Język angielski /

Verb Patterns

Verb Patterns

 ktoś (np. my sami) jest
Verb
patterns.
1. to + Vezokolicznik:
-
3. Sam is going to try out the new gym.
-aim (dazenie) - amonge (zorganizow

Verb Patterns

G

Gabriela Michalak

0 Followers

4

Udostępnij

Zapisz

Verb Patterns z tłumaczeniem

 

1

Notatka

ktoś (np. my sami) jest Verb patterns. 1. to + Vezokolicznik: - 3. Sam is going to try out the new gym. -aim (dazenie) - amonge (zorganizować) attempt (wengia) próbować con't afford (mie pozwalać) - decide (decydować)- expect (ocratisans) hope ( mieć nadzieje), intend / zomierać) - manage ( zamą drai) offer (oferować) - plan (planavail - refuse (odreuiai) - remember { pamiętać) - seem ( wyglądać sa) - tend (milí skłonność)- try (prádro- wać) - want ( chcieć). 2. dopełnienie + to + advise (radzić) - allow (pozwalać) - encourage (eachęcać) - force (zmuszać) - remind (przypominać) - teach (exczyć) urge (malegać? - wam (ostrzegai) 3. czasownik a +to+ bezokolicznik; ing: avoid (unikać) - com't help (nie pomagać) - can't stand (nie mosic) - enjoy ( cieszyć się) - foncy (polubić) - finish (skończyć) • imagine (wydrazić) - keep (trzymać) - miss (tęsknić) - stop(eating can, could might, should mać] - waste time (marnować czas). nac 4. bezokolicznik: 5. dopełnienie + bezokolicznik - make (ordic)-Let (pozwolić)

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język angielski /

Verb Patterns

G

Gabriela Michalak

0 Followers

 ktoś (np. my sami) jest
Verb
patterns.
1. to + Vezokolicznik:
-
3. Sam is going to try out the new gym.
-aim (dazenie) - amonge (zorganizow

Otwórz

Verb Patterns z tłumaczeniem

ktoś (np. my sami) jest Verb patterns. 1. to + Vezokolicznik: - 3. Sam is going to try out the new gym. -aim (dazenie) - amonge (zorganizować) attempt (wengia) próbować con't afford (mie pozwalać) - decide (decydować)- expect (ocratisans) hope ( mieć nadzieje), intend / zomierać) - manage ( zamą drai) offer (oferować) - plan (planavail - refuse (odreuiai) - remember { pamiętać) - seem ( wyglądać sa) - tend (milí skłonność)- try (prádro- wać) - want ( chcieć). 2. dopełnienie + to + advise (radzić) - allow (pozwalać) - encourage (eachęcać) - force (zmuszać) - remind (przypominać) - teach (exczyć) urge (malegać? - wam (ostrzegai) 3. czasownik a +to+ bezokolicznik; ing: avoid (unikać) - com't help (nie pomagać) - can't stand (nie mosic) - enjoy ( cieszyć się) - foncy (polubić) - finish (skończyć) • imagine (wydrazić) - keep (trzymać) - miss (tęsknić) - stop(eating can, could might, should mać] - waste time (marnować czas). nac 4. bezokolicznik: 5. dopełnienie + bezokolicznik - make (ordic)-Let (pozwolić)

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację