Powtórzenie-Renesans

21

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 Początek
koniec
wydarzenia
Włochy
II połowa XIVw.
Początek XVIw.
Europa
Zna języki obce
i klasyczną łacinę
Pozostałe kraje
Renesans(odrodze
 Początek
koniec
wydarzenia
Włochy
II połowa XIVw.
Początek XVIw.
Europa
Zna języki obce
i klasyczną łacinę
Pozostałe kraje
Renesans(odrodze
 Początek
koniec
wydarzenia
Włochy
II połowa XIVw.
Początek XVIw.
Europa
Zna języki obce
i klasyczną łacinę
Pozostałe kraje
Renesans(odrodze
 Początek
koniec
wydarzenia
Włochy
II połowa XIVw.
Początek XVIw.
Europa
Zna języki obce
i klasyczną łacinę
Pozostałe kraje
Renesans(odrodze

Początek koniec wydarzenia Włochy II połowa XIVw. Początek XVIw. Europa Zna języki obce i klasyczną łacinę Pozostałe kraje Renesans(odrodzenie)- „Renai sanse"- powtórne narodziny, odrodzenie idei antycznych, powrót do literatury i kultury antycznej Grecji i Rzymu. („Ad fontes"- do źródeł) „człowiek miarą wszechrzeczy"- Protagoras z Abdery Koniec XVw. Koniec XVIw. Zna dobytek twórców antyku i Biblię Antropocentryzm(antropos- człowiek)- światopogląd renesansu, w którym człowiek jest w centrum zainteresowania sztuki, literatury, filozofii. Humanizm- ludzki prąd umysłowy stawiający na pierwszym miejscu człowieka, jego wolność i godność. „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.” „homo sum humannihili a me alienum putto" Humanista renesansowy Patriota Il połowa XVw. 1629r. Śmierć Szymona Szymonowicza Polska wykształcony otwarty na świat podróżuje rok Osiągnięcie 1450r. Wynalezienie druku(drogie książki) 1492r. Odkrycie ameryki 1498r. Teoria heliocentryczna¹ 1543r. Dopłynięcie do Indii 1- ,,o obrocie sfer niebieskich" obalił teorię geocentryczną. → Osoba Jan Gutenberg Krzysztof Kolumb Mikołaj Kopernik Vasco Da Gama Reformacja- to prąd myślowy renesansu mający na celu reformę Kościoła katolickiego, jego praktyk i doktryn. Hegemonia pisma świętego. Za jej przyczynę uważa się wystąpienie Marcina Lutra, który w roku 1517 w Wittemberdze ogłosił 95 tez, w których sprzeciwił się odpustom kościelnym, krytykował zbytnie bogactwo kościoła i żądał tłumaczenia Biblii na języki narodowe. Ruch ten zapoczątkował tworzenie odłamów religijnych: Luteranizm (protestantyzm) (Twórca: Marcin Luter) Zaczęto tłumaczyć biblie na ojczyste języki nazwa Irenizm (irene- pokój) Makiawelizm Nepotyzm renesansowy Egalitaryzm Sceptycyzm Kalwinizm (predestynacji) (twórca: Jan Kalwin) Bóg z góry przeznacza człowieka do potępienia lub zbawienia Założyciel Erazm z Rotterdamu (,,pochwała głupoty") Niccola Machiavelli Proporcjonalność Giovani Mirandola (,,O godności człowieka") Tomasz Morus (jego dzieło: ,,utopia") Michel de Montaigne (autor dzieła: "próby") Architektura [twórca: Henryk VII(bo kościół nie dał kolumny kopuły Sztuka Anglikanizm mu rozwodu)] Król sprawuje władzę Arianie (bracia Polscy) Wznosili drewniane miecze na znak protestu wojen. Zwolennicy nauki założenia Pokojowe rozwiązywanie sporów religijnych, społecznych Nieetyczne metody...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

dążenia do władzy ,,po trupach do celu”, „cel uświęca środki" Odwołanie do Platona. Człowiek to istota wolna, ma do spełnienia określone działanie, dopełnia świat, który składa się z sfery cielesnej i duchowej. Wizja idealnego państwa, obywatele mają równe prawa, oraz dostęp do dóbr Prawa życiowe są zmienne, rozum miarą prawdy, świadomość śmierci każe chwytać dzień ,,carpe diem" (odwołanie do epikureizmu) symetria regularność Malarstwo Perspektywa portrety tematyka religijna i mitologiczna proporcje dynamizm postaci harmonia Rzeźba Problematyka: Decameron Giovanni Boccaccio- miłość(Federigo do Monny Giovanny), śmierć ( syna Giovanny) Problematyka: Sonet 134 i sonet 90 Francesco Petrarka- Miłość ukazana w wierszach jako uczucie bardzo gorące, namiętne. Nie daje ona uspokojenia, ale niesie niepewność, stąd obecne w wypowiedzi podmiotu lirycznego liczne pytania retoryczne Człowiek renesansowy- ideał uczonego jako osoby o wielu talentach, wszechstronnie wykształconej i zorientowanej zarówno w obszarze zagadnień humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. Na historii starożytnej opiera się Jan Kochanowski, pisząc swoją tragedię "Odprawa posłów greckich". Tematem jest tu wątek poprzedzający wojnę trojańską. Poeta nawiązuje tu jednocześnie do klasycznej budowy dramatu antycznego, zachowując reguły. W jego poezji znajdują także miejsce filozofowie starożytni. Odwołuje się do Platona, Sokratesa czy Epikura. Podobnie do nich, chce Kochanowski znaleźć receptę na szczęście. Szlachta według Mikołaja Reja- powinni nie bać się śmierci, być cnotliwi, za młodu powinien się bawić, a potem ożenić się i założyć rodzinę. Szlachta według Kochanowskiego- jest na wsi(tam jest spokojnie), dzieci się uczą, szlachta pracuje wzorce Szlachcic ziemianin Dworzanin Polski katolik Nazwa charakterystyka Mieszka na dworku szlacheckim, dba o majątek, ojczyznę i rodzinę. (Mikołaj Rej" żywot człowieka poczciwego", Jan Kochanowski „pieśń świętojańska o sobótce”) Wykształcony, zna języki, podróżuje, bywa na dworach magnackich, umiejętności wykorzystuje dla dobra ojczyzny (Łukasz Górski ,,Dworzanin Polski") Żyje według założeń wiary, patriota gotowy do obrany ojczyzny (Piotr skarga” kazania sejmowe”) cecha Nowela Dramat szekspirowski (elżbietański) Tren sonet krótki utwór epicki, charakteryzuje się zwięzłą kompozycją (wyraźny punkt kulminacyjny, puenta), ograniczenie liczby postaci, tylko jeden wątek, jeden punkt widzenia Cechuje go odrzucenie zasady trzech jedności i chóru, mieszanie elementów tragizmu i komizmu, fantastyka. lament, pieśń żałobna. Utwór o charakterze żałobnym, poświęcony wspomnieniu osoby zmarłej, rozpamiętywanie jej zalet i uczynków. wiersz o budowie regularnej, składa się z 14 wersów, dwie pierwsze zwrotki liczą po cztery wersy i mają charakter opisowy, zaś dwie ostatnie liczą po trzy wersy i wyrażają refleksje poety W założeniu Morusa władza stoi na czele państwa, ale nie ma mocy nieograniczonej. Władający wybierani są na całe życie, a jeśli któryś z nich przejawia skłonności tyrana - od razu jest usuwany ze stanowiska. Najważniejszą cechą władcy jest jego sympatia wśród obywateli - nie może wzbudzać ich nienawiści. W Utopii wszyscy muszą pracować, ale tylko 6 godzin dziennie, żyć skromnie, mają takie samo jedzenie i ubiór. Cenią moralność przede wszystkim. Za cudzołóstwo karzą śmiercią. Nie znają pieniądza; ludzie są wolni (niewolnikami bywają jedynie jeńcy wojenni)