Informatyka /

Sieci komputerowe definicje

Sieci komputerowe definicje

 Sieci Komputerowe
Definicje
1. Sieć Komputerowa - jest to grupa urządzeń połączonych ze sobą za pomocą medium
transmisji danych w celu prze

Sieci komputerowe definicje

user profile picture

Wika

238 Obserwujących

113

Udostępnij

Zapisz

Sieci komputerowe definicje, informatyka, technik informatyk

 

8/1

Notatka

Sieci Komputerowe Definicje 1. Sieć Komputerowa - jest to grupa urządzeń połączonych ze sobą za pomocą medium transmisji danych w celu przesyłania informagi (danych) przy wykonystania protokołów komunikacyjnych. en Assakra or 2. Medium transmisji danych - inaczej nośnik - jest to element sleci, poprzez który urządzenia komunikują się ze sobą i wymieniają dane. - maszyny @gaska37 to poseg 3. HOST - dowolna maszyna uczestnicząca w wymianie danych lub udostępniająca usługi sieciowe desay hote poprzez sieć Komputerową za pomocą protokołu komunikacyjnego TCP/JP oraz posiadająca własny adres JP. 4. Klient - program komputerowy występujący w roli klienta wobec usług dostarczanych przez serwer. 5. Serwer Komputer lub program przeznaczony do obsługi użytkowników przez udostępnianie ich komputerom swoich zasobów i wykonywanie otrzymanych poleceń. Bi الالات العالمية الحديد الهوية 6. TCP (Transmission Control Protocol) to protokoł połączeniowy. Gdy maszyna A wysyła dane do maszyna B jest powiadamiana o nadejściu danych, a następnie przesyła potwierdzenie odbioru. 7. UDP (User Datagram Protocol) to protokół bezpołączeniowy. Gdy maszyna A wysyła pakiety do komputera B, strumień jest niekierunkowy, czyli transmisja danych odbywa się bez ostrzeżenia odbiorcy (maszyna B), a odbiorca otrzymuje dane bez konieczności potwierdzania (maszyna A). 8. IPv4 - czwarta wersja protokołu komunikacyjnego JP przeznaczonego olla Internetu. Identyfikacja hostów W JPv4 opiera się na adresach JP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. 9. LAN Lokalna sieć komputerowa WAN-rozległa sieć komputerowa MAN miejska sieć komputerowa 10. DHCP...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

(Dynamic Host Configuration Protocol) protokoł dynamicznego konfigurowania hostów - protokoT komunikacyjny umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. → adresu JP hosta 11. DNS (Domain Name System) - jest systemem serwerów przechowujących danc na temat adresów domen. Dzięki istnieniu serwerów DN6 użytkownicy Internetu mogą posługiwać się adresami na ciąg of postaci Tatwej do przyswojenia (złożonymi z liter i cyfr 1, golyż DNS „tłumaczy" je , czyli na ciag cyfr. WWW W znaków rozpoznawalnych przez sieć komputerową, czyli na 12. Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą unądzeń 2 sieciowych, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej. ان لانا اور التالية 13. Protokol Komunikacyjny - zestaw uzgodnień określających sposób nawiązywania i prowadzenia cu abit Komunikaci w sieci komputerowej oraz w cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. 14. Extranet zamknięta sieć komputerowa oparta na protokołach internetowych przeznaczona do wymiany informacji z partnerami biznesowymi. 15. Intranet wewnętrena sieć danej firmy, wykorzystująca programy i rozwiązania techniczne opracowane dia internetu. 16. Informatyka - dyscyplina naukowa zajmująca się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów.