Historia /

Podbój Europy przez Hitlera i Stalina

Podbój Europy przez Hitlera i Stalina

 historia
wrogind zurwowa
W październiku 1939 r. Sowieci zażądali od Finow
przesunięcia granicy. Fiński rząd odmówit. 30 listopada
Armia Cze

Podbój Europy przez Hitlera i Stalina

user profile picture

♥️✨

1677 Followers

183

Udostępnij

Zapisz

Klasa 8 historia, na podstawie podręcznika z Nowej ery

 

8

Notatka

historia wrogind zurwowa W październiku 1939 r. Sowieci zażądali od Finow przesunięcia granicy. Fiński rząd odmówit. 30 listopada Armia Czerwona zaatakowała Finlandię. Ostatecznie Finlandia zgodziła się na zawarcie traktatu pokojowego w marcu 1940r. Na jego mocy stracita 10% terytorium. Atala Niemiec na Darrię i Norwegię Kolejnym celem Hitlera stała się Dania i Norwegię. • Dania poddała się bez walki •Norwegowie stawili opor. Początkowo Niemcom udało się opanować norweskie miasta. Później jednak zostali wsparci przez Polaków, Francuzów i Brytyjczyków. Wazine waki rozegraty się o port w Narwiku. Niemiecki atak na Francję zmusit Aliantów do ewakuacji. Alah III Rzeszy na Francję •10 maja 1940 r. ruszył niemiecki atak na Francję • zgrupowanie przekroczyło Ardeny. Brytyjczykom udało się ewakuować większość żołnierzy do Wielkiej Brytanii Stronnictwo zmierzające do kapitulacji powołało nowy rząd, którego premierem został Philippe Pétain. 22 czerwca Francja podpisała zawieszenie broni z Niemcami • Podboj Europy przez Hitlera i Stalina • Pauistwo Vichy • W wyniku zawieszenia broni: 9 • zachodnie/ północne tereny Francji znalazły się pod okupacją Francja utracita Alzację i Lotaryngię. Powstało marionetkowe państwo Vichy. Na jego czele stanąt marszatek Pétain. Władze państwa kolaborowaty z Niemcami. Przemyst francuski dostarczał Niemcom uzbrojenie. 9 Wielu francuzów nie poradziło sobie z klęską. Niektórzy wraz z gen. Charleslem de Gaullelem przedostali się do Anglii by kontynuować wakę z wrogiem Bitwa o Anglic • Rząd brytyjski na którego czele stat Winston Churchill Odrzucił niemieckie propozycje pokojowe. Hitler postanowit najpierw osiągnąć przewagę w powietrzy, a później planował zniszczenie zatopienie floty...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wielkiej Brytanii. Walki powietrane trwały od lipca do października 1940 Hitler ponióst klęskę. Wojira na Balkanach Włochy zaatakowały Grecję, która potrafiła dzielnie się bronic. Dyplomacja Niemiec doprowadziła do porozumienia z Węgrami, Rumunią i Bułgarią. W 1941 roku Niemcy uderzyli na Jugostawię i Grecję. Ich armie zostały błyskawicznie rozbite. Pod kontroler Niemiec powstato Marionetkowe Niepodlegte Państwo Chorwackie.

Historia /

Podbój Europy przez Hitlera i Stalina

user profile picture

♥️✨

1677 Followers

 historia
wrogind zurwowa
W październiku 1939 r. Sowieci zażądali od Finow
przesunięcia granicy. Fiński rząd odmówit. 30 listopada
Armia Cze

Otwórz

Klasa 8 historia, na podstawie podręcznika z Nowej ery

historia wrogind zurwowa W październiku 1939 r. Sowieci zażądali od Finow przesunięcia granicy. Fiński rząd odmówit. 30 listopada Armia Czerwona zaatakowała Finlandię. Ostatecznie Finlandia zgodziła się na zawarcie traktatu pokojowego w marcu 1940r. Na jego mocy stracita 10% terytorium. Atala Niemiec na Darrię i Norwegię Kolejnym celem Hitlera stała się Dania i Norwegię. • Dania poddała się bez walki •Norwegowie stawili opor. Początkowo Niemcom udało się opanować norweskie miasta. Później jednak zostali wsparci przez Polaków, Francuzów i Brytyjczyków. Wazine waki rozegraty się o port w Narwiku. Niemiecki atak na Francję zmusit Aliantów do ewakuacji. Alah III Rzeszy na Francję •10 maja 1940 r. ruszył niemiecki atak na Francję • zgrupowanie przekroczyło Ardeny. Brytyjczykom udało się ewakuować większość żołnierzy do Wielkiej Brytanii Stronnictwo zmierzające do kapitulacji powołało nowy rząd, którego premierem został Philippe Pétain. 22 czerwca Francja podpisała zawieszenie broni z Niemcami • Podboj Europy przez Hitlera i Stalina • Pauistwo Vichy • W wyniku zawieszenia broni: 9 • zachodnie/ północne tereny Francji znalazły się pod okupacją Francja utracita Alzację i Lotaryngię. Powstało marionetkowe państwo Vichy. Na jego czele stanąt marszatek Pétain. Władze państwa kolaborowaty z Niemcami. Przemyst francuski dostarczał Niemcom uzbrojenie. 9 Wielu francuzów nie poradziło sobie z klęską. Niektórzy wraz z gen. Charleslem de Gaullelem przedostali się do Anglii by kontynuować wakę z wrogiem Bitwa o Anglic • Rząd brytyjski na którego czele stat Winston Churchill Odrzucił niemieckie propozycje pokojowe. Hitler postanowit najpierw osiągnąć przewagę w powietrzy, a później planował zniszczenie zatopienie floty...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wielkiej Brytanii. Walki powietrane trwały od lipca do października 1940 Hitler ponióst klęskę. Wojira na Balkanach Włochy zaatakowały Grecję, która potrafiła dzielnie się bronic. Dyplomacja Niemiec doprowadziła do porozumienia z Węgrami, Rumunią i Bułgarią. W 1941 roku Niemcy uderzyli na Jugostawię i Grecję. Ich armie zostały błyskawicznie rozbite. Pod kontroler Niemiec powstato Marionetkowe Niepodlegte Państwo Chorwackie.