Język polski /

Młoda Polska

Młoda Polska

 ramy czasowe
> początek lata 90. XIX H.
> koniec - 1918 r. (odzyskanie niepodległości) wine ce
nazwa epoki
ten okres cechuja duża ilość now

Młoda Polska

user profile picture

Ola Sienkiewicz

21 Followers

32

Udostępnij

Zapisz

czas, pojęcia, filozofię, typy bohaterów, ucieczka od pesymizmu, utwory

 

3

Notatka

ramy czasowe > początek lata 90. XIX H. > koniec - 1918 r. (odzyskanie niepodległości) wine ce nazwa epoki ten okres cechuja duża ilość nowych kierunków artystycznych inne określenia : MŁODA POLSKA > > modernizm - nowoczesność, przeciwstawienie się klasycznym regutom > neoromantyzm - powrót do idei romantycznych > fin de siecle - koniec wieku" 16 > dekadentyzm - poczucie schyłku cywilizacji zamen pajęcia epoki ● - > nietzscheanizm ● ● Jell dekadentyzm - postana, która cechuje się skrajnym pesymizmem, poczuciem, że wartości już się zużyły i poczuciem schyłkowości istnienia > sztuka dia sztuki - ma być celem samym N sobie (nie służy (stoi poza moralnoścy) społeczeństwu), odbicie absolutu i duszy artysty. Nitzshego > chiopomania - ma źródło w romantycznej fascynagi ludem, chłopi i kultura ludowa przechowująr rajcenniejsze cechy narodowe, fascynacja pierwotną sito chłopa filozofia 6 Labe 1 Do LUSAS życie - największa wartość chrześcijaństwo hamuje rozwój?!! jednostka nie powinna się poświęcać dla społeczeństwa . szopenhaueryzm życie jest pasmem cierpień • nimwana kontemplacja piękna w sztuce ang nan typy bohaterów ant artysta - dekaclent, który skandalizuje tryb życia, często gandzi mieszczaństwem > filister -miesuranin skupiony na zdobywaniu majątku, niezainteresowany sztuka = kołtun > społecznik - życie poświęca walce z bieder > chłop - religijny, kultywuje obyczaje, przywiązany do ziemi Skłonny do awantur K yuhail # M ucieczka od pesymizmu > extullia - artysta odrywa się od żeczywistości, kontemplowanie, poczucie wyższości => pocieszenie > natura - zachNyt pięknem krajobrazu (Tatry) > nirHana stan, gdyczłowick nic nie czuje (bólu, ale też innych) > miłość - sprowacka się głównie do erotyzmu -> chwilowa ucieczka (Kazimierz...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Przerwa - Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta... " współczucie innym - nie skupiam się na swoim nieszczęściu praca nad sabor (śmierć - samobójstwo) 10) pastana franciszkańska utwory (Kazimierz Preemia - Tetmajer) Dziś piernsza zwrotka - kontrast przeszłość, a 1 > ● ● > dekadent - bierny, zniechęcony, pesymista • Obraz Weissa, Melancholik" - namalowany ciemnymi barwami, które miały pokazać smutek, a wręcz stan depresyjny Kazimierz Przerwa - Tetmajer -crotowy pisarz deladent • ● ● u teraźniejszość wartości. podmiot liryczny polemicuje 2 my podmiot liryczny wypowiada się w imieniu zbiorowości (zaimele) agólnie przyjętymi zasadami skrzydła Ikarowe -> marcycielstwo, idealista • trzecia zwrotka wyraża: rezygnację, rozpacz i bernadność > 11 Lubię, kiedy kobieta..." erotyzm -> chwilowa ucienzha • kobieta utorsamiana z cielesnością_ * N Evviva L'arte!" => Niech żyje sztuka taha • Stanislaw Prybyszewski - przywócka cyganerii artystycznej (arrystów ) Sztuka dla sztuki" 11 - 99 S artysta -> ktoś wyjer tkowy mimo, że często życić w skrajnej bieckie opozycja artysta - filister (Konrad ,,Dziady cz.111) 2 romantyzm - artysta -> wyższy od innych, jego teksty major. pomóc innym, Bóg przemawia przez artystę (wieszcz) pozytywizm - artysta równy z innymi, ale po prostu miał talent, jego dzieła były ukarywane nawet w prasie, aby dotrzeć !!! n do najuboższych warstw społecznych (praca u podstaw ) 99 . Melodia mgiet nocnych impresjonizm (impresja) - utrwalanie tego, co jest wlotne (np.:: W postaci obrazów) i za jakiś czas może się zmienić

Język polski /

Młoda Polska

user profile picture

Ola Sienkiewicz

21 Followers

 ramy czasowe
> początek lata 90. XIX H.
> koniec - 1918 r. (odzyskanie niepodległości) wine ce
nazwa epoki
ten okres cechuja duża ilość now

Otwórz

czas, pojęcia, filozofię, typy bohaterów, ucieczka od pesymizmu, utwory

ramy czasowe > początek lata 90. XIX H. > koniec - 1918 r. (odzyskanie niepodległości) wine ce nazwa epoki ten okres cechuja duża ilość nowych kierunków artystycznych inne określenia : MŁODA POLSKA > > modernizm - nowoczesność, przeciwstawienie się klasycznym regutom > neoromantyzm - powrót do idei romantycznych > fin de siecle - koniec wieku" 16 > dekadentyzm - poczucie schyłku cywilizacji zamen pajęcia epoki ● - > nietzscheanizm ● ● Jell dekadentyzm - postana, która cechuje się skrajnym pesymizmem, poczuciem, że wartości już się zużyły i poczuciem schyłkowości istnienia > sztuka dia sztuki - ma być celem samym N sobie (nie służy (stoi poza moralnoścy) społeczeństwu), odbicie absolutu i duszy artysty. Nitzshego > chiopomania - ma źródło w romantycznej fascynagi ludem, chłopi i kultura ludowa przechowująr rajcenniejsze cechy narodowe, fascynacja pierwotną sito chłopa filozofia 6 Labe 1 Do LUSAS życie - największa wartość chrześcijaństwo hamuje rozwój?!! jednostka nie powinna się poświęcać dla społeczeństwa . szopenhaueryzm życie jest pasmem cierpień • nimwana kontemplacja piękna w sztuce ang nan typy bohaterów ant artysta - dekaclent, który skandalizuje tryb życia, często gandzi mieszczaństwem > filister -miesuranin skupiony na zdobywaniu majątku, niezainteresowany sztuka = kołtun > społecznik - życie poświęca walce z bieder > chłop - religijny, kultywuje obyczaje, przywiązany do ziemi Skłonny do awantur K yuhail # M ucieczka od pesymizmu > extullia - artysta odrywa się od żeczywistości, kontemplowanie, poczucie wyższości => pocieszenie > natura - zachNyt pięknem krajobrazu (Tatry) > nirHana stan, gdyczłowick nic nie czuje (bólu, ale też innych) > miłość - sprowacka się głównie do erotyzmu -> chwilowa ucieczka (Kazimierz...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

Przerwa - Tetmajer, Lubię, kiedy kobieta... " współczucie innym - nie skupiam się na swoim nieszczęściu praca nad sabor (śmierć - samobójstwo) 10) pastana franciszkańska utwory (Kazimierz Preemia - Tetmajer) Dziś piernsza zwrotka - kontrast przeszłość, a 1 > ● ● > dekadent - bierny, zniechęcony, pesymista • Obraz Weissa, Melancholik" - namalowany ciemnymi barwami, które miały pokazać smutek, a wręcz stan depresyjny Kazimierz Przerwa - Tetmajer -crotowy pisarz deladent • ● ● u teraźniejszość wartości. podmiot liryczny polemicuje 2 my podmiot liryczny wypowiada się w imieniu zbiorowości (zaimele) agólnie przyjętymi zasadami skrzydła Ikarowe -> marcycielstwo, idealista • trzecia zwrotka wyraża: rezygnację, rozpacz i bernadność > 11 Lubię, kiedy kobieta..." erotyzm -> chwilowa ucienzha • kobieta utorsamiana z cielesnością_ * N Evviva L'arte!" => Niech żyje sztuka taha • Stanislaw Prybyszewski - przywócka cyganerii artystycznej (arrystów ) Sztuka dla sztuki" 11 - 99 S artysta -> ktoś wyjer tkowy mimo, że często życić w skrajnej bieckie opozycja artysta - filister (Konrad ,,Dziady cz.111) 2 romantyzm - artysta -> wyższy od innych, jego teksty major. pomóc innym, Bóg przemawia przez artystę (wieszcz) pozytywizm - artysta równy z innymi, ale po prostu miał talent, jego dzieła były ukarywane nawet w prasie, aby dotrzeć !!! n do najuboższych warstw społecznych (praca u podstaw ) 99 . Melodia mgiet nocnych impresjonizm (impresja) - utrwalanie tego, co jest wlotne (np.:: W postaci obrazów) i za jakiś czas może się zmienić