BAKTERIE Eubakterie (właściwe) Archeobakterie (staro bakterie) BUDOWA Sciana komórkowa z moreiny. Blona komórkowa ↳ zawiera wypustki (tylakoidy), na których zachodzi oddychanie komórkowe znajdują się na niej niektóre białka ułatwia wnikanie i łączy się z receptorami Cytozol Bakterie Gram t 1. Bakterie Gram-. nieobowiązkowe genofor, czyli chromosom, bakteryjny 4 plazmidy (koliste cząsteczki DNA) ↳ rybosomy typu prokariotycznego (70s) Rzęski lub Fimbrie, umożliwiają ruch rybosom cytozol? wielowarstwowa ściana jednowarstwowa ściana rzęska Heterotroficznie (cudzożywnie) 4 pasożyty (gospodarz) 4 saprobionty (martwa materia) 4 symbioza. plazmid sciana komorkowa błona komórkowa W niekorzystnych warunkach niektore bakterie mogą ↳ wokół material genetycznego tworzy się otoczka bakteria pozbywa się nadmiaru cytozolu. ↳ jest odporna na światło, rożne związki chemiczne i temperature Cysty i endospory, to struktury przetrwalnikowe ODZYWIANIE BARWIENIE METODĄ GRAMA Polega na zabarwieniu bakterii w celu zróżnicowania ich budowy. Gram dodatnie barwią się trwale na fioletowo lub niebiesko (np. laseczka tężca). ↳ Gram vjemne barwią się nietrwale na różowo lub czerwono (np. pałeczka diumy) PRZETRWALNIKOWE FORMY otoczka śluzowa chromosom wewnątrz komórkowe bakteryjny wpuklenia błony przechodzić w stan anabiozy Autotroficznie (samozywnie). 4 fotosynteza (sinice, zielone i purpurowe) ↳ chemosynteza azotowe (N₂NH₂) nitryfikacyjne (NH5 azotany) denitryfikacyjne (azotany • N₂) ROZMNAŻANIE Bezpłciowo podział 4 pączkowanie 4 fragmentacja nitek kolonii RÓŻNE FORMY BAKTERI ZIARNIAKI paciorkowiec CYLINDRYCZNE paleczka laseczka www fimbrie CHOROBY Gruźlica (pratek (gruźlicy) Borelioza (krętek) IN Tężec (laseczki) szypuła wrzecionowiec przecinkowiec maczugowiec • kleszcz śrubowiec af nitkowiec kretek droga kropelkowa płuc • zapalenie •rany zabrudzone zie mia • rumień zaburzenie czucia Procesy piciowe (nie rozmnażanie) • koniugacja (wymiana materiału genetycznego) BIORCA DAWCA Vil ● VID STARY DAWCA Ush szczepienie • unikanie kleszczy szczepienie ochronne pilus plazmid polimeraza DNA pilus pilus Vidr Vish NOWY DAWCA Vid

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Ucz się od najlepszych studentów z pomocą 620.000 notatek!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Nawiązuj kontakty z innymi studentami i pomagaj im w nauce!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!
Zdobywaj lepsze oceny bez niepotrzebnego stresu!

Pobierz aplikację