Język polski /

Barok, powtórzenie

Barok, powtórzenie

 BAROK
Nazwa pochodzi o portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie.
Z włoskiego- dziwność, nietypowość.
R

Barok, powtórzenie

O

Oliwia .k

7 Followers

227

Udostępnij

Zapisz

Powtórzenie do epoki baroku

 

2

Notatka

BAROK Nazwa pochodzi o portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie. Z włoskiego- dziwność, nietypowość. Ramy czasowe: W Europie: od końca XVI wieku do XVII wieku, a nawet do połowy XVIII wieku. W Polsce: od lat 20 XVII wieku do 1764 roku, gdy na tron wstąpił Stanisław August Poniatowski. Kartezjusz: Głosił, że można podać w wątpliwość każdy rezultat ludzkiego poznania z wyjątkiem samego myślenia, które zakłada istnienie myślącego "ja", a zatem wiedza wywiedziona z umysłu jest niepodważalna. Pascal: Uważał, że człowiek jest istotą tragiczną, ponieważ ma rozum, który jednak nie potrafi odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące istnienia Boga i sensu życia, dlatego szczęście może zapewnić tylko wiara. Sztuka i architektura: Celem sztuki było wywołanie zdumienia i zachwytu odbiorcy oraz skłonienie go do refleksji nad złożonością świata. W malarstwie często pojawiał się motyw venitas (marności). (“Marność nad marnościami i wszystko marność"). Rzeźbę cechowały ekspresja, dynamika, dążenie do ukazania ruchu ludzkiej sylwetki. Architektura sakralna miała wyrażać potęgę katolicyzmu i wspaniałość obrzędów religijnych. Literatura: Poezja metafizyczna- wprowadzająca motyw znikomości człowieka i nieuchronności przemijania. Poezja dworska- uroki ziemskiego życia i jego zmysłowych rozkoszy. Rozwinęły się także pamiętnikarstwo i dramaturgia. Ważni twórcy i dzieła: Mikołaj Sęp Szarzyński- sonety wyrażające metafizyczny niepokój człowieka wierzącego Jan Andrzej Morsztyn- wiersze miłosne i dworskie, pisane dla rozrywki, oparte na zaskakującym pomyśle ● Danel Naborowski- wiersze metafizyczne i poezja dworska Jan Chryzostom Pasek- "Pamiętniki" (barwna opowieść o życiu XVII-wiecznego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Sarmaty) ● William Szekspir: "Romeo i Julia" Ważne pojęcia: Sarmatyzm- typ kultury szlacheckiej, obejmuje światopogląd polskiej szlachty, jej obyczaje, tradycje, literaturę i sztukę. Kontrreformacja- ruch w kościele katolickim, będący odpowiedzią na renesansowy ruch reformacji, mający na celu odmowę kościoła. Koncept- w wierszu polega na zaskoczeniu odbiorcy swoim pomysłem, używanie wymyślnych, czasem dziwnych i zaskakujących technik stylistycznych. Koncept w utworze: "Do trupa" Morsztyna polegał na zestawieniu nieszczęśliwie zakochanego z trupem. Autor w nietypowy, zaskakujący sposób porównał miłość do śmierci. ● "Makbet" - tragedia pokazująca przemianę szlachetnego człowieka w zbrodniarza, ogarniętego żądzą władzy "Hamlet" - tragedia o nadwrażliwym księciu, który postanawia pomścić zamordowanego ojca Molier- "Skąpiec" (komedia charakterów, ukazująca moralny kryzys rodziny w świecie rządzonym przez pieniądz) Cogito Ergo Sum- "Myślę więc jestem". Sentencja Kartezjusza, mówiąca, że tylko myślenie może być dowodem istnienia człowieka. Wzorce osobowe: Szlachcic-obywatel- dobry obywatel, dobra o swój kraj ● Szlachcic-ziemianin- skupiony tylko na swojej ziemi, konserwatysta, nie zainteresowany sprawami kraju ● Sarmata- ksenofobik (ksenofobia- strach przed obcymi ludźmi), skłonność do pijaństwa, kłótliwość

Język polski /

Barok, powtórzenie

O

Oliwia .k

7 Followers

 BAROK
Nazwa pochodzi o portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie.
Z włoskiego- dziwność, nietypowość.
R

Otwórz

Powtórzenie do epoki baroku

Podobne notatki
Know Barok  thumbnail

2506

27125

Barok

Barok notatka z epoki

Know Daniel Naborowski - Poezje thumbnail

12

350

Daniel Naborowski - Poezje

Geneza, charakter, tematyki, motywy,

Know Barok - powtórzenie przed sprawdzianem  thumbnail

38

1087

Barok - powtórzenie przed sprawdzianem

Powtórzenie przed sprawdzianem

Know Barok (poezja metafizyczna, fenomen piękna i czasu) thumbnail

52

825

Barok (poezja metafizyczna, fenomen piękna i czasu)

Sonet IV i V Mikołaja Sępy-Szarzyńskiego (elipsa, vanitas, zakład Pascala) „Na oczy królowej…”, „Krótkość żywota”, „Na tóż” (nurt poezji dworskiej, panegiryki, gradacja, czas cykliczny i wertykalny)

Know barok thumbnail

7

98

barok

cały barok w jednej notatce

Know Wiersze - Jan Andrzej Morsztyn thumbnail

15

372

Wiersze - Jan Andrzej Morsztyn

Geneza, charakter, tematyka, Do trupa, O swej pannie, Niestatek

BAROK Nazwa pochodzi o portugalskiego słowa "barocco", oznaczającego perłę o nieregularnym kształcie. Z włoskiego- dziwność, nietypowość. Ramy czasowe: W Europie: od końca XVI wieku do XVII wieku, a nawet do połowy XVIII wieku. W Polsce: od lat 20 XVII wieku do 1764 roku, gdy na tron wstąpił Stanisław August Poniatowski. Kartezjusz: Głosił, że można podać w wątpliwość każdy rezultat ludzkiego poznania z wyjątkiem samego myślenia, które zakłada istnienie myślącego "ja", a zatem wiedza wywiedziona z umysłu jest niepodważalna. Pascal: Uważał, że człowiek jest istotą tragiczną, ponieważ ma rozum, który jednak nie potrafi odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące istnienia Boga i sensu życia, dlatego szczęście może zapewnić tylko wiara. Sztuka i architektura: Celem sztuki było wywołanie zdumienia i zachwytu odbiorcy oraz skłonienie go do refleksji nad złożonością świata. W malarstwie często pojawiał się motyw venitas (marności). (“Marność nad marnościami i wszystko marność"). Rzeźbę cechowały ekspresja, dynamika, dążenie do ukazania ruchu ludzkiej sylwetki. Architektura sakralna miała wyrażać potęgę katolicyzmu i wspaniałość obrzędów religijnych. Literatura: Poezja metafizyczna- wprowadzająca motyw znikomości człowieka i nieuchronności przemijania. Poezja dworska- uroki ziemskiego życia i jego zmysłowych rozkoszy. Rozwinęły się także pamiętnikarstwo i dramaturgia. Ważni twórcy i dzieła: Mikołaj Sęp Szarzyński- sonety wyrażające metafizyczny niepokój człowieka wierzącego Jan Andrzej Morsztyn- wiersze miłosne i dworskie, pisane dla rozrywki, oparte na zaskakującym pomyśle ● Danel Naborowski- wiersze metafizyczne i poezja dworska Jan Chryzostom Pasek- "Pamiętniki" (barwna opowieść o życiu XVII-wiecznego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Sarmaty) ● William Szekspir: "Romeo i Julia" Ważne pojęcia: Sarmatyzm- typ kultury szlacheckiej, obejmuje światopogląd polskiej szlachty, jej obyczaje, tradycje, literaturę i sztukę. Kontrreformacja- ruch w kościele katolickim, będący odpowiedzią na renesansowy ruch reformacji, mający na celu odmowę kościoła. Koncept- w wierszu polega na zaskoczeniu odbiorcy swoim pomysłem, używanie wymyślnych, czasem dziwnych i zaskakujących technik stylistycznych. Koncept w utworze: "Do trupa" Morsztyna polegał na zestawieniu nieszczęśliwie zakochanego z trupem. Autor w nietypowy, zaskakujący sposób porównał miłość do śmierci. ● "Makbet" - tragedia pokazująca przemianę szlachetnego człowieka w zbrodniarza, ogarniętego żądzą władzy "Hamlet" - tragedia o nadwrażliwym księciu, który postanawia pomścić zamordowanego ojca Molier- "Skąpiec" (komedia charakterów, ukazująca moralny kryzys rodziny w świecie rządzonym przez pieniądz) Cogito Ergo Sum- "Myślę więc jestem". Sentencja Kartezjusza, mówiąca, że tylko myślenie może być dowodem istnienia człowieka. Wzorce osobowe: Szlachcic-obywatel- dobry obywatel, dobra o swój kraj ● Szlachcic-ziemianin- skupiony tylko na swojej ziemi, konserwatysta, nie zainteresowany sprawami kraju ● Sarmata- ksenofobik (ksenofobia- strach przed obcymi ludźmi), skłonność do pijaństwa, kłótliwość