Język polski /

pozytywizm

pozytywizm

 100
O
Polska
pozzighizy
RAMY CZASONE
-
Europa - od lat 40
O
0
NURTY LITERACKIE
realizm
-
od 1864*. ( upadek powstania Styczniowego)
do pocz

pozytywizm

M

Maja Bębenek

0 Followers

10

Udostępnij

Zapisz

notatka pod sprawdzian

 

4/2

Notatka

100 O Polska pozzighizy RAMY CZASONE - Europa - od lat 40 O 0 NURTY LITERACKIE realizm - od 1864*. ( upadek powstania Styczniowego) do poczatku lat 90. XIX w. (nowe ideologne określane mianem młodei Polski) do lat 80 XIX wieku. przestrzegame sasad życiowego prawdopodobieństwa hasladownictwo reczywistośc • wprowadzenie narratora wszechwiedzącego 8 chronologicanie, przyczynowo-skutkowy bieg adazen • Cagste stosowanie zamkniętej kompozycji wprowadzenie mowy potoane, سفند kierunek w satuce wiernie odzwierciedlający Reczywistość naturalizm kierunek przedstawiający prawdę, opierający się na obserwagach, bez wykorzystania wyobraźni • skrajny mimetyam (kopiowanie rzeczywistoja) • pokazywanie wszelkich anomali społecznych • traktowanit życia jako trenu biologicznej walki o o byt o wiara и пошке postulaty scienty ame m • pokazywanie człowieke jako częstki pizyrody. • brak tematów tabo • clo, zenie do fotograficzna rejstraci kycia CECHY EPOKI 4 reformy edukacji postulaty stawiania i realizowania praktycznych celów praca organiczna i praca v podstaw GATYNKI LITERACKIE o nowela ο openiacanie • powieść - # • obrazek • felieton D - Mendel Gdanski" нана которпiска 1, 2 legend dawnego Egipty" Bolestaw prus kа u Wspomnienic 2 Mariposy! Henryka Sienkiewicza a Odysea" Homera i ( luada kalka a " Boleslaw Drus i Maria Konopnicka H Bolesława Prusa; cykles kroniki Henryka Sienkiewicza. to • powiese historerna, popioł " S. Derownik potops H. Sienkiewicza FILOZO FIA (filosofowie August Comte Herbert Spencer. kard Harks pozytywiamu koncentrowowi się na tym co wynika CO 7 2 doświadczenia i konkretne John Stuart Mill - Utylitaryam - swolennik empiryam & -tworca utyutaryomu - idea egodnie z ktora cenne jest to, co przynosi pożytek. кабла jak największe liczbie osóby zakładani de całowick powinien podleimować czymoru dajace gwarancje szczęścia i rozwoju Społeczeństwa ewoloqonizm vinawal społeczenstwo 20 żywy organizm (organicyam) którego czonkowie powinni współpracowac, aby dobre funkcjonować. - twórca ewolugonizmu...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

- -teora, agodnie z ktora kaochy elemet rzeczywistości podlega stopniowemu rozwojowi scjentyam - twórca filozofi pozytywnej - (zajmowała się badaniem faktów oraz praw, dażyła do vjęcia rzeczywistości) - tworca scjentyems - idea sakiadająca nadrzędna rolę nauk przyrodniczych i s'astycle p Hipolit Taine-determiniam - rego filozofia przyczyniła się do rozwoju haser: praca & podstaw, organiczna J marksizm twoica marksizmu - idea, której głownym założeniem było przeks- nieustannej walce dwuch klos: ponaclaczy i wyżyskiwaczy - wakke klas miała doprowadzić do rewoluc nanie o i powstania społeczeństwa becklasowego - autor słów 11 Byt okresla swiadomość • Bolesiaw Prus - Lalka is potwierdzone empiryam ) praeciw ewolucionizmu - zwolennik determiniamu Horia dakio dajaca, 2 wszystkie scazenia spows- dowane s9 swiązkiem przyczynowo - Skutkowym THORCY POZYTYWISTYCZMD 20 20 2 legend clawnego Egipt"; " Antek i powracająca fala ; u katarynka", LE kamizelka (0 Faraon кључасу • Henryk Sienkiewicz - potop" : « Quo Vach's"; "Krzyzacy i pustyni iw puszczy"; «Lalamik" • Eliza Oneszkowa, Gloria Victis“; „Nad Niemnem": 2 (1 • Mara Konopnicka- & Rota" Mendel Gelanski •Adam Asnyk - Do młochych i paremne ale fo karol Dickens - Opowieść Wigilina" (1 (7 716 17 12 12 1 Co POJECIA EPORI Ragionalism poznanie świata za pomocą rozumu Empiryzm- poznanie świała 20 pomocą doświadczeń 수 Saentyzm poznanie świata za pomocs navk sustych & Emancypacja kobiet - zwiększenie udziau kobiet w życiu publicanyon, sapewnienie in clostępu do szkół posterzenie ich akty → 4 Antysemityzm - negatywna postawa wobec żydów lub osob pochodzenia sydowskiego, wyn, kające 2 182 nego rodzaju sprzedzeń. * Asymilaga żydow proces wyswobadzania się dydów is Eurome spod clyskryminujących regulage prawnych 00 średnich i wyższych whosah zawodowei Praca organicana praca dla wspólnego dobra wszy- sthich warstw społecznych. U praca podstaw praca natury oświatower had podne- siemem poziomu życia, przede wszystkim chłopów, a także walki a germanizacja i rusyfikacją w okresie zaborów Polski ka podlo Organicyzm - pogląd ukazujący społeczeństwo bienstwo organizmy żywego * litylitaryan - wszystko, co i funcionalne) 00 MY I HY prajuoni pozylek (jest uzyteczne jest cenne autor: Aleksander Swiętochowski został vanany xa manifest pokoleniowy. • artykui programowy, który ukancet 815 u 1817 roku przegradite bygodniowym. w tytut wskazuje na konfrontage dwich swiatopoglachow romantycznego 1 pozytywistycznego PATRIOTYZH HARSZANSKO (Pontaur) • Aleksander Swiętochowski • Bolesiow Prus • Piotr Chmielowsk • Julian Ochorowicz 00 0 G • ukazanie miłości meszczęśliwe O ♥ ROMANTYZM A POZYTY W 12²00 natura odzwierciedla vezucia Douatera woctki narocloих człowiek wolny, pisan to jednostka wypitna, stojaca ponad społeczeństwem 6 walko o ojczyzuć fantasia, wyobraźnia zainteresowanie kulburg ludową. o kult recluostki. mistycyzm Bog Ⓒzwrot ku wiedzy, , navce, ideałowi pracy DO MŁODYCH 0 problematyka społeczna (warstwy klasy społeczne) w 0 ♡ odvucenie strefy dochower i irragonalne, 9 praktyczne traktowanie sztuki i talento artysty (utylitaryan) odejście od scuinteresowania realnostka, a spojrzenie uc społeczeństwo • kult nowki i pracy. • mimetyan, nastadswanie rzeczywistard s A • reformy vedrowienia społeczeństwa (organicyzm) • leonia ewolugi CENZURA Polscy pisarze epoki pozytywizmu radzili sobie 2 cenzura czyli posługiwali się stosując język czopowy metafora, parafraza. Vkrywali swore prawdziwe intenge np. w ten sposob przykiad: • Nowela , Gloria Victis", cayli w niu, chwała zwycięsca dia Cało co innego mäeli dia Rosjan 00 tłumacze dla Polaków 2nd- autor: Adam Asnyk • dostal vanany za manifest pokoleniowy. O jest wyliczeniem zelań kierowanych do oraz wiadectwem akceptacfi 1oRwoju i poznania świata adresatem sa miodu pozytywiśc ostatnia strofa waywa do ugodly między zwajnionym, pokoleniam wielsa napisany 1880 pokolenia pozytywistia ) SZTUKA dażenie artysty do jak najdoskonalszego odwzorowa - rzeczywistości, bez dodatkowych opiekszeń • smiana bematyki na bandaig powszechna, codzienos • Ludzkie czynnośu jako tematy dzieł sceny obyczajowe, pejzace, martwe natury ukazywanie brzychoby O D PUBLICYSTYKA a Publicystyka w pozytywiśmie pełnila rove przekazu info Imaci. To claięki niej ludzie wiedzi co dzieje się w kraju. a takoč umożliwia prezentowała równied literature ta polemike, i wymiane scan. 1

Język polski /

pozytywizm

M

Maja Bębenek

0 Followers

 100
O
Polska
pozzighizy
RAMY CZASONE
-
Europa - od lat 40
O
0
NURTY LITERACKIE
realizm
-
od 1864*. ( upadek powstania Styczniowego)
do pocz

Otwórz

notatka pod sprawdzian

100 O Polska pozzighizy RAMY CZASONE - Europa - od lat 40 O 0 NURTY LITERACKIE realizm - od 1864*. ( upadek powstania Styczniowego) do poczatku lat 90. XIX w. (nowe ideologne określane mianem młodei Polski) do lat 80 XIX wieku. przestrzegame sasad życiowego prawdopodobieństwa hasladownictwo reczywistośc • wprowadzenie narratora wszechwiedzącego 8 chronologicanie, przyczynowo-skutkowy bieg adazen • Cagste stosowanie zamkniętej kompozycji wprowadzenie mowy potoane, سفند kierunek w satuce wiernie odzwierciedlający Reczywistość naturalizm kierunek przedstawiający prawdę, opierający się na obserwagach, bez wykorzystania wyobraźni • skrajny mimetyam (kopiowanie rzeczywistoja) • pokazywanie wszelkich anomali społecznych • traktowanit życia jako trenu biologicznej walki o o byt o wiara и пошке postulaty scienty ame m • pokazywanie człowieke jako częstki pizyrody. • brak tematów tabo • clo, zenie do fotograficzna rejstraci kycia CECHY EPOKI 4 reformy edukacji postulaty stawiania i realizowania praktycznych celów praca organiczna i praca v podstaw GATYNKI LITERACKIE o nowela ο openiacanie • powieść - # • obrazek • felieton D - Mendel Gdanski" нана которпiска 1, 2 legend dawnego Egipty" Bolestaw prus kа u Wspomnienic 2 Mariposy! Henryka Sienkiewicza a Odysea" Homera i ( luada kalka a " Boleslaw Drus i Maria Konopnicka H Bolesława Prusa; cykles kroniki Henryka Sienkiewicza. to • powiese historerna, popioł " S. Derownik potops H. Sienkiewicza FILOZO FIA (filosofowie August Comte Herbert Spencer. kard Harks pozytywiamu koncentrowowi się na tym co wynika CO 7 2 doświadczenia i konkretne John Stuart Mill - Utylitaryam - swolennik empiryam & -tworca utyutaryomu - idea egodnie z ktora cenne jest to, co przynosi pożytek. кабла jak największe liczbie osóby zakładani de całowick powinien podleimować czymoru dajace gwarancje szczęścia i rozwoju Społeczeństwa ewoloqonizm vinawal społeczenstwo 20 żywy organizm (organicyam) którego czonkowie powinni współpracowac, aby dobre funkcjonować. - twórca ewolugonizmu...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

- -teora, agodnie z ktora kaochy elemet rzeczywistości podlega stopniowemu rozwojowi scjentyam - twórca filozofi pozytywnej - (zajmowała się badaniem faktów oraz praw, dażyła do vjęcia rzeczywistości) - tworca scjentyems - idea sakiadająca nadrzędna rolę nauk przyrodniczych i s'astycle p Hipolit Taine-determiniam - rego filozofia przyczyniła się do rozwoju haser: praca & podstaw, organiczna J marksizm twoica marksizmu - idea, której głownym założeniem było przeks- nieustannej walce dwuch klos: ponaclaczy i wyżyskiwaczy - wakke klas miała doprowadzić do rewoluc nanie o i powstania społeczeństwa becklasowego - autor słów 11 Byt okresla swiadomość • Bolesiaw Prus - Lalka is potwierdzone empiryam ) praeciw ewolucionizmu - zwolennik determiniamu Horia dakio dajaca, 2 wszystkie scazenia spows- dowane s9 swiązkiem przyczynowo - Skutkowym THORCY POZYTYWISTYCZMD 20 20 2 legend clawnego Egipt"; " Antek i powracająca fala ; u katarynka", LE kamizelka (0 Faraon кључасу • Henryk Sienkiewicz - potop" : « Quo Vach's"; "Krzyzacy i pustyni iw puszczy"; «Lalamik" • Eliza Oneszkowa, Gloria Victis“; „Nad Niemnem": 2 (1 • Mara Konopnicka- & Rota" Mendel Gelanski •Adam Asnyk - Do młochych i paremne ale fo karol Dickens - Opowieść Wigilina" (1 (7 716 17 12 12 1 Co POJECIA EPORI Ragionalism poznanie świata za pomocą rozumu Empiryzm- poznanie świała 20 pomocą doświadczeń 수 Saentyzm poznanie świata za pomocs navk sustych & Emancypacja kobiet - zwiększenie udziau kobiet w życiu publicanyon, sapewnienie in clostępu do szkół posterzenie ich akty → 4 Antysemityzm - negatywna postawa wobec żydów lub osob pochodzenia sydowskiego, wyn, kające 2 182 nego rodzaju sprzedzeń. * Asymilaga żydow proces wyswobadzania się dydów is Eurome spod clyskryminujących regulage prawnych 00 średnich i wyższych whosah zawodowei Praca organicana praca dla wspólnego dobra wszy- sthich warstw społecznych. U praca podstaw praca natury oświatower had podne- siemem poziomu życia, przede wszystkim chłopów, a także walki a germanizacja i rusyfikacją w okresie zaborów Polski ka podlo Organicyzm - pogląd ukazujący społeczeństwo bienstwo organizmy żywego * litylitaryan - wszystko, co i funcionalne) 00 MY I HY prajuoni pozylek (jest uzyteczne jest cenne autor: Aleksander Swiętochowski został vanany xa manifest pokoleniowy. • artykui programowy, który ukancet 815 u 1817 roku przegradite bygodniowym. w tytut wskazuje na konfrontage dwich swiatopoglachow romantycznego 1 pozytywistycznego PATRIOTYZH HARSZANSKO (Pontaur) • Aleksander Swiętochowski • Bolesiow Prus • Piotr Chmielowsk • Julian Ochorowicz 00 0 G • ukazanie miłości meszczęśliwe O ♥ ROMANTYZM A POZYTY W 12²00 natura odzwierciedla vezucia Douatera woctki narocloих człowiek wolny, pisan to jednostka wypitna, stojaca ponad społeczeństwem 6 walko o ojczyzuć fantasia, wyobraźnia zainteresowanie kulburg ludową. o kult recluostki. mistycyzm Bog Ⓒzwrot ku wiedzy, , navce, ideałowi pracy DO MŁODYCH 0 problematyka społeczna (warstwy klasy społeczne) w 0 ♡ odvucenie strefy dochower i irragonalne, 9 praktyczne traktowanie sztuki i talento artysty (utylitaryan) odejście od scuinteresowania realnostka, a spojrzenie uc społeczeństwo • kult nowki i pracy. • mimetyan, nastadswanie rzeczywistard s A • reformy vedrowienia społeczeństwa (organicyzm) • leonia ewolugi CENZURA Polscy pisarze epoki pozytywizmu radzili sobie 2 cenzura czyli posługiwali się stosując język czopowy metafora, parafraza. Vkrywali swore prawdziwe intenge np. w ten sposob przykiad: • Nowela , Gloria Victis", cayli w niu, chwała zwycięsca dia Cało co innego mäeli dia Rosjan 00 tłumacze dla Polaków 2nd- autor: Adam Asnyk • dostal vanany za manifest pokoleniowy. O jest wyliczeniem zelań kierowanych do oraz wiadectwem akceptacfi 1oRwoju i poznania świata adresatem sa miodu pozytywiśc ostatnia strofa waywa do ugodly między zwajnionym, pokoleniam wielsa napisany 1880 pokolenia pozytywistia ) SZTUKA dażenie artysty do jak najdoskonalszego odwzorowa - rzeczywistości, bez dodatkowych opiekszeń • smiana bematyki na bandaig powszechna, codzienos • Ludzkie czynnośu jako tematy dzieł sceny obyczajowe, pejzace, martwe natury ukazywanie brzychoby O D PUBLICYSTYKA a Publicystyka w pozytywiśmie pełnila rove przekazu info Imaci. To claięki niej ludzie wiedzi co dzieje się w kraju. a takoč umożliwia prezentowała równied literature ta polemike, i wymiane scan. 1