Ubezpieczenia

 Podatki
1. Podatki - obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez
państwo lub inne instytucje publiczne
2. Podatki płacą:

Ubezpieczenia

K

Karol Cora

0 Followers

Udostępnij

Zapisz

10

 

3

Notatka

notatka z PP

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Podatki 1. Podatki - obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne instytucje publiczne 2. Podatki płacą: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 3. Zasady podatkowe: sprawiedliwości, pewności, dogodności i taniości 4. Rodzaje podatków ze względu ● możliwość przeniesienia ciężaru płacenia podatku: - bezpośrednie - odliczane i pobierane od dochodu lub majątku pośrednie - podatex wliczony. w cenę • przedmiot opodatkowania: na: • dochodowe obliczane od podatkow od obrotu i konsumpcji - zależą od wysokości wydatków konsumpcyjnych - majątkowe - obliczane na podstawie majątku podatnika - • pochodzenie: - - centralne - wpływają do budżetu państwa - Lokalne - xasilają budżet jednostek samorządu terytorialnego • wielkość dochodu lub majątku: progresywne - stawka podatku wzrasta wraz z wzrostem dochodu (np. PIT). - proporcjonalne - stała stawka podatku (np. CIT) - regresywne stawka podatku maleje wrax x wzrostem dochodu 5. Podatki bezpośrednie dzielimy na: dochodowe: ● - od osób fizycznych PIT od osób prawnych CIT podatek tonażowy podatek od produkcji okrętowej majątkowe: -podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilno-prawnych. - podatek rolny -podatek leśny - podatek od nieruchomości podatek od środków transportu inne : podatek od niektórych instytucji finansowych (attywa bankowe, zakłady ubezpieczeniowe, instytucje pożyczłowe) podatek od wydobycia kopalin (miedź, srebro, ropa naftowa, gaz ziemny) - 6. Najważniejsze podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych PIT -17% / 32% lub liniowy 19% vyczałt od przychodów ewidencjonowanych: przychody roczne poniżej 250 ty's euro - stawka: 2%; 3%; 5,5%; 8,5%, 12,5%; 17%, 20% • karta podatkowa -...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

składka miesięczna, niezależna od dochodów podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 19% lub 9% (mali podatnicy) 7. Podatki pośrednie dzielimy podatek VAT podatex аксухону podatek od gier hazardowych. 8. Najważniejsze podatki pośrednie: • VAT - podatek od towarów i usług 23% - podstawowa stawła .8% - 5% - 0% ахсуга: na : - alkohol, papierosy energia elektryczna - - paliwo - np. artykuły dziecięce i produkty spożywcze produkty rolnictwa niektove usługi, np. transport międzynarodowy pray dostawie wewnątrewspólnotowej i eksport poza UE

K

Karol Cora  

Obserwuj

0 Followers

 Podatki
1. Podatki - obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez
państwo lub inne instytucje publiczne
2. Podatki płacą:

Otwórz aplikację

notatka z PP

Podatki 1. Podatki - obowiązkowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne instytucje publiczne 2. Podatki płacą: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 3. Zasady podatkowe: sprawiedliwości, pewności, dogodności i taniości 4. Rodzaje podatków ze względu ● możliwość przeniesienia ciężaru płacenia podatku: - bezpośrednie - odliczane i pobierane od dochodu lub majątku pośrednie - podatex wliczony. w cenę • przedmiot opodatkowania: na: • dochodowe obliczane od podatkow od obrotu i konsumpcji - zależą od wysokości wydatków konsumpcyjnych - majątkowe - obliczane na podstawie majątku podatnika - • pochodzenie: - - centralne - wpływają do budżetu państwa - Lokalne - xasilają budżet jednostek samorządu terytorialnego • wielkość dochodu lub majątku: progresywne - stawka podatku wzrasta wraz z wzrostem dochodu (np. PIT). - proporcjonalne - stała stawka podatku (np. CIT) - regresywne stawka podatku maleje wrax x wzrostem dochodu 5. Podatki bezpośrednie dzielimy na: dochodowe: ● - od osób fizycznych PIT od osób prawnych CIT podatek tonażowy podatek od produkcji okrętowej majątkowe: -podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilno-prawnych. - podatek rolny -podatek leśny - podatek od nieruchomości podatek od środków transportu inne : podatek od niektórych instytucji finansowych (attywa bankowe, zakłady ubezpieczeniowe, instytucje pożyczłowe) podatek od wydobycia kopalin (miedź, srebro, ropa naftowa, gaz ziemny) - 6. Najważniejsze podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób fizycznych PIT -17% / 32% lub liniowy 19% vyczałt od przychodów ewidencjonowanych: przychody roczne poniżej 250 ty's euro - stawka: 2%; 3%; 5,5%; 8,5%, 12,5%; 17%, 20% • karta podatkowa -...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

składka miesięczna, niezależna od dochodów podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 19% lub 9% (mali podatnicy) 7. Podatki pośrednie dzielimy podatek VAT podatex аксухону podatek od gier hazardowych. 8. Najważniejsze podatki pośrednie: • VAT - podatek od towarów i usług 23% - podstawowa stawła .8% - 5% - 0% ахсуга: na : - alkohol, papierosy energia elektryczna - - paliwo - np. artykuły dziecięce i produkty spożywcze produkty rolnictwa niektove usługi, np. transport międzynarodowy pray dostawie wewnątrewspólnotowej i eksport poza UE