Język polski /

środki stylistyczne

środki stylistyczne

 ŚRODKI STYLISTYCZNE
(Metaforal
Przenośnia to
zestaw wyrazów, które uzyskały nowe znaczenie
1 [np. rzucić okiem - spojrzeć, ostry język, skr

środki stylistyczne

V

Victoria

5 Followers

13

Udostępnij

Zapisz

środki stylistyczne jak je rozpoznać, przydatne na egzamin i maturę z polskiego

 

8/4

Notatka

ŚRODKI STYLISTYCZNE (Metaforal Przenośnia to zestaw wyrazów, które uzyskały nowe znaczenie 1 [np. rzucić okiem - spojrzeć, ostry język, skrzydła tęsunoty) Porównanie to (np. gruby jak beczka Epitet to określenie reczownika (np. wesoty, radosny poranek) Ożywienie to nadanie przedmiotom lub zjawiskiem cech istoty żyjącej (np. face biegry ku bregowi, knesto śpi) Vosobienie to nadanie przedmiotom 11b zwierzętom (np. zamien oblicza rachunki, stońce się śmieje) zestaw wyrazów połączonych stowem jak, jakby, niby krzyczy jakby oszalała) Neologlam (Ap. cucerniwie). Archaizm który wyszedł to stowo (Onomatope jal Wyraz dźwiękonasiadowczy to wyraz, ktory naśladuje, imituje dźwięk (np. miau, mian) Anafora Epcfora utworzone przez autora Diesymoron figura retoryczna. To metaforycz be przeciwstawnym znaczencu konstrukcja suradniowa lub frazeologizm (związek frazeologicznyl, 2 użycia inp. crepte lody, zimne ognie I - Porównance homerickie człony sa połączone do siebie spójnikami. Odnosi się do zachowań ludzi w zestawieniu z zwienetami i przyroda Jest dłuższy niż zwynte porównanie. Może się rozutaciać naulika wersów. Prozaczm - wyraz cech endzuich celowe powtórence tego samego stowa celowe powtorence tego samego wyrazu Apostrofa - bezpośredni zwrot zestawienie wyrazów o do adresata na końcu z języka połocznego urzędowego lub naukowego wt. poety chim Pely fraza - zastąpienie jakieś nazwy cecna I ubogaca styc wypowiedz Aleadria - składnik świata predstawionego, przekazuje również treść ogólniejsza (postać, fabuta motyw) 10

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

środki stylistyczne

V

Victoria

5 Followers

 ŚRODKI STYLISTYCZNE
(Metaforal
Przenośnia to
zestaw wyrazów, które uzyskały nowe znaczenie
1 [np. rzucić okiem - spojrzeć, ostry język, skr

Otwórz

środki stylistyczne jak je rozpoznać, przydatne na egzamin i maturę z polskiego

Podobne notatki
Know Środki stylistyczne  thumbnail

952

10444

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne notatka

Know Środki poetyckie  thumbnail

3

35

Środki poetyckie

Notatka, opisująca dużą ilość środków poetyckich

Know Środki stylistyczne notatka thumbnail

154

2168

Środki stylistyczne notatka

notatka j.polski- środki stylistyczne : anafora, ożywienie, apostrofa, epitet, inwokacja, metafora, uosobienie, porównanie / porównanie homeryckie, zdrobnienie, zgrubienie, pytanie retoryczne

Know Środki stylistyczne thumbnail

95

955

Środki stylistyczne

Know Środki stylistyczne thumbnail

5

213

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne. Notatka na egzamin ósmoklasisty.

Know środki stylistyczne  thumbnail

146

1545

środki stylistyczne

środki stylistyczne z języka polskiego

ŚRODKI STYLISTYCZNE (Metaforal Przenośnia to zestaw wyrazów, które uzyskały nowe znaczenie 1 [np. rzucić okiem - spojrzeć, ostry język, skrzydła tęsunoty) Porównanie to (np. gruby jak beczka Epitet to określenie reczownika (np. wesoty, radosny poranek) Ożywienie to nadanie przedmiotom lub zjawiskiem cech istoty żyjącej (np. face biegry ku bregowi, knesto śpi) Vosobienie to nadanie przedmiotom 11b zwierzętom (np. zamien oblicza rachunki, stońce się śmieje) zestaw wyrazów połączonych stowem jak, jakby, niby krzyczy jakby oszalała) Neologlam (Ap. cucerniwie). Archaizm który wyszedł to stowo (Onomatope jal Wyraz dźwiękonasiadowczy to wyraz, ktory naśladuje, imituje dźwięk (np. miau, mian) Anafora Epcfora utworzone przez autora Diesymoron figura retoryczna. To metaforycz be przeciwstawnym znaczencu konstrukcja suradniowa lub frazeologizm (związek frazeologicznyl, 2 użycia inp. crepte lody, zimne ognie I - Porównance homerickie człony sa połączone do siebie spójnikami. Odnosi się do zachowań ludzi w zestawieniu z zwienetami i przyroda Jest dłuższy niż zwynte porównanie. Może się rozutaciać naulika wersów. Prozaczm - wyraz cech endzuich celowe powtórence tego samego stowa celowe powtorence tego samego wyrazu Apostrofa - bezpośredni zwrot zestawienie wyrazów o do adresata na końcu z języka połocznego urzędowego lub naukowego wt. poety chim Pely fraza - zastąpienie jakieś nazwy cecna I ubogaca styc wypowiedz Aleadria - składnik świata predstawionego, przekazuje również treść ogólniejsza (postać, fabuta motyw) 10

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację