Geografia /

Jeziora I morza

Jeziora I morza

 Zasoby wodne ziemi
1) WSZECHOCEAN
70% ziemii to woda. 92,5% to wody słone -
tworzą one wszechocean.
W jego skład wchodzą
- ocean Spokojny
-

Jeziora I morza

user profile picture

Milena

34 Obserwujących

102

Udostępnij

Zapisz

Jeriora i morza

 

8/1

Notatka

Zasoby wodne ziemi 1) WSZECHOCEAN 70% ziemii to woda. 92,5% to wody słone - tworzą one wszechocean. W jego skład wchodzą - ocean Spokojny - ocean Atlantycki - ocean Indyjski - ocean Arktyczny - ocean Południowy *(Morza również wchodzą w skład oceanu) *Najbardziej zasolone morza są śródlądowe w strefie zwrotnikowej. Najbardziej zasolone jest morze martwe (położone w największej depresji świata). 4) PRĄDY MORSKIE - czyli potężne masy wody morskiej płynącej w jednym kierunku - dzielą się na ciepłe i zimne. Prądy zimne: - Prąd Wiatrów Zachodnich - Prąd Peruwiański - Prąd Zachodnio-Australijski Prądy ciepłe: - Równikowy Prąd Wsteczny - Prąd Południoworównikowy - Prąd Brazylijski Sieć rzeczna świata Zlewisko - miejsce gdzie rzeka główna kończy swój bieg np. Morze Dopływy prawo/lewo brzeżne - rzeki wpadają do rzeki głównej z dwóch stron. Dorzecze - obszar z którego rzeki spływają do rzeki głównej. Jeziora na kuli ziemskiej Jezioro to sztuczne lub naturalne zagłębienie terenu wypełnione wodą. Jezioro antropogeniczne (sztuczne) - powstał w wyniku działaności człowieka. OCEAN INDYJSKI - Indus - Ganges - Eufrat - Tygrys - Limpopo - Zambezu -Dżuba 2) Zasolenie wód morskich zależy od ilości wody słodkiej dostarczanej do zbiornika np. W postaci deszczu. Zależy też od ilości uchodzących rzek, topienia lodowców oraz od intensywności parowania. (Parowanie zależy od temp. Powietrza). Jeśli jest gorąco - jest duże parowanie (duże zasolenie) 3) RUCHY WODY MORSKIEJ •Fale powstają na wskutek uderzenia powietrza o wodę. Im wyższa fala - tym większy wiatr. •Tsunami - wysokie fale, powstające na wskutek trzęsień ziemii. Jezioro rynnowe - długie, wąskie, głębokie - powstały w rynnach polodowcowych. Północno-. równikowy 150% ....…... == 120% Południoworównikowy Zatokowy OCEAN SPOKOJNY Jangcy Mekong Huang He Amuri -Jukon prądy morskie: ciepłe Dryf Wiatrów Zachodnich - 1:2 - Kongo Niger 60° Jeziora o...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

dużej powierzchni - mała głębokość OCEAN ATLANTYCKI - Nil - Amazonka - Missisipi - Parana Rio Grande Zachodnioau zimne Południoworównikowy ioaustralijsk Jeziora polodowcowe - powstały w wyniku działania lądolodów lub lodowców. Jezioro morenowe - morena to materia transportowany przez lądolód; przemieszczając się tworzy się morenami. Materiał ten nierównomiernie się gromadzi, powstają zagłębienia z wodą. 66°33 60° Północno- pacyficzny 30° ---23°27 Północnorównikowy + -- 150° 180° 10⁰ echodnioaust 60° 66°33 23°27' 30° OCEAN ARKTYCZNY - Ob - Jenisej - Lena - Kołyma J. Mamry J. Śniardwy 1 J. Łagów (największe w Europie) J. Hańcza (najgłębsze - 107m głębokości) J. Wiary J. Gopło Jezioro wysokogórskie - powstały w wysokich grach w kołach polodowcowych czyli owalnych zagłębieniach, teren otoczony stromymi ścianami skalnymi. Jeziora wulkaniczne - powstały w wyniku wypełnienia przez wodę opadową kraterów wulkanów. Najczęściej mają owalny kształt. Np japońskie jezioro Okama. Jezioro krasowe - występują w zagłębieniach powstałych w skałach wapiennych. Jeziora tektoniczne - należą do najgłębszych jezior na świecie, ponieważ ich wodami są wypełnione głębokie rowy tektoniczne. Np jezioro Bajkał w Rosji. Jeziora cyrkowe - są pozostałościami po działaności lodowców górskich.