Język polski /

Zaimek i jego znaczenie. Odmiana zaimka.

Zaimek i jego znaczenie. Odmiana zaimka.

 Zaimek i jego znaczenie. Odmiana zaimka przez przypadki,
liczby i rodzaje.
Zaimek jest odmienną częścią mowy, zastępującą jakąkolwiek inną

Zaimek i jego znaczenie. Odmiana zaimka.

W

Wiktoria

145 Followers

20

Udostępnij

Zapisz

Zaimek - notatka

 

6

Notatka

Zaimek i jego znaczenie. Odmiana zaimka przez przypadki, liczby i rodzaje. Zaimek jest odmienną częścią mowy, zastępującą jakąkolwiek inną część mowy (np. rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik) z wyjątkiem czasownika. Pełni ich funkcje w zdaniu. Zaimki odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje gramatyczne. Odmiana zaimków zależy od tego, jaką część mowy zastępują. ■ ■ ■ I PODZIAŁ ZAIMKÓW ZE WZGLĘDU NA ZNACZENIE ZAIMKI OSOBOWE - wskazują osobę, np. ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni ZAIMKI WSKAZUJĄCE – wskazują osoby bądź rzeczy wskazane poprzez gest lub nazwane w poprzedniej wypowiedzi, np. on, tamten, ten, ta, ów, to ZAIMKI ZWROTNE - służą do tworzenia wypowiedzi bezpodmiotowych lub czasowników zwrotnych, np. się, siebie, sobie ZAIMKI PYTAJĄCE - odnoszą się do osoby bądź rzeczy, o którą pytamy, np. kto?, Co?, Który?, Jaki?, Gdzie?, Czy? ZAIMKI WZGLĘDNE – łączą zdanie podrzędne ze zdaniem nadrzędnym, np. kto, co, który, jaki, gdzie ZAIMKI PRZECZĄCE – służą do tworzenia przeczeń, np. nikt, nic, żaden ZAIMKI NIEOKREŚLONE – odnoszą się do bliżej nieokreślonej osoby lub przedmiotu, np. ktoś, coś, cokolwiek ZAIMKI DZIERŻAWCZE - odpowiadają na pytanie czyje coś jest, np. mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, swój ZAIMKI UOGÓLNIAJĄCE - nie wnoszące żadnej konkretnej informacji, np. każdy, wszyscy, zawsze, wszędzie ODMIANA ZAIMKÓW ZAIMKI PRZYSŁOWNE - nie odmieniają się ZAIMKI PRZYMIOTNE – odmieniają się przez przypadki liczby i rodzaje, np. (liczba pojedyncza, rodzaj męski/żeński/nijaki) Mianownik: mój / moja / moje Dopełniacz: mojego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

/ mojej / mojego Celownik: mojemu / mojej / mojemu Biernik: mojego (mój) / moją / moje Narzędnik: moim / moją / moim Miejscownik: moim / mojej / moim Wołacz: mój / moja/ moje ZAIMKI LICZEBNE - odmieniają się przez przypadki i rodzaje, np. Mianownik: tyle/tylu Dopełniacz: tyle/tylu Celownik: tylu Biernik: tyle/tyle Narzędnik: tylu/tyloma Miejscownik: tylu/tylu ZAIMKI RZECZOWNE - odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, np. Mianownik: ja Dopełniacz: mnie Celownik: mnie/mi Biernik: mnie Narzędnik: mną Miejscownik: mnie

Język polski /

Zaimek i jego znaczenie. Odmiana zaimka.

W

Wiktoria

145 Followers

 Zaimek i jego znaczenie. Odmiana zaimka przez przypadki,
liczby i rodzaje.
Zaimek jest odmienną częścią mowy, zastępującą jakąkolwiek inną

Otwórz

Zaimek - notatka

Zaimek i jego znaczenie. Odmiana zaimka przez przypadki, liczby i rodzaje. Zaimek jest odmienną częścią mowy, zastępującą jakąkolwiek inną część mowy (np. rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik) z wyjątkiem czasownika. Pełni ich funkcje w zdaniu. Zaimki odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje gramatyczne. Odmiana zaimków zależy od tego, jaką część mowy zastępują. ■ ■ ■ I PODZIAŁ ZAIMKÓW ZE WZGLĘDU NA ZNACZENIE ZAIMKI OSOBOWE - wskazują osobę, np. ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni ZAIMKI WSKAZUJĄCE – wskazują osoby bądź rzeczy wskazane poprzez gest lub nazwane w poprzedniej wypowiedzi, np. on, tamten, ten, ta, ów, to ZAIMKI ZWROTNE - służą do tworzenia wypowiedzi bezpodmiotowych lub czasowników zwrotnych, np. się, siebie, sobie ZAIMKI PYTAJĄCE - odnoszą się do osoby bądź rzeczy, o którą pytamy, np. kto?, Co?, Który?, Jaki?, Gdzie?, Czy? ZAIMKI WZGLĘDNE – łączą zdanie podrzędne ze zdaniem nadrzędnym, np. kto, co, który, jaki, gdzie ZAIMKI PRZECZĄCE – służą do tworzenia przeczeń, np. nikt, nic, żaden ZAIMKI NIEOKREŚLONE – odnoszą się do bliżej nieokreślonej osoby lub przedmiotu, np. ktoś, coś, cokolwiek ZAIMKI DZIERŻAWCZE - odpowiadają na pytanie czyje coś jest, np. mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, swój ZAIMKI UOGÓLNIAJĄCE - nie wnoszące żadnej konkretnej informacji, np. każdy, wszyscy, zawsze, wszędzie ODMIANA ZAIMKÓW ZAIMKI PRZYSŁOWNE - nie odmieniają się ZAIMKI PRZYMIOTNE – odmieniają się przez przypadki liczby i rodzaje, np. (liczba pojedyncza, rodzaj męski/żeński/nijaki) Mianownik: mój / moja / moje Dopełniacz: mojego...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

/ mojej / mojego Celownik: mojemu / mojej / mojemu Biernik: mojego (mój) / moją / moje Narzędnik: moim / moją / moim Miejscownik: moim / mojej / moim Wołacz: mój / moja/ moje ZAIMKI LICZEBNE - odmieniają się przez przypadki i rodzaje, np. Mianownik: tyle/tylu Dopełniacz: tyle/tylu Celownik: tylu Biernik: tyle/tyle Narzędnik: tylu/tyloma Miejscownik: tylu/tylu ZAIMKI RZECZOWNE - odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, np. Mianownik: ja Dopełniacz: mnie Celownik: mnie/mi Biernik: mnie Narzędnik: mną Miejscownik: mnie