ++ Aw > ++++++ 7.6.7.894 F=m. a RUCH CZĄSTKI NAŁADOWANEJ W POLU ELEKTRYCZNYM + + + + + + + + + + + + + E Epea H =7 F = Eq E• q m. ce Way q a= V = Ep dół. Naładowana cząstka pousza się do góry, a siła działa w Ruch jednostajnie opóźniony. Rzut pionowy mat fizka Notadowana cząstka pausza się w dół; Ruch jednostajnie przyśpieszony.. Spadek, swobodny BVB Noładowana cząstka porusza się jak w nucie pionowym. stałe EpeB Ezmienna. AVA. EPEA с2 qutki. natadowanc. игузија ·stail physpieszenie. .