URLOPY

 1. URLOP
URLOPY
a) czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika;
b) w tym czasie może pracownik lub nie otrzymać wynagrodzenia;
c) nie

URLOPY

user profile picture

Tunia

38 Followers

Udostępnij

Zapisz

11

 

1/2/3

Notatka

Rodzaje urlopów.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

1. URLOP URLOPY a) czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika; b) w tym czasie może pracownik lub nie otrzymać wynagrodzenia; c) nie można zrzec się prawa do urlopu, ani przekazać go innej osobie. 2. PŁATNY URLOP WYPOCZYNKOWY a) udzielany jest w wymiarze uzależnionym od stażu pracy; b) prawo do pierwszego urlopu uzyskuje się po przepracowaniu 30 dni, w wymiarze ½ wymiaru urlopu; c) jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat urlop wynosi 20 dni, powyżej 10 lat - 26 dni; d) do okresu wpływającego na długość urlopu wlicza się liczbę nauki zależną od ukończonej szkoły, np.: absolwent liceum- 4 lata; e) jeżeli w czasie urlopu pracownik zachoruje i zostanie mu wystawione zwolnienie lekarskie może przerwać urlop i przysługującą mu część wykorzystać później; 3. URLOP NA ŻĄDANIE PRACOWNIKA ( max 4dni w roku) a) stanowi część urlopu wypoczynkowego b) jest udzielany na żądanie pracownika w nagłych nieprzewidywanych okolicznościach; c) nie ma obowiązku podawania powodu wzięcia tego urlopu; d) chęć wzięcia urlopu trzeba zgłosić na później w dniu wzięcia urlopu; 4. URLOP BEZPŁATNY a) jest udzielany na wniosek pracownika, a za jego czas trwania pracownik nie pobiera wynagrodzenia; b) długość urlopu zależą od uzgodnienia pracownika z pracodawcą c) udzielenie przez pracodawcę urlopu bezpłatnego nie stanowi obowiązku; 5. URLOP SZKOLENIOWY (łączny wymiar urlopu to 6 dni) a) przysługuje pracownikowi skierowanemu na szkolenie lub...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

zobowiązanemu do kształcenia się np. Matura, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 6. URLOP OKOLICZNOŚCIOWY - jest udzielony pracownikowi z powodu ważnych wydarzeń w życiu każdego człowieka a) dwa dni: ślub pracownika, urodzenia się dziecka, zgon i pogrzeb małżonka lub dziecka, ojca, matki; b) jeden dzień: w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 7. URLOP W CELU POSZUKIWANIA NOWEJ PRACY a) dni wolne od pracy przysługują pracownikowi, który ma przynajmniej 2-tygodniowy okres wypowiedzenia i który został zwolniony przez pracodawcę. b) w przypadku okresu wypowiedzenia od dwóch tygodni do 3 miesięcy pracownikowi przysługują 2 dni wolne od pracy na jej szukanie. c) przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym przysługują 3 dni wolnego. d) Urlop na szukanie pracy przysługuje na wniosek pracownika. 8. URLOPY WZIĄZANE Z RODZICIELSTWEM a) Urlop w celu opieki nad dzieckiem (2 dni płatne) -przysługuje on pracownikowi, którego dzieci nie ukończyły 14 roku życia b) Urlop macierzyński (+ urlop tacierzyński) -urlop macierzyński, przysługujący kobiecie, która urodziła dziecko. Jego wymiar zależny jest od liczby urodzonych dzieci i wynosi odpowiednio: • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. c) Urlop ojcowski -płatny i przysługuje wyłącznie ojcu dziecka, przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 tygodni. Może być udzielony w czasie, w którym matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Urlopy te nie są od siebie zależne. Ten urlop również udzielany jest na wniosek pracownika i musi zakończyć się nie później niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Po tym czasie niewykorzystany przepada. d) Urlop rodzicielski -jest udzielany po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie matka i ojciec dziecka. Jego wymiar zależy od liczby urodzonych dzieci: a) 32 tygodnie w przypadku jednego dziecka b) 34 tygodnie w przypadku, gdy urodzi się więcej dzieci. e) Urlop wychowawczy -pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. (wymiar urlopy wych. wynosi do 36 miesięcy, jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

URLOPY

user profile picture

Tunia

38 Followers
 

1/2/3

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 1. URLOP
URLOPY
a) czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika;
b) w tym czasie może pracownik lub nie otrzymać wynagrodzenia;
c) nie

Otwórz aplikację

Rodzaje urlopów.

Podobne notatki

user profile picture

1

Prawa i obowiązki pracownika

Know Prawa i obowiązki pracownika  thumbnail

19

 

1/2/3

user profile picture

2

Formy zatrudnienia

Know Formy zatrudnienia  thumbnail

62

 

1/2/3

N

1

Konsument czyli „Król rynku”

Know Konsument czyli „Król rynku” thumbnail

7

 

2

user profile picture

8

Rozwiązanie stosunku pracy, świadectwo pracy

Know Rozwiązanie stosunku pracy, świadectwo pracy  thumbnail

5

 

4/2/3

1. URLOP URLOPY a) czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika; b) w tym czasie może pracownik lub nie otrzymać wynagrodzenia; c) nie można zrzec się prawa do urlopu, ani przekazać go innej osobie. 2. PŁATNY URLOP WYPOCZYNKOWY a) udzielany jest w wymiarze uzależnionym od stażu pracy; b) prawo do pierwszego urlopu uzyskuje się po przepracowaniu 30 dni, w wymiarze ½ wymiaru urlopu; c) jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat urlop wynosi 20 dni, powyżej 10 lat - 26 dni; d) do okresu wpływającego na długość urlopu wlicza się liczbę nauki zależną od ukończonej szkoły, np.: absolwent liceum- 4 lata; e) jeżeli w czasie urlopu pracownik zachoruje i zostanie mu wystawione zwolnienie lekarskie może przerwać urlop i przysługującą mu część wykorzystać później; 3. URLOP NA ŻĄDANIE PRACOWNIKA ( max 4dni w roku) a) stanowi część urlopu wypoczynkowego b) jest udzielany na żądanie pracownika w nagłych nieprzewidywanych okolicznościach; c) nie ma obowiązku podawania powodu wzięcia tego urlopu; d) chęć wzięcia urlopu trzeba zgłosić na później w dniu wzięcia urlopu; 4. URLOP BEZPŁATNY a) jest udzielany na wniosek pracownika, a za jego czas trwania pracownik nie pobiera wynagrodzenia; b) długość urlopu zależą od uzgodnienia pracownika z pracodawcą c) udzielenie przez pracodawcę urlopu bezpłatnego nie stanowi obowiązku; 5. URLOP SZKOLENIOWY (łączny wymiar urlopu to 6 dni) a) przysługuje pracownikowi skierowanemu na szkolenie lub...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

zobowiązanemu do kształcenia się np. Matura, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 6. URLOP OKOLICZNOŚCIOWY - jest udzielony pracownikowi z powodu ważnych wydarzeń w życiu każdego człowieka a) dwa dni: ślub pracownika, urodzenia się dziecka, zgon i pogrzeb małżonka lub dziecka, ojca, matki; b) jeden dzień: w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 7. URLOP W CELU POSZUKIWANIA NOWEJ PRACY a) dni wolne od pracy przysługują pracownikowi, który ma przynajmniej 2-tygodniowy okres wypowiedzenia i który został zwolniony przez pracodawcę. b) w przypadku okresu wypowiedzenia od dwóch tygodni do 3 miesięcy pracownikowi przysługują 2 dni wolne od pracy na jej szukanie. c) przy wypowiedzeniu 3 miesięcznym przysługują 3 dni wolnego. d) Urlop na szukanie pracy przysługuje na wniosek pracownika. 8. URLOPY WZIĄZANE Z RODZICIELSTWEM a) Urlop w celu opieki nad dzieckiem (2 dni płatne) -przysługuje on pracownikowi, którego dzieci nie ukończyły 14 roku życia b) Urlop macierzyński (+ urlop tacierzyński) -urlop macierzyński, przysługujący kobiecie, która urodziła dziecko. Jego wymiar zależny jest od liczby urodzonych dzieci i wynosi odpowiednio: • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. c) Urlop ojcowski -płatny i przysługuje wyłącznie ojcu dziecka, przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 tygodni. Może być udzielony w czasie, w którym matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Urlopy te nie są od siebie zależne. Ten urlop również udzielany jest na wniosek pracownika i musi zakończyć się nie później niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Po tym czasie niewykorzystany przepada. d) Urlop rodzicielski -jest udzielany po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie matka i ojciec dziecka. Jego wymiar zależy od liczby urodzonych dzieci: a) 32 tygodnie w przypadku jednego dziecka b) 34 tygodnie w przypadku, gdy urodzi się więcej dzieci. e) Urlop wychowawczy -pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. (wymiar urlopy wych. wynosi do 36 miesięcy, jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.