Historia /

Rewolucja przemysłowa - notatka szczegółowa

Rewolucja przemysłowa - notatka szczegółowa

 REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
Przyczyny rewolucji przemysłowej
zmiany w rolnictwie na skutek rewolucji agrarnej,
wzrost liczby ludności na świecie,

Rewolucja przemysłowa - notatka szczegółowa

user profile picture

Urszula Barcikowska

210 Obserwujących

260

Udostępnij

Zapisz

Mam nadzieję że pomogę trochę z notatka

 

4/3

Notatka

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA Przyczyny rewolucji przemysłowej zmiany w rolnictwie na skutek rewolucji agrarnej, wzrost liczby ludności na świecie, ● ● rosnące zapotrzebowanie rynków na różne towary, dążenie do zwiększenia wydajności produkcji, • zastosowanie nowych urządzeń w przemyśle. ● ● Rewolucja przemysłowa w Europie i Stanach Zjednoczonych Rewolucja przemysłowa była procesem zmian ekonomiczno-społecznych, które wpłynęły na rozwój wielu krajów. Europa Rewolucja przemysłowa zaczęła się w Europie Zachodniej w II połowie XVIII w. Zmiany najszybciej zachodziły w Wielkiej Brytanii: a. powstawały pierwsze urządzenia, które wykorzystywano w przemyśle i rolnictwie, b.rosła liczba wykwalifikowanych robotników - proces grodzenia na wsi spowodował, że część ludności wiejskiej osiedlała się w miastach. ● ● ● ● ● Brytyjska dominacja gospodarcza wynikała także z posiadania dużej floty, licznych rynków zbytu (kolonie), środków finansowych na inwestycje i surowców. Znaczące zmiany w gospodarce zachodziły również w Niemczech. W 1834 r. został utworzony Niemiecki Związek Celny (zrzeszający 18 krajów niemieckich), który znosił wszelkie cła i umożliwiał swobodny handel między jego członkami. Na zachodzie Niemiec dużym punktem wydobywczym i przemysłowym było Zagłębie Rurhy. Natomiast na wschodzie takim miejscem był Górny Śląsk należący do Prus. Dobrze uprzemysłowionym obszarem w Europie stawała się też Belgia. Na jej terytorium tworzono wiele kopalń i hut oraz rozwijały się inne gałęzie przemysłu. We Francji w I połowie XIX w. nadal przeważało rolnictwo, a przemysł rozwijał się stopniowo. Ciągle powszechne były manufaktury, które produkowały głównie dobra artystyczne i luksusowe. Stopień uprzemysłowienia innych obszarów...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w Europie miał ograniczony zasięg. Rozwój gospodarczy nastąpił w Holandii, cesarstwie austriackim (Czechy i wschodnia Austria), północnych Włoszech i Hiszpanii (głównie północna część kraju). W Rosji postęp ekonomiczny zachodził powoli. Powodem tego były wciąż istniejące w tym kraju stosunki feudalne, co zaczęło się zmieniać dopiero w II połowie XIX w. W XIX w. Swansea w Wielkiej Brytanii było znaczącym ośrodkiem hutnictwa i górnictwa. Stany Zjednoczone W Stanach Zjednoczonych rewolucja przemysłowa przebiegała stosunkowo szybko. Czynniki wpływające na rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych: a. rozrost terytorialny państwa - zagospodarowywanie ● nowych obszarów sprzyjało Szczególnie istotna dla amerykańskiej gospodarki była kolej, która zapewniła połączenie między różnymi obszarami. W 1869 r. została oddana do użytku linia kolejowa łącząca wschodnie i zachodnie wybrzeże. • W Stanach Zjednoczonych powstało wiele wynalazków, m.in. telegraf (Samuel Morse), rewolwer (Samuel Colt), maszyna do szycia (Isaac Singer), a także żniwiarka (Cyrus McCormick). ● rozwojowi osadnictwa, b. rosnąca liczba ludności - napływ przybyszów z różnych części świata, c. duża ilość surowców naturalnych, d. inwestycje rządu centralnego i poszczególnych stanów, Skutki rewolucji przemysłowej wykształcenie się nowych grup społecznych - kapitaliści (wielcy przedsiębiorcy) i proletariusze (robotnicy), e. wykorzystywanie nowych środków transportu. Ważne ośrodki przemysłowe znajdowały się na północno-wschodnich obszarach kraju i na zachód od pasma górskiego Appalachów. • postęp w rolnictwie, uprzemysłowienie gospodarki - wzrost znaczenia ● ● rozwój handlu międzynarodowego, • powstanie ruchu luddystów w Wielkiej Brytanii, utrata pracy przez drobnych rzemieślników, wyzysk pracowników przemysłowych, produkcji przemysłowej, rozwój transportu i komunikacji, wzrost ludności na świecie, dynamiczny rozwój miast, zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez przemysł. Rozwój transportu Wpływ na rozwój transportu w XIX w. miało wykorzystanie maszyny parowej. Udział w światowej produkcji przemysłowej w % W 1814 r. Anglik George Stephenson stworzył udoskonaloną wersje parowozu. W 1825 r. doprowadził do powstania pierwszej publicznej linii kolejowej łączącej dwa angielskie miasteczka Stockton i Darlington. Upowszechnienie kolei na świecie przyczyniło się do sprawnego i szybkiego transportu surowców, towarów i ludzi. Wraz z powstaniem nowych linii kolejowych doszło także do rozwoju miast będących na ich trasie. Zmiany następowały również w transporcie wodnym. W 1807 r. w Stanach Zjednoczonych został skonstruowany pierwszy statek o napędzie parowym, co zapoczątkowało żeglugę parową. Pierwotnie statki parowe pływały po rzekach, ale z czasem to się zmieniło. Od 1813 r. zaczęły przemierzać morza, a od lat 40. XIX w. tego typu jednostki regularnie kursowały przez Atlantyk. Wzrost produkcji przemysłowej w XIX w. 25 20 15 10 Wielka Brytania USA Rosja Niemcy Francja 1800 r. 1860 r. 1900 r.