Nauka

Nauka

Spółka

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

129

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

1:14 000 000
Agroklimat Polski
warunki agroklímatyczne
(opady.atmosferyczne i.
temperatura powietrza)
bardzo korzystny
korzystny
umiarkowani

Podobne notatki

Know Sytuacja gospodarczą starożytnej Grecji  thumbnail

0

Sytuacja gospodarczą starożytnej Grecji

Grecja

Know Główne regiony rolnicze świata  thumbnail

0

Główne regiony rolnicze świata

Notatka

Know Rozwój sieci osadniczej na świecie. Źródło: "oblicza geografii klasa 2" Nowa era thumbnail

27

Rozwój sieci osadniczej na świecie. Źródło: "oblicza geografii klasa 2" Nowa era

geografia klasa 2

Know Krajobraz Pojezierza mazurskiego  thumbnail

0

Krajobraz Pojezierza mazurskiego

Notatka dla klasy piątej

Know Etiopia thumbnail

0

Etiopia

Etiopia kraj głodu i niedożywienia

Know Rozmieszczenie ludności na świecie  thumbnail

0

Rozmieszczenie ludności na świecie

czynniki rozmieszczenia ludności, cechy rozmieszczenia

1:14 000 000 Agroklimat Polski warunki agroklímatyczne (opady.atmosferyczne i. temperatura powietrza) bardzo korzystny korzystny umiarkowanie korzystny ➤ w Polsce przeważają gleby płowe i brunatne ➤ najlepsze gleby - czarnoziemy; czarne. ziemie i niektóre rędziny stanowią zaledwie ok. 2% gleb użytkowanych rolniczo ➤ duża przydatnością rolniczą odznaczają się również występujące w dolinach rzek mady. Ich użytkowanie wymaga jednak uregulowania stosunków wodnych na danym obszarze i zabezpieczenia go przed wylewami rzek 1:12 000 000 4 Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce WARUNKI PRZYRODNICZE poziom rozwoju społeczno- gospodarczego ➤ Polska należy do krajów wysoko rozwiniętych ➤ poziom ten jest zróżnicowany! i zależy przede wszystkim od miast, które stanowią podstawowy rynek zbytu produktów rolnych niekorzystny skrajnie niekorzystny ➤ obszary wiejskie znajdujące się w pobliżu dużych miast odznaczają się zwykle wyższym poziomem rozwoju niż te, które. są bardziej oddalone od ośrodków miejskich i słabo z nimi skomunikowane 12 powyze powyżej 0 os./100 ha 26-40 11-25 warunki glebowe 200 Pracujący w rolnictwie na 100 ha użytków rolnych i 65 8-10 poniżej 8 społeczno-ekonomiczno-polityczne 148 1:7 000 000 124 ➤ najlepsze warunki występują w południowej i południowo-zachodniej Polsce np. na Nizinie Śląskiej i w Kotlinie Sandomierskiej ➤ warunki klimatyczne decydują o długości okresu wegetacyjnego ➤ znaczny wpływ na rolnictwo wywierają również inne cechy klimatu np. okresy bez opadów, przymrozki, zmienność warunków pogodowych Bydgoszc [tys. os] 300 200 Pracujący 100 w rolnictwie ogólem w 2018 r. 0270 polityka rolna Polski i Unii Europejskiej Gleby brunatne, gleby plowe, gleby bielicowe oraz gleby rdzawe. Rędziny worzone z piasków lutnych, stabo gleby rdzawych (przewane wub bielcowe No piaskow nach drednich gleby płowe przewanie ➤ aby wspierać rolnictwo i obszary wiejskie stworzono w naszym kraju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. gleby plowe lub brune wytworzone z lessów utwor lessopodobnych (przeważnie gleby plowe lub brunatne) Gleby inicjalne i gleby słabo wykształcone Czamoziemy wytworzone z glin średnich, ciętkich lub now...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

(przewanie gleby powe i brunatne) wytworzone ze skal udnych i zwięzłych (przeważnie gleby brunatnei plowe) Czame ziemie gleby skaliste terenów górskich I ➤ od 2004 r. polityka rolna Polski jest dostosowana do wspólnej polityki rolnej UE ➤ zgodnie z jej założeniami produkcja rolna w państwach członkowskich jest dotowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wytworzone ze skał węglanowych lub siarczanowych wytworzone z pyłów, gin, How lub piasków Gleby bagienne i pobagienne gleby torfowe, muszowe i mulowe Mady rzeczne wytworzone z osadów rzecznych gleby zdegradowane w wyniku eksploatacji przemyslow WARUNKI POZAPRZYRODNICZE ➤ Polska znajduje się w czołówce producentów i. eksporterów owoców, warzyw, mleka i drobiu ➤ rzeźba terenu decyduje m.in. o koszcie wykonywanych zabiegów.agrotechnicznych. ➤kapitał ludzki - wiedza, umiejętności i doświadczenie pracowników ➤ najkorzystniejsze dla prowadzenia prac rolnych są obszary równinne lub lekko falistė - takim ukształtowaniem odznacza się ok. 60% powierzchni wytworzone z lessów lub utworów lessowatych Polski. ➤ ważna dla prowadzenia upraw jest również ekspozycja stoków kierunek w którym są one nachylone. W naszym kraju produkcji rolnej bardziej sprzyjają stoki o ekspozycji południowej, ponieważ są bardziej nasłonecznione. Stoki północne są jednak nieco silniej uwilgotnione i mniej narażone na suszę. ➤ wyróżnia się 3 rodzaje wsparcia udzielanego obszarom wiejskim i osobom prowadzącym działalność rolniczą: płatności bezpośrednie, środki inwestycyjne i środki na rozwój obszarów wiejskich ➤ niekorzystne warunki występują na terenach górskich i na zboczach dolin o dużym nachyleniu terenu. kadra pracownicza i kapitał ludzki ➤ największy udział pracujących w rolnictwie jest notowany w województwach lubelskim i świętokrzyskim ➤ nadwyżkę osób utrzymujących się z rolnictwa obserwuje się w województwach małopolskim i podkarpackim 1 ukształtowanie powierzchni ➤młodzi ludzie często przeprowadzają się do miast, aby się kształcić, a potem podejmują tam! prace i osiedlają się na stałe, co powoduje wzrost udziału osób starszych na obszarach wiejskich I stosunki wodne ► składają się na nie głębokość zalegania wód gruntowych i dostępność wód powierzchniowych.. ► stosunki wodne są kształtowane przez warunki agroklimatyczne i glebowe oraz rzeźbę terenu. ➤ użytkowanie gleb na wielu obszarach naszego kraju wymagało uregulowania stosunków wodnych. Celem większości prac melioracyjnych było odwadnianie gleb. Melioracja polepszyła warunki glebowe np. na Żuławach Wiślanych i Kujawach, a np. na Polestu doprowadziła do częściowej degradacji środowiska. ➤ obecnie coraz więcej gleb wymaga nawadniania w wyniku zmian klimatycznych i narastającego zagrożenia suszą glebową. I do najczęściej stosowanych wskaźników pomiaru I poziomu kultury rolnej należą mechanizacja rolnictwa (np. liczba ciagników przypadająca na 100 ha użytków rolnych) oraz chemizacja rolnictwa (zużycie nawozów mineralnych na jednostkę powierzchni) historyczno-techniczne poziom kultury rolnej jest to system, metod i norm, dotyczących uprawy ziemi oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich ➤ środkowa i zachodnia część polski odznacza się | wyższym poziomem chemizacji rolnictwa, a na południowym-wschodzie występuje wyższa mechanizacja struktura agrarna ► składają się na nią struktura wielkościowa i I własnościowa oraz rozłóg gruntów. ➤ średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce wynosi 11,3 ha I najwięcej małych gospodarstw funkcjonuje w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim Na Ziemiach Odzyskanych utworzono państwowe gospodarstwa rolne (PGR), które po 1989 r. były stopniowo prywatyzowane. Z tego powodu największe gospodarstwa wciąż występują w województwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim