Historia /

Po upadku Księstwa Warszawskiego

Po upadku Księstwa Warszawskiego

 Po upadky Księstwa
warszawskiego
Podział ziem polskich
• Zlikwidowano Księstwo Warszawskie.
• 1815r.- Powstanie Królestwa Polskiego, które

Po upadku Księstwa Warszawskiego

user profile picture

Weronika

491 Followers

Udostępnij

Zapisz

202

 

8/6/7

Notatka

Klasa 7 historia

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Po upadky Księstwa warszawskiego Podział ziem polskich • Zlikwidowano Księstwo Warszawskie. • 1815r.- Powstanie Królestwa Polskiego, które było podporządkowane Rosji. • 2 Wielkopolski i Kujaw utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie. Należało ono do państwa pruskiego. • Powstała również Rzeczypospolita Krakowska. Obejmowała ona Kraków z najbliższą okolicą. • Galicja - całość ziem polskich pod zaborem austriackim. Królestwo Polskie • Królestwo Polskie było monarchią konstytucyjną połączoną z Rosją Unia personalną. • Car Aleksander I został królem polskim. Decydowat o: 1. Polityce, 2. Miał prawo składać projekty ustaw, 3. Petnit władzę wykonawczą, 4. Petnit funkcję głównodowodzącego armią. Namiestnik - zastępowała Aleksandra I podczas jego nieobecności. • W rzeczywistości rządy prowadził brat cara - wielki książę Konstanty. Konstytucja - 1815r. Nadana przez Aleksandra I gwarantowała: • równość wszystkich obywateli wobec prawa, • wolność osobistą, religii i druku, • nietykalność osobistą. Sejm sprawował władzę ustawodawczą w Kongresówce. • W skład wchodzili: 1. Król, 2. Senat, 3. Izba poselska. Rada Administracyjna - petnita funkcję rządu, na czele byt namiestnik. Wielkie Księstwo Poznańskie • Stanowiło ono część państwa pruskiego, jednak uzyskato autonomię. Język polski i niemiecki były językami urzędowymi w administracji, szkołach i sądownictwie. • Autonomia - prawo jakiejś zbiorowości do samodzielnego rozstrzygania swoich praw. Sejm prowincjonalny - został powołany w 1824r., obrady toczyły się w języku polskim. Herb wielkiego Księstwa Poznańskiego Sam 13 you Rzeczypospolita Krakowska • Protektorat - Kontrola trzech państw zaborczych. Jego władze nie mogły samodzielnie prowadzić polityki zagranicznej. • Rzeczypospolita Krakowska była obszarem autonomicznym. Zgodnie z zasadą neutralności w Krakowie nie...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

stacjonowały wojska państw zaborczych. Ustrój państwa regulowała konstytucja, która która zapewniała: 1. Równość obywateli wobec prawa, 2. Niezależność sądownictwa, 3. Wolność osobistą chłopów.

Historia /

Po upadku Księstwa Warszawskiego

Po upadku Księstwa Warszawskiego

user profile picture

Weronika

491 Followers
 

8/6/7

Notatka

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Po upadky Księstwa
warszawskiego
Podział ziem polskich
• Zlikwidowano Księstwo Warszawskie.
• 1815r.- Powstanie Królestwa Polskiego, które

Otwórz aplikację

Klasa 7 historia

Po upadky Księstwa warszawskiego Podział ziem polskich • Zlikwidowano Księstwo Warszawskie. • 1815r.- Powstanie Królestwa Polskiego, które było podporządkowane Rosji. • 2 Wielkopolski i Kujaw utworzono Wielkie Księstwo Poznańskie. Należało ono do państwa pruskiego. • Powstała również Rzeczypospolita Krakowska. Obejmowała ona Kraków z najbliższą okolicą. • Galicja - całość ziem polskich pod zaborem austriackim. Królestwo Polskie • Królestwo Polskie było monarchią konstytucyjną połączoną z Rosją Unia personalną. • Car Aleksander I został królem polskim. Decydowat o: 1. Polityce, 2. Miał prawo składać projekty ustaw, 3. Petnit władzę wykonawczą, 4. Petnit funkcję głównodowodzącego armią. Namiestnik - zastępowała Aleksandra I podczas jego nieobecności. • W rzeczywistości rządy prowadził brat cara - wielki książę Konstanty. Konstytucja - 1815r. Nadana przez Aleksandra I gwarantowała: • równość wszystkich obywateli wobec prawa, • wolność osobistą, religii i druku, • nietykalność osobistą. Sejm sprawował władzę ustawodawczą w Kongresówce. • W skład wchodzili: 1. Król, 2. Senat, 3. Izba poselska. Rada Administracyjna - petnita funkcję rządu, na czele byt namiestnik. Wielkie Księstwo Poznańskie • Stanowiło ono część państwa pruskiego, jednak uzyskato autonomię. Język polski i niemiecki były językami urzędowymi w administracji, szkołach i sądownictwie. • Autonomia - prawo jakiejś zbiorowości do samodzielnego rozstrzygania swoich praw. Sejm prowincjonalny - został powołany w 1824r., obrady toczyły się w języku polskim. Herb wielkiego Księstwa Poznańskiego Sam 13 you Rzeczypospolita Krakowska • Protektorat - Kontrola trzech państw zaborczych. Jego władze nie mogły samodzielnie prowadzić polityki zagranicznej. • Rzeczypospolita Krakowska była obszarem autonomicznym. Zgodnie z zasadą neutralności w Krakowie nie...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Dziel się wiedzą

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

stacjonowały wojska państw zaborczych. Ustrój państwa regulowała konstytucja, która która zapewniała: 1. Równość obywateli wobec prawa, 2. Niezależność sądownictwa, 3. Wolność osobistą chłopów.