HIT Człowiek istotą społeczną

15

Udostępnij

Zapisz

Zarejestruj się, aby zobaczyć zawartość. To nic nie kosztuje!

 HISTORIA
ITERAŻNIE-
JSZOŚC
Socializacią, jest to proces, w Intórym
uczymy się zycia w społeczeństwie.
pierwotna
1
wtórna
normy społeczene-
 HISTORIA
ITERAŻNIE-
JSZOŚC
Socializacią, jest to proces, w Intórym
uczymy się zycia w społeczeństwie.
pierwotna
1
wtórna
normy społeczene-
 HISTORIA
ITERAŻNIE-
JSZOŚC
Socializacią, jest to proces, w Intórym
uczymy się zycia w społeczeństwie.
pierwotna
1
wtórna
normy społeczene-
 HISTORIA
ITERAŻNIE-
JSZOŚC
Socializacią, jest to proces, w Intórym
uczymy się zycia w społeczeństwie.
pierwotna
1
wtórna
normy społeczene-
 HISTORIA
ITERAŻNIE-
JSZOŚC
Socializacią, jest to proces, w Intórym
uczymy się zycia w społeczeństwie.
pierwotna
1
wtórna
normy społeczene-

HISTORIA ITERAŻNIE- JSZOŚC Socializacią, jest to proces, w Intórym uczymy się zycia w społeczeństwie. pierwotna 1 wtórna normy społeczene- wasady postępowania. Driela się na: 1 1 prawne moralne obyczajowe religijne Ion formizm - dostosowuje się do norm panujących grupie. nonkon formixm- nie dostosowuje się do norm panujących w grupic. konformixn 1 oportunizm dostosowuje się z strachu 1 obawy Cubo korzyści. 1 legalizm dostosowuje się Ph Grupa spolecana jest to zbiór min. 3 osób Niązacych się ze soba. • Ważnym czynnikiem izuzącym członków jest podczucied przynależności Grupa społeczna to xbiorowosc... - licząuz conajmniej 3 osoby połąuzona trwałą więzią społeczną której oxłonkowie mają wspólne cele, wartości i zasady ktorej cxconkowie mają poczucie przynalezności do tej grupy i jej odrębnosa. Rola społeczna- xbiór xachowan, postaw: umiejętności, których oczekuje się od jednostki ze względu na jej miejsce w xbiorowości. Klasyfikacja grup społecznych. charakter więzi pierwo the oparte na więziach osobistych rodina ир. grapy wtórne oparte na więziach ze wspólnych zachen up. pracownicy firmy wie chość 1 личе up. cxconkowie parti politycznej małe up. druzyną harcerskou stopień zorganizowanice i kontroli formalne nie formalne powstające na mocy powstające na zasadzie decyzji prawnych Jurzniowic dobrowolności. пр. I szkoły np. grupa znajomych пр. Wryterium przyjęcia do grupy ekskluzywne 6x Conkostwo uzaleznione od specnienia ukureslonych biznesowa Inkluzywne członkostwo dostępne Mhe wardlys up. stowarzyszenie mieszkań ww ир. Kryteriów np. organizaya Umowa społeczna - ludzie dobrowolnie zrezygnowali z części swoich swobod i poddali się widedzy, która była zelohna zapewnić im bezpieczelistwo, stabilność i dobrobyt. Obywate (stwo- więź prawna wiąząca oxłowicka x pans stwem. Wynikają z niej pewne prawa przywileje jednostki, a także jej obowiąz wobec tego państwa. aki na Wspólnota - zbiorowość, której członków lauza, przede wszystkim więzi emocioname. Moga wynikać one up. 2 tradygi, aby vrajów, systemu wartości. Republika forma rządów, w której najwazniejsze organy władzy państwowej sez powoływane przez obywateli...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.
Alternatywny zapis:

w wyborach określony czas. Sposoby nabycia obywate (stwa: - prowo krwi - uzyskanie przez jednos the oby watelstwa, które mają rodzice lub jedno z nich. (w Polsce) - prawo ziemis- uzyskanie obywatelstwa państwa, którego terytorium przyszło się na swiat. na ( naturalizacja- nadhanie cudzoziemcowi obywatelstwa państwa jego stałago pobytu. prawa obywate (skie: - wjechać do Polski i zostać w niej nu ・dostęp do służby publicznej -do udziału w referendach i wyborach niej na dowolny cxces - do korzystania ze świadczeń publiczne opieki zdrowotne. Obowiązki obywatelskie: -być wiernym RP i troszczyć się o dobro wspólne. L -przestrzegać polskiego prawd wypełniać zobowiązanie do obrony ojczyzny скучну abai & stan środowiska Obywatele państwa nalezacago do UE automatycznie uzyskują status obywateli UE. prawa: - osobiste - polityczne Nieposłuszeństwo obywatelskie: Tamanie prawa - w imię wyzszej wartości bez stosowania przemoly - ekonomiczne, socjalne świadomość poniesienia konsekwengi Społeczeństwo obywatelskie: jest to społeczeństwo aktywne, które zna swoje prawa Stowarzyszenie rejestrowe, a xwykłe. Roznice rejestrowe min. 7 zwykłe ile osób koniecznych do zalozenice? min. 3 rejestracja wpis do ewidengi stowarzy szeń ડ zwykłych NIE wpis do KRS TAW odklaicely terenowe. Podobieństwa rejestrowe. nadzór starusty możliwość zatrudnienice pracowników zdolność sądowa ( może pożywać być pozywane) Fundacje & stowarzyszenie fundage: 26 000 xwykie: ile ich jest? Stowarzyszenie: 117000 -kto zakiada? min. 7 osób min. I fundator так skicedki. Wontrole: NIE rache funday: (nieobowiązkowa). Warock- to trwała abiorowość lucan, Kuctura i tradycje, Kuct wspolne pochodzenie. јачук. Koncepcje poNstanice narode etnicano-kulturowa: Komisja rewizyjnce (obowiązkowe) poczucie wspólnego pochodzenia wspólny język, kultura, historia IL polity cance: wykształce się w nim wspólnota polityczna obywateli, kroznicowanych, ale czujących więź z państwem. G to samość narodowa - poczucie odrębności wobec innych narodów. świadomość narodowa - poczucie przynalezności do narodu i poczucie więzi z pozostałymi członkami. једо Patriotyzm - umilowanie państwas ojazyzny. szacunek! wobec ojożying gotowość do poświęcenia dhe nig: zycia. and Nacionalizm - na pierwszym miejscu stawia hærdd i uwaza, że jest on najważniejszy lepszy od innych narodów. szowinizm - jest przekonaniem o wyjątkowośc własnego narodu, jego wyższości innymi grupami natroblowy mi. nad Ksenofobia - lak przed obcymi, innymi ludam; którzy w jakiś sposób wyróżniają się w społeczności, w której funkcjonują lub do której docączyli. Kosmopolityzm - payląd uznający podzicely kulturowo-polityczne terytorialne xos Fródio konfliktów między ludimi. rasim- nienawiść do innych ludzi d odmiennym pochodzeniu, wyglądzic oxy skóry. коло нас Państwo- organizacja narodu / hudu osiadłego no okreslonym terytorium, mającego bezpośrednicz suwerenne władzę dwie raching. G. Jelinek Państwo 1 terytorium • władza • ludność + uznanie przez inne państwa Cechy państwa: terytorialność - państwo ma swój teren otoczony granicami i ambasady. Wielkość terytorium nie ma wpływu тся na rozwój państwa suwerenność - niezalezne od innych państw - zadne inne państwo nie może wpływać na jego decyzje. przymusowość - tylko i wyłącznie państwo ma prawo stosowania wobec nas praymusu. Jesteśmy przypisani do państwa (obywatelstwo). danego powrzechność - wszyscy znajdujący się na terenie punistwa mysage stosować się do једо 'prcew. Rezim pocity ozny! • demokratyczne: wolność obywateli i wolność słowa - obywatele wspierceją władzę • autorytalne: ograniczone prawa obywateli i wolność słowa cenzura wykorzystanie wojskice i poligi do weredzy totalitarne brak wolności słowa Fiumienie spraecinów zupełny brak wpływu społeczności na władzę forma rządów: republiki rządzi prezydent monarchie - raqdai Król/ Królowal papież System polityczny: prezydenchi - ma największą władzę 2 trójpodziału widday. (up. USA) -s. parlamentamy - parlamentamo-gabinetowy gabine towo-parlamentarny up. Wielkie Struktura terytorialna: Brytania jednolite (unitame) np. Polska 10 ! I one > • Konfederacia (kwiczek państw) V federaya ( państwo zwicązkowe) np. USA unie