Biologia /

anatomia - układ krwionośny

anatomia - układ krwionośny

 Funkcje układu krwionośnego
-Utrzymanie homeostazy organizmu
-transport gazów oddechowych do płuc i z płuc
-udział w mechanizmach odpornośc

anatomia - układ krwionośny

user profile picture

Julia Kotowska

0 Obserwujący

25

Udostępnij

Zapisz

 

4/2

Notatka

Funkcje układu krwionośnego -Utrzymanie homeostazy organizmu -transport gazów oddechowych do płuc i z płuc -udział w mechanizmach odporności -transport hormonów .-udział w krzepnięciu krwi -utrzymanie stałej temperatury ciała -transport substancji odżywczych, wody i produdtów przemiany materii -udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej UKŁAD KRWIONOŚNY CENTRALNYM ELEMENTEM - „POMPĄ" - CAŁEGO UKŁADU JEST SERCE Naczynia krwionośne Odpowiedzialna za Budowa Ciśnienie Zastawki Tętnice. Transoport krwi z serca do tkanek Grube elastyczne ściany Wysokie Brak *Transport krwi z tkanek do serca żyły Cienkie wiotkie, ściany Niskie Brak Naczynia. włosowate Wymiana składników między krwią a komórkami ciała Cienkie ściany zbudowane z 1 warswy komórek warstwa zewnętrzna (tkanka łączna) warstwa środkowa (mięśnie gładkie) 880 = 0 warstwa wewnętrzna (śródbłonek) żyła przekrój przekrój poprzeczny żyły poprzeczny tetnicy Rys, 1 Przekroje poprzeczne przez żyłę i tętnicę OBIEG MAŁY PIEŃ PŁUCNY prawa t. płucnal naczynia włosowate płucne prawe- żż. płucne pień płucny prawe płuco ż. główna górna AD tętnica Przekrój poprzeczny przez ściany naczyń krwionośnych aorta VD VS lewa t. płucna lewe płuco naczynia włosowate płucne lewe żż. płucne ż. główna dolna- mały obieg krwi, - krążenie płucne-część układu krwionośnego, którego zadaniem jest utlenowanie krwi i wydalanie z niej CO2. W krążeniu małym krew wychodzi z prawej komory serca, przepływa przez pień płucny, który dzieli się na tętnice płucne - prawą i lewą, następnie przez sieć naczyń tętniczych dochodzi do pęcherzyków płucnych i kolejno z płuc płynie przez żyły płucne (2 z prawego płuca i 2 z lewego) do lewego przedsionka, a stąd do lewej komory. OBIEG DUŻY AORTA Prawa t. szyjna wspólna Pień ramienno-glowowy Aorta wstępująca Tętnica wątrobowa Tetnica krezkowa górna Prawa t. nerkowa Tętnica krezkowa dolna Tętnica biodrowa zewnętrzna Luk Lewa t. szyjna wspólna Lewa t. podobojczykowa Aorta zstępujaca- - odcinek piersiowy Przepona Tętnica śledzionowa Aorta zstępująca -odinek brzuszny Gonady Lewa t. biodrowa wspólna Tętnica...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

główna, największa tętnica organizmu - ma średnicę ok.28mm Anatomia AORTY Aorta jest główną tętnicą krążenia systemowego. Według prawidłowej anatomii człowieka aorta odchodzi z lewej komory serca, a u jej ujścia znajduje się zastawka, której nadrzędną funkcją jest prewencja cofania się krwi do komory, podczas fazy rozkurczowej. Ściana naczynia zbudowana jest z błony wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Aortę można podzielić na trzy segmenty, a mianowicie na aortę wstępującą, łuk aorty oraz aortę zstępującą. W przebiegu aorty zstępującej wyróżnia się odcinek piersiowy oraz brzuszny Aorta wstępująca - położona jest całościowo w części osierdzia. Ponad aortą wstępującą, a dokładniej nad miejscem, w którym łączą się blaszki ścienna i trzewna osierdzia, położony jest łuk aorty. Łuk aorty położony jest w śródpiersiu, poczynając od części położonej na prawo od płaszczyzny pośrodkowej. W tym miejscu znajduje się odejście tętnic wieńcowych Tętnica wieńcowa PRAWA ➤wstępujące (do prawego przedsionka) ➤ zstępujące (do przedniej ściany, prawego brzegu i ściany tylnej prawej komory) ➤ boczne: prawe i lewe (do obu komór) ➤ przegrodowe tylne (obszar zaopatrzenia to 1/3 tylnej przegrody międzykomorowej oraz większość struktur układu bodźco -przewodzącego mięśnia sercowego). Tętnica wieńcowa LEWA tętnica wieńcowa prawa tętnica wieńcowa lewa Od tuku aorty odchodzą: • pień ramienno-głowowy, który dzieli się na tętnicę szyjną wspólną prawą i tętnicę podobojczykową prawą • tętnicaszyjnawspólnalewa • tętnica podobojczykowa lewa TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA Tętnica szyjna wspólna prawa Tętnica podobojczykowa prawa Pień ramienno-głowowy Tętnica wieńcowa prawa • Po stronie prawej odchodzi na poziomie stawu mostkowo- obojczykowego z pnia ramienno- głowowego Po stronie lewej odchodzi 4–5 cm niżej, w śródpiersiu, bezpośrednio z łuku aorty jako jego ostatnia gałąź V Aorta wstępująca Łuk aorty Gałęzie odchodzące od tętnicy podobojczykowej zaopatrują: ● całą kończynę górną mięśnie i trzewia szyi • tylną część mózgowia z uchem wewnętrznym Tetnica wieńcowa lewa Tętnica szyjna wspólna lewa Tętnica podobojczykowa lewa Aorta zstępująca Tętnica szyjna Głowa i mózg zaopatrywane są w krew poprzez tętnice szyjne. Mózg obsługiwany jest dodatkowo poprzez drugą parę tętnic kręgowych. U podstawy mózgu istnieją między tymi tętnicami połączenia, dzięki którym w razie przecięcia lub zaczopowania jednej z tętnic mózg będzie nadal zaopatrywany w krew. Zatoka szyjna Jest to poszerzone miejsce podziału t.szyjnej wspólnej (C3-C4). Poszerzenie to obejmuje zwykle początkowy odcinek t. szyjnej wewnętrznej, rzadziej zewnętrznej. Zatoka ta może być widoczna dopiero ok. 4 r.ż. (w pierwszych latach życia jeszcze jej nie ma), u dorosłych występuje w ok. 90% przypadków Tętnica szyjna zewnętrzna • Biegnie przyśrodkowo i do przodu • Oddaje gałęzie na szyi Gałęzie tylne • Tętnica potyliczna • Tętnica uszna tylna ● Gałęzie przednie • Tętnica tarczowa górna ● • Tętnica językowa • Tętnica twarzowa Gałęzie przyśrodkowe • Tętnica gardłowa wstępująca Gałęzie końcowe Tętnica skroniowa powierzchowna ● • Tętnica szczękowa ankry Tętnica szyjna wewnętrzna • Biegnie bocznie i do tyłu NIE oddaje gałęzie na szyi • Biegnie jako przedłużenie tętnicy szyjnej wspólnej Przebieg: kanał tętnicy szyjnej -> zatoka jamista • Części: szyjna i głowowa • Współtworzy koło tętnicze mózgu Tylko końcowy odcinek tętnicy oddaje gałęzie (w kanale tętnicy szyjnej): Gałąź szyjno-bębenkowa Gałąź kanału skrzydłowego • Gałęzie zatoki jamistej RIZ Conto-ce Rib First acrtic intercostal SUPERION Saldan 3 STYLO-BLOSSUE artilage JuRay CLESTVI SAP