Nauka

Nauka

Spółka

pozytywizm

23

Udostępnij

Zapisz

.
O
G
Ⓒ
Polska
Razgejuich
ywi
Europa- od lat 40
RAMY CZASONE
NURTY LITERACKIE
realizu
O
O
0
2
przestrzegame sas ad życiowego prawdopodobieńs
.
O
G
Ⓒ
Polska
Razgejuich
ywi
Europa- od lat 40
RAMY CZASONE
NURTY LITERACKIE
realizu
O
O
0
2
przestrzegame sas ad życiowego prawdopodobieńs
.
O
G
Ⓒ
Polska
Razgejuich
ywi
Europa- od lat 40
RAMY CZASONE
NURTY LITERACKIE
realizu
O
O
0
2
przestrzegame sas ad życiowego prawdopodobieńs
.
O
G
Ⓒ
Polska
Razgejuich
ywi
Europa- od lat 40
RAMY CZASONE
NURTY LITERACKIE
realizu
O
O
0
2
przestrzegame sas ad życiowego prawdopodobieńs
.
O
G
Ⓒ
Polska
Razgejuich
ywi
Europa- od lat 40
RAMY CZASONE
NURTY LITERACKIE
realizu
O
O
0
2
przestrzegame sas ad życiowego prawdopodobieńs

Podobne notatki

Know Dwudziestolecie międzywojenne  thumbnail

0

Dwudziestolecie międzywojenne

Notatka z epoki, najważniejsze informacje

Know Pozytywizm  thumbnail

0

Pozytywizm

Notatka z polskiego

Know Pozytywizm opracowanie epoki thumbnail

113

Pozytywizm opracowanie epoki

Opracowanie epoki, motywy, tendencje cechy epoki

Know Oświecenie  thumbnail

0

Oświecenie

Oświecenie

Know pozytywizm  thumbnail

603

pozytywizm

notatka z polskiego

Know pozytywizm thumbnail

27

pozytywizm

pozytywizm na podstawie ponad słowami 2

. O G Ⓒ Polska Razgejuich ywi Europa- od lat 40 RAMY CZASONE NURTY LITERACKIE realizu O O 0 2 przestrzegame sas ad życiowego prawdopodobieńst wa nasladownictwo recRywistosc wprowadzenie narratora wszechwiedzącego chronologicznie, przyczynowo-skutkowy bing adczen •cagste stosowanie zamkniętej kompozycji O wprowadzenie mowy potocnei od 1864+ ( upadek powstania Styczniowego) do początku lat 90 XIX w. (nowe ideologie określane mianem młodej Polski) do lat 80 XIX wieku. - naturaliam - kierunek przedstawiający prawce, opierający się na obserwagach bea wykorzystania wyobraźni 。 wiara. 0 m kierunek w satuce wierne odawierciedlający neczywistość 8 • skrajny mimetyam (kopiowanie rzeczywistości ) O pokazywanie wszelkich anomali społecznych traktowanie życia jako trenu biologicznět walki ♥ pokazywanie człowicke jako częst kí pizyrody • brak tematów tabo 6 elażenie do fotograficzne rejstracji życia CECHY EPORI GATUNKI LITERACKIE w now ke postulaty scientiame reformy edukacji postulaty stawiania i ralizowania praktycznych celów praca organiczua praca u -podstaw o nowela • opowiadanie • powieść llada": " Odysea" Homera " Lalka" bolescaw Prus i Maria Konopnicka • obrazek felieton O -Mendel Gdanski Maria Konopnicka i 12 legend dawnego Egipty" Bolesław Prus u Uspomnienie Mariposy!' Menryka Spenkiewicza byt P Boleslawa Prusa 1. kronika" Henryka Sienkiewicza. cykles powiese historerna, popioł " 5. Deroulik pekee H. Sienniewicza FILOZO FIA (filozofowie hard Marks . pozytywiamu koncentrowou si na tym co wynika 2 closwiadczenia, co i konkretne ← August Comte - scjentyam - twórca filozofi pozytywnej - (zajmowała się badaniem faktów oraz praw, dążyła gia do vjęcia rzeczywistości) twórca syjenty2ms - idea sakiadająca nadrzędna rolę nauk przyrodniczych i sa styce kt Sna John Stuart Mill - utylitaryam - swolennik empiryam Ⓡ - tworca utyutaryomu - idea egodnie z cenne jest to, co przynosi pożytek. jak największej liczbie osób, zakładań, do człowiek powinien podleimować czymośc dajace gwarancje szczęścia i rozwoju Spoieczeństwa Herbert Spencer-...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Alternatywny zapis:

ewologonizm vanawal społeczenstwo żywy organism Corganicyam) którego Czionkowie powinni współpracować, aby 20 Boleslaw Prus - H -marksisme - twoica marksizmu-idea, Hipolit Taine-determiniam potwieralcone empiryam ) dobre funkcjonować. - twórca owolugonizmu- - teoria, agodnie która xasdy elemet rzeczywistości podlega stopniowemu rozwojowi rego filozofia przyczyniła się do rozwo hasei: praca u podstaw, organiczna ktorej głównym założeniem było przeke- nanie o nieustannej walce dwuch klos: posiadaczy i wyżyskiwaczy. - walka klas miała doprowadzić do rewolva! i powstania społeczeństwa bezklasowego autor słów 11 Byt okresia świadomość i' F praeciu ewolucionizmu - zwolennik determiniams - Horia Lakic - spowo - TWÓRCY POZYTYWISTYCZNI halka dajaca, de wszystkie scarema dowane są wiązkiem przyczynowo - Skutkowym 41 Antel Het powia kamizelka" i " (1 • Henryk Sienkiewicz - potop" ; "Quo Vach's 20 2 in, a legend clawnego toppt"; wracająca fala" ; " katarynka", Faraon T "krzyzacy i 21 "W pustyni iw puszczy"; " Latamik ● Eliza Oneszkowa Gloria Victis"; "Nad Niemnew"; • Mara Konopnicka- & Rota" z u Mendel Gelanski"; • Adam Asnyk - 1. Do młochych"; "paremne iale Opowieść Wigilina" P karol Dickens C () T 3 E 2 0 4 수 4 & Antysemityzm - negatywna postawa wobec żydów lub osob pochodzenia sydowskiego, wyn, kająca 2 152 nego rodzaju spreedzeń * 00 * Asymilaga żydów proces wyswobadzania się dydów is Eurome spout clyskryminujących regulage prawnych POJECIA EPORI Racionalism poznanic swiata za pomocą rozumu Emping 2m- poznanie świata za pomoes doświadczeń Sgentyzm - poznanie świata za pomocs navk susłych Emancypacja kobiet - zwiększenie udział kobiet w życiu publicanyon, sapewnienie im dostępu do szkół srednich i wyższych poszerzenie ich akty - wności zawodower Praca organicana praca dla wspólnego dobra wszy- sthich warstw społecznych. praca ● O * litylitaryan - wszystko, co V - podstaw - praca natury oświatowe, had podme- siemem poziomu życia, przedewszystkim chłopów. a takie walks a germanizaga I rusyfikacja w okresie zaborów Polsks' Organicyzm - pogląd ukazujący społeczeństwo benstwo organizmu żywego NY I NY prajuon pożytek i funcy'onalne) jest cenne. 00 ka podlo autor Aleksander Swiętochowski został uznany ta manifest pokoleniowy. artykui programowy, który ukazat 815, w 1817 10 ko • Aleksander Swiętochowski • Bolesław Prus • Piotr Chmielowsk Julian Ochorowicz Ciest 。 w pregradule bygodniowym. 6 tytut wskazuje na konfrontage dwuch swiatopoglądow romantycznego i pozytywistycznego PATRIOTYZH WARSZANSKO (Ponaux) użyteczne 00 • natura odzwierciedla Douatera O ROHANTYZM A POZYTY DO IZN Ď • ukazanie miłości mieszczęśliwe o problematyka sporten warstwy społeczne) • zainteresowanie kulburg ludowa wathi narodowe pisan to człowiek wolny, jednostka wybitna, stojaca ponad społeczeństwem Ⓒ walko o 167 ojczyzně • fantazia, wyopiarnia Okuit recluostki. • mistycyam. Bog vezucia • zwrot ku wiedzy, novce, idcałowi pracy DO MŁODYCH autor 11 • odvucenie strefy duchower i irragonalner • praktyczne traktowanie sztuki i talentu artysty (utylitaryan) CENZURA Polscy pisaree epoki pozytywizmu radzili sobie 2 cenzura np. stosując język czopowy. czyli posługiwali się w ten sposob metafora, parafraza. Vkrywali swope prawdziwe intenge odejście od sainteresowania realnostka, a spojrzenie uc społeczeństwo • kult nauwki i pracy. • mimetyzm, wastadswanie meczywistard o reformy vediowienia społeczeństwa Corganicyum) • leona ewoluy! przykiad: Nowela Gloria Victis", cayli w tiumaczet muchwała zwycięsca" dla Polaków ana- dia Rosjan cało co innego 00 mäeli : Adam Asnyk • 20stal vanany za manifest pokoleniowy. jest wyliczeniem zelań kierowanych do 0102 Iwiadectwem • adresatem sa miodu pozytywiśc 3 ostatnia strofa waywa do ugody między zwajnionymi` pokoleniami wielsa napisany w 1880g : pokolenia pozytywistia akceptacfi 102woju i poznania świata ) SZTUKA dażenie artysty do jak najdoskonalszego odwzorowa nia rzeczywistość bez dodatkowych upiększeń • amiana tematyki na bandaid powszechna, codzienos a • Ludzkie czynnośsu jako tematy dzieł sceny obyczajowe, pejzaże, martwe naturg • ukazywanie brzychoby O PUBLICYSTYKA Publicystyka w pozytywiśmie pełnila nove przekazu into - imaci. To claięki niej ludzie wiedzi co dzieje się w kraju. prezentowała równied literature a takie umożliwia ta polemike, i wymiane sclan.