Język polski /

wszystko o lalce

wszystko o lalce

 T03
tax
zestany
на Syberis
.
praca, walken e
antysemityzmem,
ciemneto, demoralizacja
wieky, w racjonalne
rozwiązywanie problemew
W
jego
"ST

wszystko o lalce

user profile picture

kai sy

1 Obserwujący

30

Udostępnij

Zapisz

notatki z lalki

 

4/2

Mapy mysli

T03 tax zestany на Syberis . praca, walken e antysemityzmem, ciemneto, demoralizacja wieky, w racjonalne rozwiązywanie problemew W jego "STAROŚĆ" raczej determinowana jest jego stylem życia, развана, і родлабани Nie skończył studiów ze względu na wybuch powstania warszawskiego • kupiec galanteryjny • uczony •remantyle zakochuje się w Izabeli tęckieji "pozytywista" angażuje się w walki 2 zaborco często charakteryzowany jako człowiek wiekowy ale w sumie to jest w wielu zblicony do Wokulskiego ↓ maky, żeby Wokulski poślubil Helene Stawską wieny, że ona będzie o niego dbało lepiej niz ktokolwiek inny i zapewni mu spokojны, ретка miłości i szacunku pryszłość •oczytana •kulturalne • pomaga potrebującym predstawicieller zabożałej anystokratycznej rodziny 个 · piękna panna Izabela tęcka a na wydaniu •zna obce języki - typowa obyta w kwestiach sztuki milość 2 wiedzy naukowej -Ignacy Roecki- stary subiekt 11 wizja Swiata filozofia lalki jane aparionetak • prowadzi bezprodukty wine życie ·egoisthen • myśli wyłącznie o własnych pnyjemnościach i rozrywkach wychowanie do szaleństwa, młodość status бротесчту budri refleksje lalka = Izabela status kobiety росутки społecznym T - dostał się do Warszawsleg Szkoły Główne 1 7 Stanisław Hokulski diagnozując Prus opiera się no społeczeństave pokazane + krytycznym zwierciadle reprezentantka arystokracji bardzo krytykowanej phez Pusa "ponadpreciętnie Cambitny pochedril zubożałej szlachty (główne postaci) "mitu" d wiara Pnywigzany do Napoleona powrst Bonapartych # (1887-1889) na początku wydawana w kurierze Codziennym! W ODCINKACH otwarter ze L. Rzecki puszczający w ruch mecha- twórczy geniusz niczne zabawki motor wszystkich działań bohatera powiesci idealizm Crealiem ideach lodowodcie O • fragmentargceność Lo niejednoznaczność Prus pisali realizacja hasel wolnosciowych z czasów Wiosny Ludów kompozycja) крутука współczesnych autorowi recenzentów post negali te cechy jako efekt niedopracowania i braku konsekwencji pisarza postępie cywilizacyjnym diagnoza społeczne H DZISIAJ Lalka" wwazane jest za dzieło prekursorskie, "powleść jest imponująco realistyczna (geneza) Wokulskiego do Izabeli na bieżąco romantycznym → wydanie książkowe 1890 - inspiracja pod względem techniki bliższa jest powieściom współczesnym niż XIXw. Bolesław Prus Lalka" " 4 źródłem pochodzenia powieść psychologiczna nazwiska tecka" [ze względu na wnikliwe analizy emog pneżyć bohafersul chociaż Prus sam pryznaje, że bardziej pasowałyby, Thy pokolenia" тутит mu pnytrafia Usię w dojrzałym => wieken • notatha prasowa o oskarżonej ⇓ powieść realistyczna dojnatege realiemu realizm krytyczny prysłania waiskiemu Pocky unlewinniona na podstawie zeznań sprzedawcy potwierdzających sprzedanie jej lalk -miłość kiedy sposób predstawiania świata подтову...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

вуст Staropolskie słowo Tatka-kukJai marionetka, lalka! -> analizuje miłosne opętanie" [zjawisko] • nietypowa dla XIX-wiecznej powieści realistycznej bo wielowatkowa (uważana za najwięksee osiągnięcie polskiej proxy [cechy gatunkowe] realizm Gidealizm a ↓ rozdarcie Hokulskieg pomiędy powieść społeczno-obyczajowa Lo ma PHIE NARRACJE punket wyjscig ogálnej refleks natury w opisach niektorych wydanes / prezentują prynosi powazne konsekwencje kradzież lalki NIE MA jednorednego charakteru [nawet ta należąca do głównego toku powieści] (narracja skomplikowana strukturę tematyczną i narracyjną B bliskie szkicom filozoficznym procesie młodej kobiety 1. główna fabulę predstanta narrator trecioosobowy 2 rozdziały Pamiętnika starego subiekta" zawierają pisane w pierwszej osobie wspomnienia, retrospekcje i refleksje Ignacego Rzeckiego blica się W niektore sceny utnymane son pozbawiony tendencyjności dażący do whazania obiektownego, wielowymiare- i pogłębionego obrazu rzeczywistości wego Loukazuje panorams polskiego społeczeństwa końca 70 XIX w. [10 lat pred publikacjon] Lona four tym (problemy musze odgrywać swoje role bohaterowie se wyobcowani, nie znajdujos zrozumienia t - idealiścl * Julian Ochocki ** profesor Geist styn OBRAZKON narrator czasem do punktu widzenia konkretnej postaci charakterystyczne dla oovych czasów scenki i izjawiske -niepokój krytyka oget obiektywnie relayonuje wydanenia Specyfika •społecznym •psychologicznym zróżnicowany narracji" samotność kilkukrotne predstawienie tych niektóre mają nawet samych sytuacji i motywow 2 toznych perspektyw OBYCZAJOWYCH wokulski dostnega prawdę i prestaje js idealizować jest zrozpaczony i nie potrafi już dłużej żgé SAMOTNY odzwierciedlaja tytuły rozdziałów → fality podlegają Jozmaitym interpre- tacjom często ze sober spnecznym narrator NIE rozstnyga od zawsze 1 inny" Wokulsk sam uważa, że nigdzie • nie pasuje czuje się obco wsred arystokracji i kupośw ludzie oddani nauce, gotowi zarencić życie prywatne na nece wynalazku, → bohaterowie żyjąr idealistycznymi złudzeniami