Język polski /

Odmienne części mowy

Odmienne części mowy

 Odmienne części mowy
CZASOWNIK
• Nazywa czynności i stany, np. piszę, spać.
• Odpowiada na pytania: Co robi?, Co się z kimś lub czymś dziej

Odmienne części mowy

user profile picture

Weronika

492 Followers

Udostępnij

Zapisz

621

 

8/6/7

Notatka

Odmienne części mowy

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Odmienne części mowy CZASOWNIK • Nazywa czynności i stany, np. piszę, spać. • Odpowiada na pytania: Co robi?, Co się z kimś lub czymś dzieje? Występuje w formie osobowej, np. Kupujemy, i bezosobowej, np. kupować (bezokolicznik). • Odmienia się rzez osoby, liczby, czasy, rodzaje i tryby. • Może być dokonany, np. zrobić, lub niedokonany, np. robić. • Jest używany w stronie czynnej, np. ogląda, oraz biernej, np. jest oglądany. RZECZOWNIK • Nazywa osoby, rośliny, zwierzęta, rzeczy, pojęcia, np. kot, deszcz, pisarz. • Odpowiada na pytania: kto? co? • Odmienia się przez przypadki i liczby. • Może mieć rodzaj męski, żeński lub nijaki. PRZYMIOTNIK Nazywa cechy i właściwości osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk, pojęć, np. duża, wysocy, mądry. • Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? • Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. • Może się stopniować, np. młody, młodszy, najmłodszy. LICZEBNIK • Oznacza liczbę lub kolejność, np. sześć, trzeci, kilka. • Odpowiada na pytania: ile? który z kolei? • Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. ZAIMEK Zastępuje inne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek, np. ona, twój, kiedyś. • Odmienia się jak części mowy, które zastępują (oprócz zaimków zastępujących przysłówki).

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Język polski /

Odmienne części mowy

user profile picture

Weronika  

Obserwuj

492 Followers

 Odmienne części mowy
CZASOWNIK
• Nazywa czynności i stany, np. piszę, spać.
• Odpowiada na pytania: Co robi?, Co się z kimś lub czymś dziej

Otwórz aplikację

Odmienne części mowy

Odmienne części mowy CZASOWNIK • Nazywa czynności i stany, np. piszę, spać. • Odpowiada na pytania: Co robi?, Co się z kimś lub czymś dzieje? Występuje w formie osobowej, np. Kupujemy, i bezosobowej, np. kupować (bezokolicznik). • Odmienia się rzez osoby, liczby, czasy, rodzaje i tryby. • Może być dokonany, np. zrobić, lub niedokonany, np. robić. • Jest używany w stronie czynnej, np. ogląda, oraz biernej, np. jest oglądany. RZECZOWNIK • Nazywa osoby, rośliny, zwierzęta, rzeczy, pojęcia, np. kot, deszcz, pisarz. • Odpowiada na pytania: kto? co? • Odmienia się przez przypadki i liczby. • Może mieć rodzaj męski, żeński lub nijaki. PRZYMIOTNIK Nazywa cechy i właściwości osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk, pojęć, np. duża, wysocy, mądry. • Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? • Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. • Może się stopniować, np. młody, młodszy, najmłodszy. LICZEBNIK • Oznacza liczbę lub kolejność, np. sześć, trzeci, kilka. • Odpowiada na pytania: ile? który z kolei? • Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. ZAIMEK Zastępuje inne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, przysłówek, np. ona, twój, kiedyś. • Odmienia się jak części mowy, które zastępują (oprócz zaimków zastępujących przysłówki).

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację