Język polski /

Boska komedia

Boska komedia

 SREDNIOWIECZE
boska komedia
Boska komedia została napisana w latach 1308-1321 przez Dante Alighieri
CZAS I MIEJSCE
Akcja rozgrywa się podcz

Boska komedia

user profile picture

kuba_study

5287 Followers

Udostępnij

Zapisz

473

 

1/2/3

Notatka

Boska komedia - średniowiecze

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

SREDNIOWIECZE boska komedia Boska komedia została napisana w latach 1308-1321 przez Dante Alighieri CZAS I MIEJSCE Akcja rozgrywa się podczas wędrówki poety w nocy z Wielkiego Czwartku (7 kwietnia) na Wielki piątek, rok ok. 1300. Trwa trzy dni i trzy noce. Widzimy piekło, czyściec i raj. STRESZCZENIE Wędrówka Dantego rozpoczyna się w ciemnym lesie, gdzie poeta się gubi, las to wszystkie zagrożenia duchowe, zepsucie i upadek moralności. Spotyka tam trzy zwierzęta Panterę, Lwa i Wilczycę, które go przerażają. Ucieka przed nimi w stronę ciemnej przepaści. Przed upadkiem ratuje go Wergiliusz. Dante razem z nim zwiedza 9 kręgów piekła, wędrówka ta to życzenie Boga. Po drodze do piekła wysłuchuje historii mijanych grzeszników. Na dnie spotyka skutego w lodzie Lucyfera i 3 największych zdrajców, Judasza, Brutusa i Kasjusza. Po przejściu przez piekło Dante ogląda Czyściec, gdzie pokutują dusze ludzi żałujących za grzechy, które dostały szansę poprawy. Umieszczone są one na siedmiu tarasach, im wyżej taras, tym lżejszy jest grzech. Tutaj także Dante wysłuchuje opowieści, w niektórych duszach rozpoznaje swoich znajomych. Po zakończeniu oglądania Czyśćca role przewodnika zaczyna pełnić jego ukochana, Beatrycze, która zabiera go do raju. Wergiliusz nie może tam wejść ponieważ nie został ochrzczony. Raj znajduje się na planetach układu słonecznego. Tutaj Dante spotyka dusze ludzi zbawionych, poznaje prawdy wiary, uczy się rozumieć największe boskie cnoty, wiarę, nadzieję i miłość. Dostępuje największego zaszczytu widzi Boga. Na końcu zwiedzania...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

jego przewodnikiem zostaje św. Bernard, który modlitwą wyjednują mu tę możliwość. Dusza Dantego staje się doskonała i jest w pełni uwolniona od grzechu. PROBLEMATYKA Poemat opowiada o drodze, jaką pokonuje ludzka dusza, od upadku, przez oczyszczenie, aż do wewnętrznej równowagi i harmonii, które zapewniają obcowanie z Bogiem. Utwór ma charakter syntetyczny, odwołuje się do średniowiecznej teologii, obejmuje poglądy religijne i przedstawia wszystkie możliwe drogi ku zbawieniu. Dante w czasie podróży poznaje innych ludzi i siebie samego, odkrywa prawdy dotyczące jego własnej twórczości, która ma zapewnić mu pamięć potomnych PRZEWODNICY Pierwszy jest Wergiliusz, przebywa on w pierwszym kręgu piekła, nie był ochrzczony więc droga do Raju na zawsze jest dla niego zamknięta. Towarzyszy Dantemu przez Piekło i Czyściec Drugą przewodniczką jest Beatrycze, najważniejsza kobieta w życiu Dantego, była dla niego kobietą idealną, która dostąpiła zaszczytu szczęścia w raju. W kontakcie z nią miłość ziemska przerodziła się w miłość idealną, przejawiającą się doskonałością duchową. Pozwala ona poecie uwolnić się od grzechu. Jej postać łączy cechy pięknej kobiety i istoty nadziemskiej. ALEGORIA I SYMBOL Ciemny las, w którym na początku wędrówki, znajduje się poeta to alegoria duszy zagubionej w chaosie świata, pozbawionej Łaski Bożej. Trzy bestie to alegorie, pantera to zawiść, lew to pycha, a wilczyca reprezentuje chciwość. Według Dantego celem życia jest Bóg i osiągniecie zbawienia, człowiek przez całe swoje życie powinien dążyć do Boga, do doskonałości, zbawienia. W Boskiej komedii pojawiają się też motywy związane z cyfrą 3. Na początku pojawiają się 3 bestie, proponują drogę przez 3 królestwa, liczba poszczególnych obszarów to wielokrotność cyfry 3, ta cyfra symbolizuje trójcę świętą dlatego jej rola jest tak ważna @Kuba_study 3

Język polski /

Boska komedia

user profile picture

kuba_study  

Obserwuj

5287 Followers

 SREDNIOWIECZE
boska komedia
Boska komedia została napisana w latach 1308-1321 przez Dante Alighieri
CZAS I MIEJSCE
Akcja rozgrywa się podcz

Otwórz aplikację

Boska komedia - średniowiecze

Podobne notatki

M

2

Boska komedia

Know Boska komedia thumbnail

6

 

1

A

2

św. Augustyn Wyznania, św. Tomasz z Akwinu Summa teologiczna

Know św. Augustyn Wyznania, św. Tomasz z Akwinu Summa teologiczna  thumbnail

4

 

1

user profile picture

6

Średniowiecze - powtórzenie

Know Średniowiecze - powtórzenie  thumbnail

2

 

1

user profile picture

1

„Boska komedia”

Know „Boska komedia” thumbnail

4

 

1/2/3

SREDNIOWIECZE boska komedia Boska komedia została napisana w latach 1308-1321 przez Dante Alighieri CZAS I MIEJSCE Akcja rozgrywa się podczas wędrówki poety w nocy z Wielkiego Czwartku (7 kwietnia) na Wielki piątek, rok ok. 1300. Trwa trzy dni i trzy noce. Widzimy piekło, czyściec i raj. STRESZCZENIE Wędrówka Dantego rozpoczyna się w ciemnym lesie, gdzie poeta się gubi, las to wszystkie zagrożenia duchowe, zepsucie i upadek moralności. Spotyka tam trzy zwierzęta Panterę, Lwa i Wilczycę, które go przerażają. Ucieka przed nimi w stronę ciemnej przepaści. Przed upadkiem ratuje go Wergiliusz. Dante razem z nim zwiedza 9 kręgów piekła, wędrówka ta to życzenie Boga. Po drodze do piekła wysłuchuje historii mijanych grzeszników. Na dnie spotyka skutego w lodzie Lucyfera i 3 największych zdrajców, Judasza, Brutusa i Kasjusza. Po przejściu przez piekło Dante ogląda Czyściec, gdzie pokutują dusze ludzi żałujących za grzechy, które dostały szansę poprawy. Umieszczone są one na siedmiu tarasach, im wyżej taras, tym lżejszy jest grzech. Tutaj także Dante wysłuchuje opowieści, w niektórych duszach rozpoznaje swoich znajomych. Po zakończeniu oglądania Czyśćca role przewodnika zaczyna pełnić jego ukochana, Beatrycze, która zabiera go do raju. Wergiliusz nie może tam wejść ponieważ nie został ochrzczony. Raj znajduje się na planetach układu słonecznego. Tutaj Dante spotyka dusze ludzi zbawionych, poznaje prawdy wiary, uczy się rozumieć największe boskie cnoty, wiarę, nadzieję i miłość. Dostępuje największego zaszczytu widzi Boga. Na końcu zwiedzania...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

jego przewodnikiem zostaje św. Bernard, który modlitwą wyjednują mu tę możliwość. Dusza Dantego staje się doskonała i jest w pełni uwolniona od grzechu. PROBLEMATYKA Poemat opowiada o drodze, jaką pokonuje ludzka dusza, od upadku, przez oczyszczenie, aż do wewnętrznej równowagi i harmonii, które zapewniają obcowanie z Bogiem. Utwór ma charakter syntetyczny, odwołuje się do średniowiecznej teologii, obejmuje poglądy religijne i przedstawia wszystkie możliwe drogi ku zbawieniu. Dante w czasie podróży poznaje innych ludzi i siebie samego, odkrywa prawdy dotyczące jego własnej twórczości, która ma zapewnić mu pamięć potomnych PRZEWODNICY Pierwszy jest Wergiliusz, przebywa on w pierwszym kręgu piekła, nie był ochrzczony więc droga do Raju na zawsze jest dla niego zamknięta. Towarzyszy Dantemu przez Piekło i Czyściec Drugą przewodniczką jest Beatrycze, najważniejsza kobieta w życiu Dantego, była dla niego kobietą idealną, która dostąpiła zaszczytu szczęścia w raju. W kontakcie z nią miłość ziemska przerodziła się w miłość idealną, przejawiającą się doskonałością duchową. Pozwala ona poecie uwolnić się od grzechu. Jej postać łączy cechy pięknej kobiety i istoty nadziemskiej. ALEGORIA I SYMBOL Ciemny las, w którym na początku wędrówki, znajduje się poeta to alegoria duszy zagubionej w chaosie świata, pozbawionej Łaski Bożej. Trzy bestie to alegorie, pantera to zawiść, lew to pycha, a wilczyca reprezentuje chciwość. Według Dantego celem życia jest Bóg i osiągniecie zbawienia, człowiek przez całe swoje życie powinien dążyć do Boga, do doskonałości, zbawienia. W Boskiej komedii pojawiają się też motywy związane z cyfrą 3. Na początku pojawiają się 3 bestie, proponują drogę przez 3 królestwa, liczba poszczególnych obszarów to wielokrotność cyfry 3, ta cyfra symbolizuje trójcę świętą dlatego jej rola jest tak ważna @Kuba_study 3