Język polski /

Jak napisać rozprawkę?

Jak napisać rozprawkę?

 ROZ PRAWKA
Rozprawka pisemne rozważanie jakiego's problemu,
zapis toku vozumowania.
Wstęp:
- koniecznie związany & tematem,
-przedstawia si

Jak napisać rozprawkę?

user profile picture

marta :)

495 Obserwujących

122

Udostępnij

Zapisz

Porady dla osób piszących rozprawkę

 

8/7

Notatka

ROZ PRAWKA Rozprawka pisemne rozważanie jakiego's problemu, zapis toku vozumowania. Wstęp: - koniecznie związany & tematem, -przedstawia się tutaj hipotezę lub tezę, -sygnalizuje się tu swoje stanowisko. 1. vozprawka 2 tezą )) Wskazówki i rady. -najpierw zanalizuj temat, 3. 2.argumentacja 11,2,... Argumenty: -dowody, fakty, uzasadnienia poparte przykładami, -czerpiemy je 2 literatury, filmów, historii z życia coolziennego, - można wykorzystać cytaty. pisz jasno i logicznie, -w podsumowaniu nie powtaray argumentów, -każdy argument to oddzielny akapit, -przedstavs rożnorodne przykłady, przedstawienie Stowa i słówka vozprawkowe: -oprócz, tak więc, otóż, przede wszystkim, jednakże, głównie, o czym świadcay, zatem, chocian, -zacznę ool, sądzę, że..., z kolei, po pierwsze, po drugie, z jednej strony, przejdę do omówienia, z cato, pewnością, niewątpliwie, reasumując, z rozważań wynika, sformurowanie tezy potwierdzenie tezy swego argumentacja + lb- 3. Nie streszczaj przytaczanych tekstów, 4. Nie zapominaj o poolziale pracy na akapity, 5. Nie odbiegaj ool tematu. 6. Nie browuj abyt długich zoom, 7. Starcy się unikać powtórzeń wyrazów, 3. stanowiska, rozprawka 2 hipotezą 1. 2. podsumowanie Teza-twierdzenie, zadecydowana opinia, stanowisko, które należy uzasadnić, Hipoteza - przypuszczenie, wątpliwość, pytanie, Rady: 1. Nie zapominaj 。 postawieniu tezy lub hipotezy. •". Lektura nie 2. Nie formuty zdań typu: Moim pierwszym argumentem będzie lektura... może być argumentem. Moim argumentem będzie bohater.... Bohater nie może być argumentem,

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację