Geografia /

Środowisko przyrodnicze Europy (tematy 1-6) シ

Środowisko przyrodnicze Europy (tematy 1-6) シ

user profile picture

makaronik.pl

3 Followers
 

Geografia

 

7

Notatka

Środowisko przyrodnicze Europy (tematy 1-6) シ

 GCOGRAFLA
GRANICE POLSKI JEJ POWIERZCHNIA
Carkowita powierzchnia: 322,7 tys. km
Obszar lądowy: 312,7 tys. km²
Polska graniczy z krajami: Ro

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

7

notatka 7klasa ♫

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

GCOGRAFLA GRANICE POLSKI JEJ POWIERZCHNIA Carkowita powierzchnia: 322,7 tys. km Obszar lądowy: 312,7 tys. km² Polska graniczy z krajami: Rosją, Litwa, Ukraina, Białorusia, drugość granicy: 3511km Stowacją, Niemcami i czechami; SKRAJNE PUNKTY POLSKI Zakole Odry koto Cedyni 52 51'N, 14 07 ~sprawdzian Brzeg morza w Jastrzębiej Gove 54°50'N, 18°18'E Zakole Bugu koto Hrubierzowa 50° 52'N, 24°09 E Szczył Oporonek 49 00'N, 22:51E ROZCIA GŁOSC POLUDNIKOWA I ROWNOLEZNIKOWA rozciągłosc rownole znikowa: konsekwenye: Roznice w momencie wschodu i zachody stonca → Położenie w roznych strefach czasowych rozagłoso porudnikowa: konsekwenye Różnice w wysokości go rowania srońca Róznica trwania dnia inocy. PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA era paleozoiczna ↓ era mezozoiczna #i kaledonskie ruchy gorotwórcze ✓ gory Swiętokrzyskie i sudety alpejskie ruchy go'rotwarcze. era kenozoiczna alpejskie ruchy gorotwórcze → Karpaty, Sudety i Wyż. polskie hercynskie ruchy go rotwórcze poklady węgla kamiennego i złoza soli kamiennej → zbiorniki morskie ✓ poktady wapieni Wyzyna Krakowsko-Częstochowska plej stocen [gololod GORY W EUROPIE W POLSCE: jak powstają gory? hture nolocen 1rwa do dziś Płyty litosfery zderzają się i oddalają lub działalność wulkaniczna mogu doprowadzić do spiętrzenia gór najnizsze góry w Polsce → Gory swiętokrzyskie góry dzielimy na: niskie - np. Gory świętokrzyskie sreomie - np. Beskidy wysokie - np. Tatry góry fardowe powstają w miejscach zderzenia się płyt litosfery. Budowę fardowa ma większoso gór na ziemi W europie to sa, np. Alpy, Pireneje, Karpaty. gory zrębowe: powstają w wyniku wypiętrzania warstw skalnych, np. Har i Schwarzwald. sudety i Karkonosze gory wulkaniczne: występują na granicach płyt litustrefy. Nie występują w Polsce. lodowie: powstawanie w niskich temp., w zagłębieniach typy lodowcow - - lodowce gorskie - w górach →lądolody - pokrywy ladowe zajmujące nawet tys. km² ZLODOWACENIA NA OBSZARZE POLSKI Podczas...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

plejstocyny klimat się, ochłodziki Na Półwyspie Skandynawskim powstawar lagolód. Wreszcie dotart do Polski prex ochładzanie i topnienie byt w Polsce kilkakrotnie. Taki okres nazywamy zlodowaćeniami -wazniejsze zlodowacenia: Sanu (południowo polskie) Odry i srodkowo polskie) Wisty (potnocnopolskie) M po ustąpienu zlodowacenia powstała rzeźba polodowcowa: wzgórza moreny czorowej - powstały przez odpadki z lądolody Sandry rozlegle rowniny ze zwirow Eratyhi-grazy przyniesione przez lądolod Obszar moreny dennej - lekko faliste tereny →→ Rynny - przez stopniaty ladolód →Pradoliny - szerokie doliny dolina v-ksztatina dolina U-Ksztalna kocioł lodowcowy pole firmowe jezor Todowcowy 15 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI D. Pas pobrezy- Klify, wydmy, plaże Pas pojezierzy- liczne. jeziora, pagórkowaty krajobraz 2 LM + F 4 Pas Nizin Srodkowo - Polskich płaskie obszary 4. Pas Wyzyn Polskich zbudowane ze skat. 5) Pas kotlin Podkarpackich - charakter nizinny wiele wek, ale też wyżyn i gor. 6 Pas gor - tworzą karpaty i sudety, wyżnyny, góry. Alumar Najwazniejsze informacje: srednia wysokość tereny: 173 m n. p. m. najwyższy szczyt Rysy (2499 m n.p.m). najniżej położone miejsce: wies Raczki Elbląshie 11,8mp.p.m., SKAŁY SUROWCE MINERALNE: Jakie skały mamy w Polsce: 4 gliny ↳plashi ↳zwiry ↳wapienie piaskowce granity → bazalty →gnejsy BEN NOU S LE S Surowce metaliczne: ↳rudy miedzi + srebro 4 rudy cynku i ołowiu np. kabel elektryczny Surowce energetyczne: węgiel kamienny węgiel brunatny gaz ziemny ↳ropa haftowa. np. asfalt, produkcja farb Surowce chemiczne: Sol kamienna np. przemysł spożywczy, posypywanie drog; Surowce skalne: skaty wapienne gipsy zwiry, piaski, gliny np. kruszywo granity bazalty Ly marmury np. produkcja ceramiki

Geografia /

Środowisko przyrodnicze Europy (tematy 1-6) シ

Środowisko przyrodnicze Europy (tematy 1-6) シ

user profile picture

makaronik.pl

3 Followers
 

Geografia

 

7

Notatka

Środowisko przyrodnicze Europy (tematy 1-6) シ

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 GCOGRAFLA
GRANICE POLSKI JEJ POWIERZCHNIA
Carkowita powierzchnia: 322,7 tys. km
Obszar lądowy: 312,7 tys. km²
Polska graniczy z krajami: Ro

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

7

Komentarze (1)

S

Fajnee, będę się z tego uczyć, ale jeszcze tego nie mieliśmy. Pozdrawiam 👍👍

notatka 7klasa ♫

GCOGRAFLA GRANICE POLSKI JEJ POWIERZCHNIA Carkowita powierzchnia: 322,7 tys. km Obszar lądowy: 312,7 tys. km² Polska graniczy z krajami: Rosją, Litwa, Ukraina, Białorusia, drugość granicy: 3511km Stowacją, Niemcami i czechami; SKRAJNE PUNKTY POLSKI Zakole Odry koto Cedyni 52 51'N, 14 07 ~sprawdzian Brzeg morza w Jastrzębiej Gove 54°50'N, 18°18'E Zakole Bugu koto Hrubierzowa 50° 52'N, 24°09 E Szczył Oporonek 49 00'N, 22:51E ROZCIA GŁOSC POLUDNIKOWA I ROWNOLEZNIKOWA rozciągłosc rownole znikowa: konsekwenye: Roznice w momencie wschodu i zachody stonca → Położenie w roznych strefach czasowych rozagłoso porudnikowa: konsekwenye Różnice w wysokości go rowania srońca Róznica trwania dnia inocy. PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA era paleozoiczna ↓ era mezozoiczna #i kaledonskie ruchy gorotwórcze ✓ gory Swiętokrzyskie i sudety alpejskie ruchy go'rotwarcze. era kenozoiczna alpejskie ruchy gorotwórcze → Karpaty, Sudety i Wyż. polskie hercynskie ruchy go rotwórcze poklady węgla kamiennego i złoza soli kamiennej → zbiorniki morskie ✓ poktady wapieni Wyzyna Krakowsko-Częstochowska plej stocen [gololod GORY W EUROPIE W POLSCE: jak powstają gory? hture nolocen 1rwa do dziś Płyty litosfery zderzają się i oddalają lub działalność wulkaniczna mogu doprowadzić do spiętrzenia gór najnizsze góry w Polsce → Gory swiętokrzyskie góry dzielimy na: niskie - np. Gory świętokrzyskie sreomie - np. Beskidy wysokie - np. Tatry góry fardowe powstają w miejscach zderzenia się płyt litosfery. Budowę fardowa ma większoso gór na ziemi W europie to sa, np. Alpy, Pireneje, Karpaty. gory zrębowe: powstają w wyniku wypiętrzania warstw skalnych, np. Har i Schwarzwald. sudety i Karkonosze gory wulkaniczne: występują na granicach płyt litustrefy. Nie występują w Polsce. lodowie: powstawanie w niskich temp., w zagłębieniach typy lodowcow - - lodowce gorskie - w górach →lądolody - pokrywy ladowe zajmujące nawet tys. km² ZLODOWACENIA NA OBSZARZE POLSKI Podczas...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

plejstocyny klimat się, ochłodziki Na Półwyspie Skandynawskim powstawar lagolód. Wreszcie dotart do Polski prex ochładzanie i topnienie byt w Polsce kilkakrotnie. Taki okres nazywamy zlodowaćeniami -wazniejsze zlodowacenia: Sanu (południowo polskie) Odry i srodkowo polskie) Wisty (potnocnopolskie) M po ustąpienu zlodowacenia powstała rzeźba polodowcowa: wzgórza moreny czorowej - powstały przez odpadki z lądolody Sandry rozlegle rowniny ze zwirow Eratyhi-grazy przyniesione przez lądolod Obszar moreny dennej - lekko faliste tereny →→ Rynny - przez stopniaty ladolód →Pradoliny - szerokie doliny dolina v-ksztatina dolina U-Ksztalna kocioł lodowcowy pole firmowe jezor Todowcowy 15 UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI D. Pas pobrezy- Klify, wydmy, plaże Pas pojezierzy- liczne. jeziora, pagórkowaty krajobraz 2 LM + F 4 Pas Nizin Srodkowo - Polskich płaskie obszary 4. Pas Wyzyn Polskich zbudowane ze skat. 5) Pas kotlin Podkarpackich - charakter nizinny wiele wek, ale też wyżyn i gor. 6 Pas gor - tworzą karpaty i sudety, wyżnyny, góry. Alumar Najwazniejsze informacje: srednia wysokość tereny: 173 m n. p. m. najwyższy szczyt Rysy (2499 m n.p.m). najniżej położone miejsce: wies Raczki Elbląshie 11,8mp.p.m., SKAŁY SUROWCE MINERALNE: Jakie skały mamy w Polsce: 4 gliny ↳plashi ↳zwiry ↳wapienie piaskowce granity → bazalty →gnejsy BEN NOU S LE S Surowce metaliczne: ↳rudy miedzi + srebro 4 rudy cynku i ołowiu np. kabel elektryczny Surowce energetyczne: węgiel kamienny węgiel brunatny gaz ziemny ↳ropa haftowa. np. asfalt, produkcja farb Surowce chemiczne: Sol kamienna np. przemysł spożywczy, posypywanie drog; Surowce skalne: skaty wapienne gipsy zwiry, piaski, gliny np. kruszywo granity bazalty Ly marmury np. produkcja ceramiki