Rynek pracy

 PRACA -
AYNER
Bodice skłaniające człowieka do aktywności zawodowę
na dwie grapy?
La bodice wewnetrang (WiFię się. * chocię zaspokajania.
po

Rynek pracy

user profile picture

Natalia Wiśniewska

40 Obserwujących

33

Udostępnij

Zapisz

Rynek pracy - podstawy przedsiębiorczości

 

2/3

Notatka

PRACA - AYNER Bodice skłaniające człowieka do aktywności zawodowę na dwie grapy? La bodice wewnetrang (WiFię się. * chocię zaspokajania. potrzeb fizycznych, intelektualnych, duchowych) < presję społecong czyli oczekiwaniem. ze strony rodziny społeczeństwa spełnienia okreslonych vol społecznych. Można pockziclis to świadome działania człowieka. podejmowane celu zaspokajania swoich potrzeb.. دا PRACY PLACA przez prace/ 2) Motywy aktywności zawodowe : La bodźce zewnętrzne... 11 więżą się wyniku zetknięcia -popytu na *X WIELKOŚC POPYTU NA PRACE 3) Podmioty vynku pracy : La pracodawcy przedsiębiorstwa, instytuge, asoby fizyczne) dysponuję pracownicy (pracobiorcy wolnymi miejscami prace idealy chec -pracy rodzing społeczeristwa). nię kształtuje się to potrzebe osięgnies, samorealizacio lub wszechstronnego rozwoju 5 potrzebę władzy uznanca pres wielkości podaży pracy z wielkością dla clobra sena pracy liczba osob, ktorę pracodawcy bę gatowi zatrudnic przy danej płacy. WIELKOŚĆ PODAŻY PRACY → to liczba. asob, które chcę pracowas" za danym momencie okreslong place.. Zeskanowane w CamScann 41) Czynniki wpływające jej podaży 2 ► lielhosc popytu na na prace poziom plac (im wyżbie stawki płac w gospod., tym niższy jest popyt na prace Zgłaszang przez pracodawców/ ↓ Zmiany w wydajności pracy. (wzrost wydajności na pracę powodu - je, ze zmniejsza się zapotrzebowanie na prace ↓ koniunktura gospodarcza fożywienie gospodarcie wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na prace, natomiast w ohresie vecesie popyt na pracę się zmniejsza B inne wielkość popytu Ina wielkość popytu na prace wpły- wają także m.in. przemiany strukturalne w gospodarce, wielmose i struktura zasobów siły robocze, 5) Laboby sity robocze; faktywni zawodowa) 1 2 osoby zatrudnione La bezrobotni (osoby. w wieku produkcyjnym Prag. Na podstawie bezrobocie >bezrobocie sezonowe bezrobocie jawne ► lielkość podary pracy poziom plac him wyższe wynagrodzenie, więcej obob jest bhłonngah podjęc dlang prace) 7) Dwie metody pomiaru - bezcobacia w...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

Polsce: bezrobocie rejestrowane ? zbieranie danych. asab, ktove bezrobocie weding BAEL -> polega na migrage zagraniczne ( wyjazdy do pracy za granice zmniejszają poda; pracy rynku kacjowym/ określana clangch mobilnosc potencjalnych pracownikow lim mniejsza jest ich shionnost do zmiany miejsca zatrudnienia, a co za tem ichie - ciesto ter zmiana miejsca camiestkania, tym nizsia jest Podai! ✓ inne 6) Rodzaje bezrobocia. → bezrobocie fryhcyjne (w hrothim okresie czasuf bezrobocie strukturalne. Honiunkturalne pracę A preferencje i tradycje spoleuner c'using Poziom cen towarów oraz system asztalcenial i wielkośc ↓ z urzędu pracy na temat sę zarejestrowane jako bezrobotni i oblicza się w ten sposób stopę begrobacia rejestra badaniu anhietowym badana i jest jako Badanie Aktywności Ekonomising Luckności Zu ber. uznaje się asaby od 15-74 lat, alatualnie niggracyiqce, ale aktywnie poszukujsg TOTALEME... jest stopa bezrobocia. Zeskanowane w CamScann.