Homer

 Illiada obejmuje 50 dni z ostatniego roku wojny
trojańskiej. Spór wiąże się z rywalizacja obu
Herosów o pozycje wśród Achajów. Achilles w
z

Homer

user profile picture

Nikola

533 Followers

47

Udostępnij

Zapisz

problematyka Homera

 

1/2

Notatka

Illiada obejmuje 50 dni z ostatniego roku wojny trojańskiej. Spór wiąże się z rywalizacja obu Herosów o pozycje wśród Achajów. Achilles w zemście zabija Hektora. Biografia - żył w VIII w. p.n.e. - Grecki pisarz wędrowny - uważany za twórcę poezji o charakterze epickim - inwokacja - epickość epos - Homer - wielowątkowa fabuła - charakter epizodyczny Geneza Epopeja pochodzi z przełomu IX i VIII w. p.n.e. najpierw rozpowszechnili ja starożytni śpiewacy. - obecność stałych epitetów porównania homeryckie występuje patos

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

user profile picture

Nikola

533 Followers

 Illiada obejmuje 50 dni z ostatniego roku wojny
trojańskiej. Spór wiąże się z rywalizacja obu
Herosów o pozycje wśród Achajów. Achilles w
z

Otwórz

problematyka Homera

Illiada obejmuje 50 dni z ostatniego roku wojny trojańskiej. Spór wiąże się z rywalizacja obu Herosów o pozycje wśród Achajów. Achilles w zemście zabija Hektora. Biografia - żył w VIII w. p.n.e. - Grecki pisarz wędrowny - uważany za twórcę poezji o charakterze epickim - inwokacja - epickość epos - Homer - wielowątkowa fabuła - charakter epizodyczny Geneza Epopeja pochodzi z przełomu IX i VIII w. p.n.e. najpierw rozpowszechnili ja starożytni śpiewacy. - obecność stałych epitetów porównania homeryckie występuje patos

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację