bonetyka fonetyka - dział gramatyki zajmujący się klasyfikacją. głosek i ich wymową litera - graficzny znak głoski głoska- najmniejszy słyszalny dźwięk sylaba - część wyrazu zawierająca samogłoskę PIA-SEK PIŁ-KA zawsze. zmiękcza budowa uktordu artykulacyjnego. jama nosowa wargi zeby czasem twony sylaber podniebienie Otwarde јегук podniebienie miękkie Ú a-dźwięczna, twarda, ustna. ń - dźwięczna, miękka, nosowa -języczek wiązadła głosowe

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

user profile picture

Natalia Soból

14 Followers

 bonetyka
fonetyka - dział gramatyki zajmujący się klasyfikacją.
głosek i ich wymową
litera - graficzny znak głoski
głoska- najmniejszy słys

Otwórz

polski notatka

bonetyka fonetyka - dział gramatyki zajmujący się klasyfikacją. głosek i ich wymową litera - graficzny znak głoski głoska- najmniejszy słyszalny dźwięk sylaba - część wyrazu zawierająca samogłoskę PIA-SEK PIŁ-KA zawsze. zmiękcza budowa uktordu artykulacyjnego. jama nosowa wargi zeby czasem twony sylaber podniebienie Otwarde јегук podniebienie miękkie Ú a-dźwięczna, twarda, ustna. ń - dźwięczna, miękka, nosowa -języczek wiązadła głosowe

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację