Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Rewolucja przemysłowa - notatka szczegółowa

27.09.2022

7436

514

Udostępnij

Zapisz

Pobierz


REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
Przyczyny rewolucji przemysłowej
• zmiany w rolnictwie na skutek rewolucji agrarnej,
wzrost liczby ludności na świecie

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
Przyczyny rewolucji przemysłowej
• zmiany w rolnictwie na skutek rewolucji agrarnej,
wzrost liczby ludności na świecie

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby uzyskać nieograniczony dostęp do tysięcy notatek. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Dołącz do milionów studentów

Popraw swoje oceny

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA Przyczyny rewolucji przemysłowej • zmiany w rolnictwie na skutek rewolucji agrarnej, wzrost liczby ludności na świecie, rosnące zapotrzebowanie rynków na różne towary, dążenie do zwiększenia wydajności produkcji, zastosowanie nowych urządzeń w przemyśle. ● Rewolucja przemysłowa w Europie i Stanach Zjednoczonych Rewolucja przemysłowa była procesem zmian ekonomiczno-społecznych, które wpłynęły na rozwój wielu krajów. Europa Rewolucja przemysłowa zaczęła się w Europie Zachodniej w II połowie XVIII w. • Zmiany najszybciej zachodziły w Wielkiej Brytanii: a. powstawały pierwsze urządzenia, które wykorzystywano w przemyśle i rolnictwie, b.rosła liczba wykwalifikowanych robotników - proces grodzenia na wsi spowodował, że część ludności wiejskiej osiedlała się w miastach. Brytyjska dominacja gospodarcza wynikała także z posiadania dużej floty, licznych rynków zbytu (kolonie), środków finansowych na inwestycje i surowców. Znaczące zmiany w gospodarce zachodziły również w Niemczech. W 1834 r. został utworzony Niemiecki Związek Celny (zrzeszający 18 krajów niemieckich), który znosił wszelkie cła i umożliwiał swobodny handel między jego członkami. • Na zachodzie Niemiec dużym punktem wydobywczym i przemysłowym było Zagłębie Rurhy. Natomiast na wschodzie takim miejscem był Górny Śląsk należący do Prus. • Dobrze uprzemysłowionym obszarem w Europie stawała się też Belgia. Na jej terytorium tworzono wiele kopalń i hut oraz rozwijały się inne gałęzie przemysłu. • We Francji w I połowie XIX w. nadal przeważało rolnictwo, a przemysł rozwijał się stopniowo. Ciągle powszechne były manufaktury, które produkowały głównie dobra artystyczne i luksusowe. ● ● Stopień...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

uprzemysłowienia innych obszarów w Europie miał ograniczony zasięg. Rozwój gospodarczy nastąpił w Holandii, cesarstwie austriackim (Czechy i wschodnia Austria), północnych Włoszech i Hiszpanii (głównie północna część kraju). W Rosji postęp ekonomiczny zachodził powoli. Powodem tego były wciąż istniejące w tym kraju stosunki feudalne, co zaczęło się zmieniać dopiero w II połowie XIX w. W XIX w. Swansea w Wielkiej Brytanii było znaczącym ośrodkiem hutnictwa i górnictwa. Stany Zjednoczone W Stanach Zjednoczonych rewolucja przemysłowa przebiegała stosunkowo szybko. • Czynniki wpływające na rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych: a. rozrost terytorialny państwa - zagospodarowywanie nowych obszarów sprzyjało rozwojowi osadnictwa, b.rosnąca liczba ludności - napływ przybyszów z różnych części świata, • Szczególnie istotna dla amerykańskiej gospodarki była kolej, która zapewniła połączenie między różnymi obszarami. W 1869 r. została oddana do użytku linia kolejowa łącząca wschodnie i zachodnie wybrzeże. • W Stanach Zjednoczonych powstało wiele wynalazków, m.in. telegraf (Samuel Morse), rewolwer (Samuel Colt), maszyna do szycia (Isaac Singer), a także żniwiarka (Cyrus McCormick). c. duża ilość surowców naturalnych, d.inwestycje rządu centralnego i poszczególnych stanów, Skutki rewolucji przemysłowej wykształcenie się nowych grup społecznych - kapitaliści (wielcy przedsiębiorcy) i proletariusze (robotnicy), ● e.wykorzystywanie nowych środków transportu. Ważne ośrodki przemysłowe znajdowały się na północno-wschodnich obszarach kraju i na zachód od pasma górskiego Appalachów. • postęp w rolnictwie, • uprzemysłowienie gospodarki - wzrost znaczenia ● produkcji przemysłowej, rozwój transportu i komunikacji, • wzrost ludności na świecie, dynamiczny rozwój miast, ● rozwój handlu międzynarodowego, • powstanie ruchu luddystów w Wielkiej Brytanii, • utrata pracy przez drobnych rzemieślników, • wyzysk pracowników przemysłowych, • zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez przemysł. Rozwój transportu Wpływ na rozwój transportu w XIX w. miało wykorzystanie maszyny parowej. . W 1814 r. Anglik George Stephenson stworzył udoskonaloną wersje parowozu. W 1825 r. doprowadził do powstania pierwszej publicznej linii kolejowej łączącej dwa angielskie miasteczka Stockton i Darlington. Upowszechnienie kolei na świecie przyczyniło się do sprawnego i szybkiego transportu surowców, towarów i ludzi. Wraz z powstaniem nowych linii kolejowych doszło także do rozwoju miast będących na ich trasie. Zmiany następowały również w transporcie wodnym. W 1807 r. w Stanach Zjednoczonych został skonstruowany pierwszy statek o napędzie parowym, co zapoczątkowało żeglugę parową. • Pierwotnie statki parowe pływały po rzekach, ale z czasem to się zmieniło. Od 1813 r. zaczęły przemierzać morza, a od lat 40. XIX w. tego typu jednostki regularnie kursowały przez Atlantyk. Udział w światowej produkcji przemysłowej w % Wzrost produkcji przemysłowej w XIX w. 25 20 15 10 Wielka Brytania USA Rosja Niemcy Francja 1800 r. 1860 r. 1900 r.