Oltode Poldia nazwa została zaczerpnięta z cyklu artykułów Arbura Górskiego w 1898. Inne nazwy modernizm, deludentyzm, fin de siéce (koniec wienes) Pourqtele ostatnie dziesiquiolecie XIX wieku Koniec: Koniec I wojny światowej. Panowat nostroj pesymistyczny, poczucie znużenia i ragwienia, odnucenia wartości. Artyści uważali, że sztuka jest celem sama w sobie. Zdanie to zapoczątkował Stanisław Przybyszewski w manifeście sztuki młodopolskiej pt.,, Confiteor! Dekadentyam przekonanie o bezsensie działania iżycia.. Prevzuwano koniec, katastrofy. Twórey piszący w tym duchu to Kazimien Prevcaz-Tetmajer (Eviva L'arte, Hymn do Nirwany) i Stanisław Korab-Brzozowski Symbolism-wprowadzony przez Maurycego Maeterlincka. zakładał on, że istnieją obozary i zjawiska niezbadane, ale znaczące. Mistrem symboliamu byt Stanisław Wyspiański-opero wat nim w, Weselu" Impresionizm - Impersjonaliści tacy jak Claude Monet nazywani byli malanami sinatia" Literatura impresionali- amu polegała ma nastrojowości i koncentragi na wrażeniach słuchowych. Crespresjoniam to kierunek literacki pochodzący 2 krajów niemieckojęzycznych ok. 1910r. Skupiano się na ukazaniu świata wewnętrznego człowieka. PosTugiwali się przy tym deformacą neczywistości, kontrastem i dysharmoniq Najważnieji artyści tej epoki: • Kazimien Prevwa-Termajer (Hymn do Nirwany, Eviva L'arte) -Jan Kasprowien (Dies irae). · Leopold Staff (Kowal, Deszer jesienny) . Na polskich poetów spory wpływ mieli francuscy symboo- liści i dekadenci (Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Arthur Rimbaud). Dwa najważniejsze dramaty mTodopolskie to "Wesele" i "Moralinose"

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację