Rynek Pracy

 RYNEK PRACY
Praca jest to celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych, stużące zaspokajaniu ludzkich potrzeb.

Rynek Pracy

user profile picture

Monika

25 Followers

39

Udostępnij

Zapisz

:)

 

2/3

Notatka

RYNEK PRACY Praca jest to celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych, stużące zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Dzięki pracy nie tylo mie tylko zaspokaja się potrzeby materialne, lecz takie kształtuje własną osobowość oraz wzbogacaca wewnętrznie przez kontakty z innymi. Bodźce skłaniające człowieka do aktywności zawodowej możemy podzielić na dwie grupy: Bodice wewnętrzne - wiążą się one z zaspokajaniem potrzeb fizycznych, intelektualnych i duchowych. Bodźce zewnętrzne -one matomiast wiążą się z presją społeczną, czyli oczekiwaniem ze strony rodziny wo spoteczeństwa spetniania okreslonych ról społecznych przez pracę. MOTYWY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ chec uzyskania korzyści materialnych ideaty czyli chęć pracy dia dobra rodziny, społeczeństwa oraz rozwoju ludzkości potrzeba osiągnięć, samorealizacji oraz wszechstronnego rozwoju, które zapewnia praca zgodna z zainteresowaniami - - • potrzeba uznania, posiadania władzy i prestiżu • Podmiotami rynku pracy, na którym kupuje się i sprzedaje prace są: ✓ pracodawcy pracownicy w wyniku zetknięcia wielkości podaży pracy z wielkością popytu ma mią ksztattuje się cena pracy czyli ptaca. POPVT NA PRACĘ I PODAŻ PRACV wielkość popytu ma pracę to liczba osób, którą pracodaway są gotowi zatrudnić pny danej płacy. Im wyższa jest stawka ptacy, tym mniejsze zgłaszane zapotrzebowanie na pracowników. I odwrotnie - im miższe wynagrodzenie, tym popyt ten jest większy. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIELKOŚĆ POPUTU NA PRACE I WIELKOŚĆ JEJ PODAŻY Natomiast wielkość podaży pracy to uczba osób, które w danym momencie chcą pracować za określoną płacę. Wraz ze wzrostem...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

wynagrodzenia zwiększa się podaż pracy, czyli więcej osób jest sktonnych do jej podjęcia. 2 kolei im miisza placa, tym mniejsza jest podaż pracy. CZYNNIKI AWIELKOŠE POPYTU NA PRACE PRACA to celowe wytwarzanie przez człowieka dobr materialnych lub intelektualnych, stużące zaspokajaniu ludzkich potrzeb. poziom płac zmiany w wydajności pracy AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA to uczestnict w życiu spotecznym oraz procesie pracy koniunktura gospoda- neza AWIELKOŚ PODAŻY PRACV POZIOM PLAC MIGRACJE ZAGRANICZNE mobilnośc potencjalnych • POZIOM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ SPOŁECZEŃSTWA NAJCZĘŚCIEJ MIERZV SIĘ ZA POMOCĄ WspółczVNNIKA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ. •W ANALIZACH RYNKU PRACY WYKORZYSTUJE SIĘ WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA liczby ofert pracy • PODSTAWOWVM KRVTERIUM OCENY RYNKU PRACY JEST RELACJA WIELKOŚCI PODAŻY DO WIELKOŚCI POPYTU. czyli osob poszulującyou pracy METODY POMIARU BEZROBOCIA W POLSCE w Polsce pomiar bezrobocia wykonuje się za pomocą dwóch metod. • Bezrobocia rejestrowanego Bezrobocia weding BAEL - ta metoda polega ma abieraniu danych & unędów pracy na temat osób, które w danym momen- cie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. C ta metoda opiera się na regulamych badaniach ankietowych i jest okrešana jako Badanie Aktywności Ekonomicznej ludności (BAEL)

user profile picture

Monika

25 Followers

 RYNEK PRACY
Praca jest to celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych, stużące zaspokajaniu ludzkich potrzeb.

Otwórz

:)

Podobne notatki
Know Człowiek gospodarczy i rynek thumbnail

21

296

Człowiek gospodarczy i rynek

Notatka

Know Rynek pracy  thumbnail

30

549

Rynek pracy

Rynek pracy - podstawy przedsiębiorczości

Know Gospodarka rynkowa. Podmioty rynkowe thumbnail

2

244

Gospodarka rynkowa. Podmioty rynkowe

Znajdziesz tutaj wszystko co trzeba wiedzieć z gospodarki rynkowej i podmiotach jej.

Know II. Gospodarka rynkowa thumbnail

23

296

II. Gospodarka rynkowa

Mam nadzieję, że wam się podoba 🥰

Know Podstawy Przedsiębiorczości Nowa Era thumbnail

66

1088

Podstawy Przedsiębiorczości Nowa Era

dział V praca i dział VI Przedsiębiorstwo - mega pigułka

Know Rola Państwa w Gospodarce thumbnail

50

778

Rola Państwa w Gospodarce

Rola Państwa w Gospodarce- PP

RYNEK PRACY Praca jest to celowe wytwarzanie przez człowieka dóbr materialnych lub intelektualnych, stużące zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Dzięki pracy nie tylo mie tylko zaspokaja się potrzeby materialne, lecz takie kształtuje własną osobowość oraz wzbogacaca wewnętrznie przez kontakty z innymi. Bodźce skłaniające człowieka do aktywności zawodowej możemy podzielić na dwie grupy: Bodice wewnętrzne - wiążą się one z zaspokajaniem potrzeb fizycznych, intelektualnych i duchowych. Bodźce zewnętrzne -one matomiast wiążą się z presją społeczną, czyli oczekiwaniem ze strony rodziny wo spoteczeństwa spetniania okreslonych ról społecznych przez pracę. MOTYWY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ chec uzyskania korzyści materialnych ideaty czyli chęć pracy dia dobra rodziny, społeczeństwa oraz rozwoju ludzkości potrzeba osiągnięć, samorealizacji oraz wszechstronnego rozwoju, które zapewnia praca zgodna z zainteresowaniami - - • potrzeba uznania, posiadania władzy i prestiżu • Podmiotami rynku pracy, na którym kupuje się i sprzedaje prace są: ✓ pracodawcy pracownicy w wyniku zetknięcia wielkości podaży pracy z wielkością popytu ma mią ksztattuje się cena pracy czyli ptaca. POPVT NA PRACĘ I PODAŻ PRACV wielkość popytu ma pracę to liczba osób, którą pracodaway są gotowi zatrudnić pny danej płacy. Im wyższa jest stawka ptacy, tym mniejsze zgłaszane zapotrzebowanie na pracowników. I odwrotnie - im miższe wynagrodzenie, tym popyt ten jest większy. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIELKOŚĆ POPUTU NA PRACE I WIELKOŚĆ JEJ PODAŻY Natomiast wielkość podaży pracy to uczba osób, które w danym momencie chcą pracować za określoną płacę. Wraz ze wzrostem...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 500.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

wynagrodzenia zwiększa się podaż pracy, czyli więcej osób jest sktonnych do jej podjęcia. 2 kolei im miisza placa, tym mniejsza jest podaż pracy. CZYNNIKI AWIELKOŠE POPYTU NA PRACE PRACA to celowe wytwarzanie przez człowieka dobr materialnych lub intelektualnych, stużące zaspokajaniu ludzkich potrzeb. poziom płac zmiany w wydajności pracy AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA to uczestnict w życiu spotecznym oraz procesie pracy koniunktura gospoda- neza AWIELKOŚ PODAŻY PRACV POZIOM PLAC MIGRACJE ZAGRANICZNE mobilnośc potencjalnych • POZIOM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ SPOŁECZEŃSTWA NAJCZĘŚCIEJ MIERZV SIĘ ZA POMOCĄ WspółczVNNIKA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ. •W ANALIZACH RYNKU PRACY WYKORZYSTUJE SIĘ WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA liczby ofert pracy • PODSTAWOWVM KRVTERIUM OCENY RYNKU PRACY JEST RELACJA WIELKOŚCI PODAŻY DO WIELKOŚCI POPYTU. czyli osob poszulującyou pracy METODY POMIARU BEZROBOCIA W POLSCE w Polsce pomiar bezrobocia wykonuje się za pomocą dwóch metod. • Bezrobocia rejestrowanego Bezrobocia weding BAEL - ta metoda polega ma abieraniu danych & unędów pracy na temat osób, które w danym momen- cie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. C ta metoda opiera się na regulamych badaniach ankietowych i jest okrešana jako Badanie Aktywności Ekonomicznej ludności (BAEL)