Historia /

świat starożytnej grecji

świat starożytnej grecji

 świat starożytnych greków
Hellada i jej mieszkańcy
starożytną Grecję nazywano Helladą, a
jej mieszkańców Hellenami
Hellenowie integrowali s

świat starożytnej grecji

user profile picture

jesiennesweterki

78 Followers

32

Udostępnij

Zapisz

notatki robione w notion.

 

1/2

Notatka

świat starożytnych greków Hellada i jej mieszkańcy starożytną Grecję nazywano Helladą, a jej mieszkańców Hellenami Hellenowie integrowali się podczas cyklicznych świąt ogólnogreckich. przy ich okazji często rozgrywano zawody sportowe. Grecja charakteryzowała się krajobrazem górzystym przez co nie była zbyt przyjazna dla upraw. na zboczach gór uprawiano winorośl i drzewa oliwne, z których wytwarzano wino i oliwę. hodowla zwierząt nie wystarczała do zaspokojenia potrzeb żywieniowych, dlatego Grecy coraz częściej korzystali z możliwości jakie dawało im morze. świat starożytnych greków ▼ Polis- wspólnota obywateli greckich. ▼ Polityka- według Greków były to działania podejmowane w celu uzyskania wpływu na rządzenie państwem. jej celem miało być dobro wspólne. politykami nazywano wtedy osoby angażujące się w politykę, ponieważ w Helladzie nie było zawodowych polityków. ▼ Arystokraci- byli to najbogatsi mieszkańcy Polis. Było ich stać na opłacenie niewolników więc nie musieli pracować. czas wolny spędzali na biesiadach podczas, których pili duże ilości wina. zyskiwali popularności dzięki liturgi- działaniach na cześć ludu, dzielenie się z ludem swoim majątkiem przez 1 Greckie Polis były rządzone na 3 sposoby: monarchiczny, oligarchiczny lub demokratyczny. Sparta- państwo żołnierzy ludność Sparty dzieliła się na spartiatów, periojków i helotów, którzy wywodzili się z mieszkańców podbitej przez Spartę Messenii. Spartą rządziło jednocześnie dwóch królów, ale polityką państwa rządzili eforowie. istniały też zgromadzenia ludowe i rada starszych (geruzja). Spartanie tworzyli państwo wojskowe. Podstawowym obowiązkiem jego obywateli była służba wojskowa. Ateny są dzisiejszą stolicą Grecji Położone w Attyce Ateny powstały w wyniku stopniowej ewolucji osady społeczeństwo Aten tworzyli pełnoprawni obywatele, metojkowie i niewolnicy świat starożytnych greków rozdawnictwo jedzenia lub finansowanie projektów budowlanych. ▾ Grecy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

w poszukiwaniu lepszych warunków życia, zakładali Kolonie na wybrzeżach morza śródziemnego. Sparta powstała w IX w p.n.e. i stała się potęgą militarną. dzieci były objęte surowym procesem wychowawczym, mającym na celu wykształcenie w chłopcach cech potrzebnym żołnierzom oraz przygotowanie dziewcząt do roli matek żołnierzy. szczególną rolę w procesie wychowania odgrywały ćwiczenia fizyczne. ▼ 1 kodyfikację praw w Atenach przeprowadził w 621r p.n.e. Drako. W 594r. p.n.e. Solon rozwiązał problem zadłużenia przeprowadził reformy ustroju. kolejnym krokiem było ustanowienie demokracji przez Klejstenesa w 508/507r p.n.e. w demokratycznych Atenach prawo uchwalało zgromadzenie ludowe, sądy 2 szczególny rozkwit demokracji i kultury ateńskiej przypadł na okres działalności politycznej Peryklesa (444-429 p.n.e.) następstwa 1. dominacja oligarchii w polityce Aten Wojny w świecie greckim wojskowość grecka opierała się na ciężkozbrojnych hoplitach, tworzących falangę. następstwa W latach 431-404 p.n.e. toczyła się wojna peloponeska między Atenami wspieranymi przez Związek Morski a Spartą popieraną przez Związek Peloponeski. Zwycięstwo odnieśli Spartanie i ich sprzymierzeńcy. 1. powołanie związku morskiego Z inicjatywy i pod przewodnictwem Aten świat starożytnych greków 2. konieczność przeprowadzenia reform zagrożenia ze strony perskiej i wzrost mocarstwowej pozycji Aten 2. zażegnanie 3. zaniepokojeniewojna Sparty sprawował sąd ludowy, władza wykonawcza należała zaś do Rady Pięciuset. armią dowodziło 10 strategów, mających duży wpływ na politykę państwa. potęgi Aten rozwojem konflikty zbrojne między helleńskimi państwami były zazwyczaj krótkotrwałe i prowadzone przez niewielkie armie. w 490 i 480-470 r. p.n.e. doszło do dwóch inwazji perskich na Helladę. Grecy odparli te ataki. w ich wyniku nastąpiło wyzwolenie większości jońskich polis, wzrosło również znaczenie Aten, które założyły Związek Morski, i Sparty. 3. reformy Klejstenesa, peloponeska między Spartą i jej sojusznikami oraz Atenami i jej dające początek ateńskiej demokracji sojusznikami 5. złamanie potęgi Aten 3

Historia /

świat starożytnej grecji

user profile picture

jesiennesweterki

78 Followers

 świat starożytnych greków
Hellada i jej mieszkańcy
starożytną Grecję nazywano Helladą, a
jej mieszkańców Hellenami
Hellenowie integrowali s

Otwórz

notatki robione w notion.

Podobne notatki
Know wojny grecko-perskie i wojna peloponeska thumbnail

1131

12440

wojny grecko-perskie i wojna peloponeska

historia/ starożytna Grecja

Know świat starożytnych greków thumbnail

218

2605

świat starożytnych greków

.

Know Dzieje starożytnej Grecji thumbnail

46

890

Dzieje starożytnej Grecji

Dzieje starożytnej Grecji, 1 liceum historia rozszerzona

Know Osiągnięcia Starożytnych Greków thumbnail

3

99

Osiągnięcia Starożytnych Greków

Historia rozszerzona!

Know sparta thumbnail

1198

12237

sparta

historia/ starozytna Grecja/ sparta

Know Starożytna Grecja thumbnail

38

621

Starożytna Grecja

Notatka historyczna

świat starożytnych greków Hellada i jej mieszkańcy starożytną Grecję nazywano Helladą, a jej mieszkańców Hellenami Hellenowie integrowali się podczas cyklicznych świąt ogólnogreckich. przy ich okazji często rozgrywano zawody sportowe. Grecja charakteryzowała się krajobrazem górzystym przez co nie była zbyt przyjazna dla upraw. na zboczach gór uprawiano winorośl i drzewa oliwne, z których wytwarzano wino i oliwę. hodowla zwierząt nie wystarczała do zaspokojenia potrzeb żywieniowych, dlatego Grecy coraz częściej korzystali z możliwości jakie dawało im morze. świat starożytnych greków ▼ Polis- wspólnota obywateli greckich. ▼ Polityka- według Greków były to działania podejmowane w celu uzyskania wpływu na rządzenie państwem. jej celem miało być dobro wspólne. politykami nazywano wtedy osoby angażujące się w politykę, ponieważ w Helladzie nie było zawodowych polityków. ▼ Arystokraci- byli to najbogatsi mieszkańcy Polis. Było ich stać na opłacenie niewolników więc nie musieli pracować. czas wolny spędzali na biesiadach podczas, których pili duże ilości wina. zyskiwali popularności dzięki liturgi- działaniach na cześć ludu, dzielenie się z ludem swoim majątkiem przez 1 Greckie Polis były rządzone na 3 sposoby: monarchiczny, oligarchiczny lub demokratyczny. Sparta- państwo żołnierzy ludność Sparty dzieliła się na spartiatów, periojków i helotów, którzy wywodzili się z mieszkańców podbitej przez Spartę Messenii. Spartą rządziło jednocześnie dwóch królów, ale polityką państwa rządzili eforowie. istniały też zgromadzenia ludowe i rada starszych (geruzja). Spartanie tworzyli państwo wojskowe. Podstawowym obowiązkiem jego obywateli była służba wojskowa. Ateny są dzisiejszą stolicą Grecji Położone w Attyce Ateny powstały w wyniku stopniowej ewolucji osady społeczeństwo Aten tworzyli pełnoprawni obywatele, metojkowie i niewolnicy świat starożytnych greków rozdawnictwo jedzenia lub finansowanie projektów budowlanych. ▾ Grecy...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

w poszukiwaniu lepszych warunków życia, zakładali Kolonie na wybrzeżach morza śródziemnego. Sparta powstała w IX w p.n.e. i stała się potęgą militarną. dzieci były objęte surowym procesem wychowawczym, mającym na celu wykształcenie w chłopcach cech potrzebnym żołnierzom oraz przygotowanie dziewcząt do roli matek żołnierzy. szczególną rolę w procesie wychowania odgrywały ćwiczenia fizyczne. ▼ 1 kodyfikację praw w Atenach przeprowadził w 621r p.n.e. Drako. W 594r. p.n.e. Solon rozwiązał problem zadłużenia przeprowadził reformy ustroju. kolejnym krokiem było ustanowienie demokracji przez Klejstenesa w 508/507r p.n.e. w demokratycznych Atenach prawo uchwalało zgromadzenie ludowe, sądy 2 szczególny rozkwit demokracji i kultury ateńskiej przypadł na okres działalności politycznej Peryklesa (444-429 p.n.e.) następstwa 1. dominacja oligarchii w polityce Aten Wojny w świecie greckim wojskowość grecka opierała się na ciężkozbrojnych hoplitach, tworzących falangę. następstwa W latach 431-404 p.n.e. toczyła się wojna peloponeska między Atenami wspieranymi przez Związek Morski a Spartą popieraną przez Związek Peloponeski. Zwycięstwo odnieśli Spartanie i ich sprzymierzeńcy. 1. powołanie związku morskiego Z inicjatywy i pod przewodnictwem Aten świat starożytnych greków 2. konieczność przeprowadzenia reform zagrożenia ze strony perskiej i wzrost mocarstwowej pozycji Aten 2. zażegnanie 3. zaniepokojeniewojna Sparty sprawował sąd ludowy, władza wykonawcza należała zaś do Rady Pięciuset. armią dowodziło 10 strategów, mających duży wpływ na politykę państwa. potęgi Aten rozwojem konflikty zbrojne między helleńskimi państwami były zazwyczaj krótkotrwałe i prowadzone przez niewielkie armie. w 490 i 480-470 r. p.n.e. doszło do dwóch inwazji perskich na Helladę. Grecy odparli te ataki. w ich wyniku nastąpiło wyzwolenie większości jońskich polis, wzrosło również znaczenie Aten, które założyły Związek Morski, i Sparty. 3. reformy Klejstenesa, peloponeska między Spartą i jej sojusznikami oraz Atenami i jej dające początek ateńskiej demokracji sojusznikami 5. złamanie potęgi Aten 3