Język angielski /

Present perfect continuous

Present perfect continuous

 present perfect
continuous
CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY NIEDOKONANY
zastosowanie
czynność, która rozpoczęła się
w przeszłości i nadal trwa
skut

Present perfect continuous

user profile picture

Natalia Strzępek

28 201 Followers

1027

Udostępnij

Zapisz

Present perfect continuous notatka

 

1/2

Notatka

present perfect continuous CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY NIEDOKONANY zastosowanie czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa skutek czynności przeszłej ciągłej widoczny bądź odczuwalny w terażniejszości. budowa twierdzące Podmiot + have /has been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania. I have been running for 15 minutes. przeczace Podmiot + haven't /hasn't + been + + czasownik z końcówką -ing I haven't been running for 15 minutes. pytające Have /has + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing reszta zdania. Have you been running for 15 min or half an hour. okoliczniki czasu all day, all night - cały dzień, noc how long - jak długo since -od określony moment for -od + okres czasu recently - ostatnio lately You We You They He She It - ostatnio Have Has

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

Present perfect continuous

user profile picture

Natalia Strzępek

28 201 Followers

 present perfect
continuous
CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY NIEDOKONANY
zastosowanie
czynność, która rozpoczęła się
w przeszłości i nadal trwa
skut

Otwórz

Present perfect continuous notatka

present perfect continuous CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY NIEDOKONANY zastosowanie czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i nadal trwa skutek czynności przeszłej ciągłej widoczny bądź odczuwalny w terażniejszości. budowa twierdzące Podmiot + have /has been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania. I have been running for 15 minutes. przeczace Podmiot + haven't /hasn't + been + + czasownik z końcówką -ing I haven't been running for 15 minutes. pytające Have /has + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing reszta zdania. Have you been running for 15 min or half an hour. okoliczniki czasu all day, all night - cały dzień, noc how long - jak długo since -od określony moment for -od + okres czasu recently - ostatnio lately You We You They He She It - ostatnio Have Has

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację