Przedmioty

Przedmioty

Spółka

konflikt cesarstwa z papiestwem

354

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


Konflikt cesarstwa z
papiestwem
Sytuacja w Kościele
Upadek monarchii karolińskiej przyczynił się do kryzysu Kościoła zachodniego.
Papieże ja
Konflikt cesarstwa z
papiestwem
Sytuacja w Kościele
Upadek monarchii karolińskiej przyczynił się do kryzysu Kościoła zachodniego.
Papieże ja
Konflikt cesarstwa z
papiestwem
Sytuacja w Kościele
Upadek monarchii karolińskiej przyczynił się do kryzysu Kościoła zachodniego.
Papieże ja

Konflikt cesarstwa z papiestwem Sytuacja w Kościele Upadek monarchii karolińskiej przyczynił się do kryzysu Kościoła zachodniego. Papieże jako przywódcy Państwa Kościelnego często byli bardziej zaangażowani w sprawy świeckie niż duchowe. Osoby wybierane na tron papieski pochodziły ze znaczących rodów rzymskich i skupiały się przede wszystkim na dbaniu o interesy swoich rodzin. Władcy europejscy w celu realizacji swojej polityki sami decydowali o wyborze osób na urzędy kościelne w swoim kraju. Kryzys papiestwa wpłynął na złą sytuację w całym Kościele: ● upowszechniła się symonia, wzrósł nepotyzm, duchowni łamali celibat. • Zmiany w Kościele W X-XI w. wprowadzono w Kościele istotne zmiany, które przyczyniły się do jego odnowy. W X w. czołowym ośrodkiem dążącym do zmian w Kościele był klasztor benedyktynów w Cluny we Francji, który zainicjował reformę kluniacką. Zakładała rozbudowanie liturgii oraz poświęcanie przez zakonników więcej czasu na modlitwę i badanie świętych tekstów. Nowe ideały życia religijnego były upowszechniane przez inne klasztory podlegające opactwu w Cluny. W 1059 r. dokonano zmiany w procedurze powołania papieża. Jego wybór miał być dokonywany przez kardynałów (najwyższych duchownych) w czasie ich zgromadzenia zwanego konklawe. Na lata 1073-1085 przypadł pontyfikat papieża Grzegorza VII, któremu bardzo zależało na poprawie sytuacji w Kościele. Dążył również do zwiększenia władzy papiestwa w Europie, co zostało wyrażone w dokumencie Dictatus papae z 1075 r. Reforma gregoriańska: ● zakazanie symonii, •wprowadzenie obowiązkowego celibatu dla duchownych, wzmocnienie władzy papieża, • zabronienie władcom nadawania stanowisk kościelnych. Rekonstrukcja...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

opactwa w Cluny z końca XI w LINK ************* ************* Konflikt cesarstwa & papiestwem Konflikt Grzegorza VII z cesarzem Henrykiem IV stał się początkiem sporu o inwestyturę. Cesarz Henryk IV był wrogo nastawiony do decyzji papieża dotyczącej inwestytury duchowej. Uznał ją za próbę ograniczenia jego władzy i dlatego nie zamierzał się do niej dostosować. Grzegorz VII w celu zmuszenia cesarza do uległości nałożył na niego ekskomunikę. To spowodowało, że od władcy zaczęli się odwracać jego poddani, którzy wywołali bunt w Niemczech. Henryk IV, chcąc opanować sytuację w kraju, postanowił się ukorzyć przed papieżem. W tym celu udał się w 1077 r. do zamku w Canossie, w którym przebywał Grzegorz VII. Papież ostatecznie zdjął ekskomunikę i chwilowo umocnił swoją pozycję. Cesarz po stłumieniu buntu w Niemczech znowu skierował się przeciwko Grzegorzowi VII. Spór cesarza z papieżem spowodował, że europejscy władcy podzielili się na dwa stronnictwa: obóz gregoriański i obóz cesarski. W 1084 r. Henryk IV zajął Rzym i przyczynił się do wyboru antypapieża, natomiast Grzegorz VII uciekł z miasta i niedługo później zmarł. Spór o inwestyturę był kontynuowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Konkordat wormacki Konflikt cesarstwa z papiestwem o inwestyturę został zakończony w I połowie XII w. W 1122 r. w Wormacji cesarz Henryk V zawarł porozumienie z papieżem Kalikstem II. Postanowienia konkordatu wormackiego: biskup miał być wybierany zgodnie z prawem kościelnym i zaakceptowany przez papieża, • cesarzowi przysługiwało prawo przyznawania lenna (dóbr ziemskich) nowemu dostojnikowi kościelnemu, ● papież nadawał pierścień i pastorał (symbole władzy duchowej), ● cesarz wręczał berto (symbol władzy świeckiej). • . Wzrost znaczenia papiestwa Papiestwo uzyskało szczył potęgi za papieża Innocentego III. Innocenty III w czasie swojego pontyfikatu (1198-1216) prowadził aktywną politykę zewnętrzną i wewnętrzną: . ● skupienie władzy w Kościele pod swoim zarządem, ● zapoczątkowanie IV i V wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej i krucjaty przeciwko heretykom w południowej Francji, • wspieranie walk z muzułmanami na Półwyspie Iberyjskim, popieranie misji chrystianizacyjnych wśród plemion pogańskich żyjących nad Bałtykiem, • dwukrotne ingerowanie Innocentego III w wybór nowego cesarza, • narzucenie królom Francji i Anglii swojej woli politycznej, ● zatwierdzenie nowych zakonów dominikanów i franciszkanów, • zwołanie w 1215 r. soboru, który potwierdził prymat władzy papieskiej i uchwalił nowe zmiany w Kościele.