Język polski /

Renesans

Renesans

 @notateczki
Renesans
1. CZŁOWIEKIEM JESTEM INIC, CO LUDZKIE NIE JEST
nazwa epoki
RENESANS-z francuskiego oarodzenie". Odrodzenie
ideatów, n

Renesans

user profile picture

Natalia Strzępek

25993 Followers

Udostępnij

Zapisz

1952

 

1/2/3

Notatka

Renesans notatka z epoki

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

@notateczki Renesans 1. CZŁOWIEKIEM JESTEM INIC, CO LUDZKIE NIE JEST nazwa epoki RENESANS-z francuskiego oarodzenie". Odrodzenie ideatów, norm, filozofii. antyku. Termin. Jacoba. literatury. Burcharda, XIX-wiecznego, badacza Burchard. wskazar. wyraźny zwrot luazi XVI-wiecznych ku ideaTom antyku, ku człowiekowi, nowej. ideologii - czyli odrodzenie dawnych, zapomnianych w. średniowieczu, wartości starożytnych.. ramy czasowe W EUROPIE ↳ we Włoszech - od XIV w. do początku 11 poT. XVIW, ↳ w Europie pornocnej - od końca XVW.. poa koniec. XVI w. początek renesansu: upadek Konstantynopola (1453),. wynalazek druku (1452-1455), odkrycie Ameryki (1492) koniec renesansu sobor trydencki (1548) W POLSCE: ↳ początek. XVI w.. ↳ koniec lata. 3.0.. XVII W.. cechy epoki →antropocentryzm - pogląd sytuujący człowieka W. centrum zainteresowania nauki, filozofii, sztuki oraz. literatury, uznający, ze czTOwiek jest celem i powodem wszystkich działań zachodzących. H. przyrodzie. reformacja -ruch religijno-społeczno-naukowy, mający na celu reformę. doktryn. i. praktyk znajdującego się w stanie kryzysu rzymskokatolickiego. Za początek reformacji uważa się wystąpienie - Marcina Lutra. kościoła → humanizm - prąd. umysTowy zapoczątkowany .W. XIV W. We. WTOSzech. I stąd rozpowszechniony. na kraje europejskie. Kieruje uwagę myśli. ludzkiej na osobę i sprawy. Człowieka jego godność, poczucie wolności oraz harmonijne. współżycie w społeczeństwie.. ▼ →irenizm - sformurowana przez. Erazma z. Rotterdamu tendencja, która przejawiara się w dążeniu do pokoju między różnymi odłamami wyznaniowymi. . wyznania narodzone po reformacji LUTERANIZM - nazwa pochodzi od propagatora Marcina Lutra. Postulowat, aby znieść celibat księży, +Tumaczyć Pismo Święte na język wiernych, a. przede wszystkim chciał znieść odpusty. W odróżnieniu od katolików Luter nie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

uznawał. Władzy papieskiej, gdyż twierdził, ze człowiek nie potrzebuje pośredników w. obcowaniu z Bogiem KALWINIZM pochodzi od Jana Kalwina. Kluczowym. pojęciem dla niego byra predestynacja, czyli. Wiara W przeznaczenie. - człowiek. W chwili urodzenia jest przeznaczony przez Boga. do. piekтa bądź do nieba. Kalwin chwalit i namawiat do gromadzenia majątków, jako znaku zaraaności., grzesznikami. . nazywał zaś próżniaków.. →ARIANIZM-arianie (bracia polscy) byli najbardziej radykalną i postępową grupą reformatorów, odłączyli się oa kalwinistów, powodując tym! samym roztam zboru kalwinistycznego, Podważali istnienie Trójcy. Świętej. Postulowali wyrzeczenie. się majątków, ponieważ tylko równość jest sprawiedliwa. filozofia →neoplatonizm - Marcilio Ficino ↳ traktuje świat jako. hierarchię. bytów. Najdoskonalszym z nich jest. Absolut, z którego HyTaniają się świat ducha, do którego przynależą idee, świat duszy, Świat materii.. → Stoicyzm i epikureizm - Jan Kochanowski. 4. Stoicy grosili, iz celem ludzkiego życia jest szczęście,. którego zróata widzieli. w życiu spokojnym, uczciwym, .W. harmonii z przyrodą. ↳ Epikureizm natomiast grosir pochwałę przyjemności.. . Erazm z Rotterdamu - najwybitniejszy przedstawiciel filozofii renesansowej. Jego pisma inspirowaty intelektualistów z całej Europy. Byt wyznawcą poglądu, izż każdy. CZTOWiek jest ze swej natury dobry a zTo czyni jedynie z niewiedzy, która jest growna przeszkoda na drodze do szczęścia. carej ludzkości.. 1. → Niccolo Machiavelli - filozof z. Florencji, twierdził, że natura. ludzka jest zra SKTOnna.do. kramstwa i okrucieństwa. Autor. STOW, Cel uświęca środki ". Uważał, że wтadca powinien rządzić, budząc W. poddanych strach, a nie mirość, jest również uprawniony do czynienia zła, jeśli byłoby. to w interesie państwa. sztuka ↳ Leonardo da Vinci - malarz, rzeźbiar, architekt, muzyk, filozof, matematyk, fizyk, chemik, geolog, botanik, mechanik, konstruktor i poeta. Autor:. fresku. Ostatnia. Wieczerza. Mona Lisa • Dama z Gronostajem. •. Zwiastowanie. ↳ Sandro Botticelli - malam, tworyt. także freski .i.portrety papieży. Autor: • Narodziny Wenus • Wiosna. ↳ Pierro della Francesca -malan. ↳ Pieter Bruegel - malarz niderlandzki, znany z tematyki. Chłopskiej. Autor: żniwa. • Pejzaż z upadkiem. Ikara. • Wieża. Babel Michat AnioT - malarz, rzeźbiar, architekti twórca m.in. projektu koputy Bazyliki Św. Piotra w Rzymie .• twórca wielu wspaniatych rzeźb (Pieta, Dawia). ↳ Rafael Santi - malar renesansowy. ↳ Tycjan - WTOski malarz, portrecista, podejmował tematykę sakralną i mitologiczną. Autor: • Wniebowzięcie Wenus .z. Urbino. ...Koronowanie cierniem muzyka → Giovanni Pierluigi da Palestrina → Mikoraj Gomorka → Jerzy. Liban →Orlando di Lasso gatunki literackie pieśń. tren. fraszka. tragedia sielanki .dialogi .nowela powieść. .hymn . sonet. • elegia. wzorce osobowe → humanista -cZTOwiek wszechstronnie wykształcony esteta., doskonale orientujący się w kulturze. i sztuce. nie tylko. epoki, w ktorej żyje, ale i znający kulturowy dorobek przeszTości. Jednocześnie powinien być też patriota i działaczem społecznym. . t →szlachcic ziemianin -gospodarz, który doskonale zna swoje posiadłości i zasady gospodarowania; mądrze kierujący STużbą.doglądający każdej pracy, a poważniejsze. Wykonuje samodzielnie.. TO Człowiek. zacny, uczciwy, skromny, mądry oraz. honorowy. Potrafi czerpać z żyčia przyjemność. . i satysfakcję.. →dworzanin - wzorzec, szlachcica żyjącego na przez wyksztarcony,. dworze, stworzony na gruncie. WTOskim Baltassaro. Castiglione.. Dworzanin erudyta, mitujący to co polskie. orientujący się w najświeższych wydarzeniach. kulturalnych. Nie Oczytany, stroni od uciech i zabaw, dany. szacunkiem, ma duże poczucie rolę. w. jego życiu odgrywają Władcę wielkim humoru. Ważną kobiety.. . pojęcia epoki →makiawelizm - doktryna polityczna stworzona przez N. Machiavellego w rozprawie. Książę. Miara wartości dziarań polityka jest skuteczność, a więc cel uświęca przyjęte śroaki. Tym samym polityka została oddzielona od etyki, bo w. przyjętych działaniach można byro posTugiwać się środkami nieetycznymi, niemoralnymi.. utopia - utwór literacki prezentujący program. ideainego ustroju, zapewniającego powszechny. dobrobyt. i. szczęście. Nazwa zapożyczona od tytutu dziera Tomasza Morusa. →teoria sokoTa teoria klasycznej budowy noweli, odwołująca się do utworu SokoT ze zbioru Dekameron D. Boccacia. renesans Polski faza I tzw. prerenesans - obejmuje druga połowę XVW.. i. kończy. w momencie wstąpienia. na tron polski Zygmunta Starego (1506 r.) Postacie polskiego. prerenesansu: • Jan z Ludziska uzyskar. doktorat z medycyny .na. uniwersytecie padewskim w 1433r. • Grzegorz z Sanoka (ok. 1407-1477r.) - arcybiskup, a przy tym poeta, historyk, znawca twórczości Wergiliusza. • Jan Ostrorog (1436-1501 r.) - pierwszy polski. pisarz Świecki. faza II tzw. wczesny renesans - obejmuje czasy od 1506-1543r., w którym miato miejsce kilka. istotnych wydarzeń. → Polscy twórcy tego okresu: Biernat z Lublina (ok. 1465-1529)-pierwszy polskojęzyczny. Świecki pisarz. polski, autor Raju dusznego oraz licznych bajek. • Klemens Janicki (1516-1543r.) - najwybitniejszy poeta polsko -Taciński, autor sTynnej. elegii. O sobie samym do potomnoścl."!

Język polski /

Renesans

Renesans

user profile picture

Natalia Strzępek

25993 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 @notateczki
Renesans
1. CZŁOWIEKIEM JESTEM INIC, CO LUDZKIE NIE JEST
nazwa epoki
RENESANS-z francuskiego oarodzenie". Odrodzenie
ideatów, n

Otwórz aplikację

Renesans notatka z epoki

@notateczki Renesans 1. CZŁOWIEKIEM JESTEM INIC, CO LUDZKIE NIE JEST nazwa epoki RENESANS-z francuskiego oarodzenie". Odrodzenie ideatów, norm, filozofii. antyku. Termin. Jacoba. literatury. Burcharda, XIX-wiecznego, badacza Burchard. wskazar. wyraźny zwrot luazi XVI-wiecznych ku ideaTom antyku, ku człowiekowi, nowej. ideologii - czyli odrodzenie dawnych, zapomnianych w. średniowieczu, wartości starożytnych.. ramy czasowe W EUROPIE ↳ we Włoszech - od XIV w. do początku 11 poT. XVIW, ↳ w Europie pornocnej - od końca XVW.. poa koniec. XVI w. początek renesansu: upadek Konstantynopola (1453),. wynalazek druku (1452-1455), odkrycie Ameryki (1492) koniec renesansu sobor trydencki (1548) W POLSCE: ↳ początek. XVI w.. ↳ koniec lata. 3.0.. XVII W.. cechy epoki →antropocentryzm - pogląd sytuujący człowieka W. centrum zainteresowania nauki, filozofii, sztuki oraz. literatury, uznający, ze czTOwiek jest celem i powodem wszystkich działań zachodzących. H. przyrodzie. reformacja -ruch religijno-społeczno-naukowy, mający na celu reformę. doktryn. i. praktyk znajdującego się w stanie kryzysu rzymskokatolickiego. Za początek reformacji uważa się wystąpienie - Marcina Lutra. kościoła → humanizm - prąd. umysTowy zapoczątkowany .W. XIV W. We. WTOSzech. I stąd rozpowszechniony. na kraje europejskie. Kieruje uwagę myśli. ludzkiej na osobę i sprawy. Człowieka jego godność, poczucie wolności oraz harmonijne. współżycie w społeczeństwie.. ▼ →irenizm - sformurowana przez. Erazma z. Rotterdamu tendencja, która przejawiara się w dążeniu do pokoju między różnymi odłamami wyznaniowymi. . wyznania narodzone po reformacji LUTERANIZM - nazwa pochodzi od propagatora Marcina Lutra. Postulowat, aby znieść celibat księży, +Tumaczyć Pismo Święte na język wiernych, a. przede wszystkim chciał znieść odpusty. W odróżnieniu od katolików Luter nie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

uznawał. Władzy papieskiej, gdyż twierdził, ze człowiek nie potrzebuje pośredników w. obcowaniu z Bogiem KALWINIZM pochodzi od Jana Kalwina. Kluczowym. pojęciem dla niego byra predestynacja, czyli. Wiara W przeznaczenie. - człowiek. W chwili urodzenia jest przeznaczony przez Boga. do. piekтa bądź do nieba. Kalwin chwalit i namawiat do gromadzenia majątków, jako znaku zaraaności., grzesznikami. . nazywał zaś próżniaków.. →ARIANIZM-arianie (bracia polscy) byli najbardziej radykalną i postępową grupą reformatorów, odłączyli się oa kalwinistów, powodując tym! samym roztam zboru kalwinistycznego, Podważali istnienie Trójcy. Świętej. Postulowali wyrzeczenie. się majątków, ponieważ tylko równość jest sprawiedliwa. filozofia →neoplatonizm - Marcilio Ficino ↳ traktuje świat jako. hierarchię. bytów. Najdoskonalszym z nich jest. Absolut, z którego HyTaniają się świat ducha, do którego przynależą idee, świat duszy, Świat materii.. → Stoicyzm i epikureizm - Jan Kochanowski. 4. Stoicy grosili, iz celem ludzkiego życia jest szczęście,. którego zróata widzieli. w życiu spokojnym, uczciwym, .W. harmonii z przyrodą. ↳ Epikureizm natomiast grosir pochwałę przyjemności.. . Erazm z Rotterdamu - najwybitniejszy przedstawiciel filozofii renesansowej. Jego pisma inspirowaty intelektualistów z całej Europy. Byt wyznawcą poglądu, izż każdy. CZTOWiek jest ze swej natury dobry a zTo czyni jedynie z niewiedzy, która jest growna przeszkoda na drodze do szczęścia. carej ludzkości.. 1. → Niccolo Machiavelli - filozof z. Florencji, twierdził, że natura. ludzka jest zra SKTOnna.do. kramstwa i okrucieństwa. Autor. STOW, Cel uświęca środki ". Uważał, że wтadca powinien rządzić, budząc W. poddanych strach, a nie mirość, jest również uprawniony do czynienia zła, jeśli byłoby. to w interesie państwa. sztuka ↳ Leonardo da Vinci - malarz, rzeźbiar, architekt, muzyk, filozof, matematyk, fizyk, chemik, geolog, botanik, mechanik, konstruktor i poeta. Autor:. fresku. Ostatnia. Wieczerza. Mona Lisa • Dama z Gronostajem. •. Zwiastowanie. ↳ Sandro Botticelli - malam, tworyt. także freski .i.portrety papieży. Autor: • Narodziny Wenus • Wiosna. ↳ Pierro della Francesca -malan. ↳ Pieter Bruegel - malarz niderlandzki, znany z tematyki. Chłopskiej. Autor: żniwa. • Pejzaż z upadkiem. Ikara. • Wieża. Babel Michat AnioT - malarz, rzeźbiar, architekti twórca m.in. projektu koputy Bazyliki Św. Piotra w Rzymie .• twórca wielu wspaniatych rzeźb (Pieta, Dawia). ↳ Rafael Santi - malar renesansowy. ↳ Tycjan - WTOski malarz, portrecista, podejmował tematykę sakralną i mitologiczną. Autor: • Wniebowzięcie Wenus .z. Urbino. ...Koronowanie cierniem muzyka → Giovanni Pierluigi da Palestrina → Mikoraj Gomorka → Jerzy. Liban →Orlando di Lasso gatunki literackie pieśń. tren. fraszka. tragedia sielanki .dialogi .nowela powieść. .hymn . sonet. • elegia. wzorce osobowe → humanista -cZTOwiek wszechstronnie wykształcony esteta., doskonale orientujący się w kulturze. i sztuce. nie tylko. epoki, w ktorej żyje, ale i znający kulturowy dorobek przeszTości. Jednocześnie powinien być też patriota i działaczem społecznym. . t →szlachcic ziemianin -gospodarz, który doskonale zna swoje posiadłości i zasady gospodarowania; mądrze kierujący STużbą.doglądający każdej pracy, a poważniejsze. Wykonuje samodzielnie.. TO Człowiek. zacny, uczciwy, skromny, mądry oraz. honorowy. Potrafi czerpać z żyčia przyjemność. . i satysfakcję.. →dworzanin - wzorzec, szlachcica żyjącego na przez wyksztarcony,. dworze, stworzony na gruncie. WTOskim Baltassaro. Castiglione.. Dworzanin erudyta, mitujący to co polskie. orientujący się w najświeższych wydarzeniach. kulturalnych. Nie Oczytany, stroni od uciech i zabaw, dany. szacunkiem, ma duże poczucie rolę. w. jego życiu odgrywają Władcę wielkim humoru. Ważną kobiety.. . pojęcia epoki →makiawelizm - doktryna polityczna stworzona przez N. Machiavellego w rozprawie. Książę. Miara wartości dziarań polityka jest skuteczność, a więc cel uświęca przyjęte śroaki. Tym samym polityka została oddzielona od etyki, bo w. przyjętych działaniach można byro posTugiwać się środkami nieetycznymi, niemoralnymi.. utopia - utwór literacki prezentujący program. ideainego ustroju, zapewniającego powszechny. dobrobyt. i. szczęście. Nazwa zapożyczona od tytutu dziera Tomasza Morusa. →teoria sokoTa teoria klasycznej budowy noweli, odwołująca się do utworu SokoT ze zbioru Dekameron D. Boccacia. renesans Polski faza I tzw. prerenesans - obejmuje druga połowę XVW.. i. kończy. w momencie wstąpienia. na tron polski Zygmunta Starego (1506 r.) Postacie polskiego. prerenesansu: • Jan z Ludziska uzyskar. doktorat z medycyny .na. uniwersytecie padewskim w 1433r. • Grzegorz z Sanoka (ok. 1407-1477r.) - arcybiskup, a przy tym poeta, historyk, znawca twórczości Wergiliusza. • Jan Ostrorog (1436-1501 r.) - pierwszy polski. pisarz Świecki. faza II tzw. wczesny renesans - obejmuje czasy od 1506-1543r., w którym miato miejsce kilka. istotnych wydarzeń. → Polscy twórcy tego okresu: Biernat z Lublina (ok. 1465-1529)-pierwszy polskojęzyczny. Świecki pisarz. polski, autor Raju dusznego oraz licznych bajek. • Klemens Janicki (1516-1543r.) - najwybitniejszy poeta polsko -Taciński, autor sTynnej. elegii. O sobie samym do potomnoścl."!