Język polski /

Zdania złozone współrzędnie i podrzednie

Zdania złozone współrzędnie i podrzednie

<h1>Zdania złożone</h1>

Zdania złożone składają się z więcej niż jednego orzeczenia podrzędnego. W każdym zdaniu można wyróżnić pytania pod

Zdania złozone współrzędnie i podrzednie

user profile picture

weronika dąbkowska

1344 Obserwujących

1053

Udostępnij

Zapisz

Zdania złożone, ich schematy oraz rodzaje.

 

8/6

Notatka

Zdania złożone

Zdania złożone składają się z więcej niż jednego orzeczenia podrzędnego. W każdym zdaniu można wyróżnić pytania podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, okolicznikowe celu dopełnieniowe, miejsca, czasu, przyczyny, sposobu oraz przyzwolenia.

Pytania podmiotowe, orzecznikowe i przydawkowe

W zdaniach można wyróżnić pytania podmiotowe, takie jak "kto?" lub "co?", pytania orzecznikowe, takie jak "jaki/kim/czym jest?" oraz pytania przydawkowe, takie jak "jakie? czyj/czyja/czyje? który/która/które? ile? (x) czego?".

Okolicznikowe celu dopełnieniowe, miejsca, czasu, przyczyny, sposobu i przyzwolenia

W zdaniach można również wyróżnić okolicznikowe celu dopełnieniowe, miejsca, czasu, przyczyny, sposobu oraz przyzwolenia. Okolicznikowe celu dopełnieniowe odpowiadają na pytania "kogo? czego? komu? czemu? co? kim? czym?". Okolicznikowe miejsca odpowiadają na pytania "gdzie? skąd? dokąd? który?". Okolicznikowe czasu odpowiadają na pytania "po co? na co? w jakim celu?". Okolicznikowe przyczyny odpowiadają na pytania "dlaczego? z jakiego powodu?". Okolicznikowe sposobu odpowiadają na pytania "jak? w jaki sposób?". Okolicznikowe przyzwolenia odpowiadają na pytania "mimo czego? wbrew komu/czemu?".

Spójniki

W zdaniach można używać różnych spójników. Współrzędne spójniki to "i", "oraz", "a", "ani", jak również. Przeciwstawne spójniki to "ale", "lecz", "jednak", "zaś", "natomiast". Rocznikowe spójniki to "albo", "lub", "czy", "bądź". Wynikowe spójniki to "widz", "toteż", "dlatego", "zatem". Przykładowo, można powiedzieć "Ona jest zdolna i uczy się pilnie", "O byli zmęczeni, ale nie chcieli odmocz", "Pod do kina albo zostań w domu", "On jest pracowity, zatem ma dobre oceny".

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Język polski /

Zdania złozone współrzędnie i podrzednie

user profile picture

weronika dąbkowska

1344 Obserwujących

<h1>Zdania złożone</h1>

Zdania złożone składają się z więcej niż jednego orzeczenia podrzędnego. W każdym zdaniu można wyróżnić pytania pod

Otwórz

Zdania złożone, ich schematy oraz rodzaje.

Podobne notatki
Know Gramatyka thumbnail

32

Gramatyka

części mowy, części zdania, odmiana przez przypadki

Know Składnia thumbnail

7

Składnia

Składnia dla 6 klasy szkoły podstawowej

Zdania złożone podrzędnie podmiotowe

5

Wypowiedzenie wielokrotnie złożone

fiszki

Know części zdania thumbnail

167

części zdania

notatka z wszystkich części zdania

Know zdanie złożone  thumbnail

142

zdanie złożone

podrzędne współrzędne - zdanie złożone: notatka

Know Powtórzenie z polskiego do e8 thumbnail

147

Powtórzenie z polskiego do e8

Ważne zaganienia do egzaminu ósmoklasisty

Zdania złożone

Zdania złożone składają się z więcej niż jednego orzeczenia podrzędnego. W każdym zdaniu można wyróżnić pytania podmiotowe, orzecznikowe, przydawkowe, okolicznikowe celu dopełnieniowe, miejsca, czasu, przyczyny, sposobu oraz przyzwolenia.

Pytania podmiotowe, orzecznikowe i przydawkowe

W zdaniach można wyróżnić pytania podmiotowe, takie jak "kto?" lub "co?", pytania orzecznikowe, takie jak "jaki/kim/czym jest?" oraz pytania przydawkowe, takie jak "jakie? czyj/czyja/czyje? który/która/które? ile? (x) czego?".

Okolicznikowe celu dopełnieniowe, miejsca, czasu, przyczyny, sposobu i przyzwolenia

W zdaniach można również wyróżnić okolicznikowe celu dopełnieniowe, miejsca, czasu, przyczyny, sposobu oraz przyzwolenia. Okolicznikowe celu dopełnieniowe odpowiadają na pytania "kogo? czego? komu? czemu? co? kim? czym?". Okolicznikowe miejsca odpowiadają na pytania "gdzie? skąd? dokąd? który?". Okolicznikowe czasu odpowiadają na pytania "po co? na co? w jakim celu?". Okolicznikowe przyczyny odpowiadają na pytania "dlaczego? z jakiego powodu?". Okolicznikowe sposobu odpowiadają na pytania "jak? w jaki sposób?". Okolicznikowe przyzwolenia odpowiadają na pytania "mimo czego? wbrew komu/czemu?".

Spójniki

W zdaniach można używać różnych spójników. Współrzędne spójniki to "i", "oraz", "a", "ani", jak również. Przeciwstawne spójniki to "ale", "lecz", "jednak", "zaś", "natomiast". Rocznikowe spójniki to "albo", "lub", "czy", "bądź". Wynikowe spójniki to "widz", "toteż", "dlatego", "zatem". Przykładowo, można powiedzieć "Ona jest zdolna i uczy się pilnie", "O byli zmęczeni, ale nie chcieli odmocz", "Pod do kina albo zostań w domu", "On jest pracowity, zatem ma dobre oceny".

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację