WOS /

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie

 SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Społeczeństwo obywatelskie- zbiorowość, której członkowie na wiele sposobów
uczestniczą w przestrzeni publicznej

Społeczeństwo obywatelskie

user profile picture

Kam11

38 Obserwujących

77

Udostępnij

Zapisz

Notatka robiona na podstawie podręcznika ,,W centrum uwagi 2- zakres rozszerzony"

 

2

Notatka

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Społeczeństwo obywatelskie- zbiorowość, której członkowie na wiele sposobów uczestniczą w przestrzeni publicznej, aby zrealizować określone cele; jednostki podejmują te aktywności z własnej inicjatywy; wspólnie z innymi i niezależnie od organów władzy państwa Funkcje: ● realizacja zadań społecznych znajdujących się poza strefą działania władzy publicznej • kontrolowanie decyzji i działań instytucji państwowych ● umożliwianie różnym grupom społecznym wyrażania i realizacji ich interesów • ochrona sfery życia prywatnego stwarzanie obywatelom możliwości aktywnego działania w sferze publicznej Pluralizm polityczny i społeczny- rzeczywista wolność słowa i zgromadzeń, swoboda zrzeszania się w organizacjach, Kościołach i związkach wyznaniowych Kapitał społeczny- zasoby niematerialne występujące w społeczeństwie, obejmuje on: ogół relacji międzyludzkich normy regulujące te stosunki • zaufanie Funkcje kapitału społecznego: a) ekonomiczna • przyczynianie się do wzrostu gospodarczego • obniżanie poziomu niechęci do inwestycji • zmniejszanie wydatków obywateli b) społeczna • przekazywanie wiedzy i doświadczenia • podtrzymywanie norm społecznych i moralnych • kształcenie do życia w społeczeństwie i państwie c) kulturalna Geneza: • przekazywanie wzorców i norm kulturowych ● kształcenie do właściwego odczytywania i interpretowania kodów kulturowych • rozwijanie umiejętności funkcjonowania w kulturze • starożytność- Arystoteles w swoim dziele ,,Polityka" stwierdził, że społeczeństwo zmierza do powstania państwa i każdy człowiek jest stworzony z natury do życia w nim • oświecenie-Jean-Jacques Rousseau i Immanuel Kant twierdzili, że jednostka lepiej się rozwija uczestnicząc w życiu publicznym, John Locke i Georg Hegel twierdzili, że społeczeństwo powinno mieć warunki aby działać swobodnie w ramach istniejącego systemu...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

prawnego 19 wiek- Alexis de Tocqueville podkreślał dużą rolę stowarzyszeń obywatelskich, które uważał za szkołę demokracji, ponieważ to w tych organizacjach obywatele mogą nabywać doświadczeń do samodzielnego działania ● • współcześnie- społeczeństwo obywatelskie zaczęło kształtować się na przełomie lat 80 i 90 kiedy to rozpadł się system demokracji ludowej i powstał na gruncie walki opozycji z władzą komunistyczną O KOR- Komitet Obrony Robotników O ROPCIO- Ruch Obrony Praw Człowieka O KPN- Konfederacja Polski Niepodległej O NSZZ Solidarność- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność