Biologia /

Biologia Rośliny nagonasienne/nagozalążkowe

Biologia Rośliny nagonasienne/nagozalążkowe

 rosliny nagonasienne
cechy roślin nasiennych:
-wytwarzanie nasion à charakterze przetrwalnikowym
(okrytych sporopolening)
wykształcanie uwi

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

65

Biologia Rośliny nagonasienne/nagozalążkowe

L

Lena Kox

14 Followers
 

Biologia

 

2

Notatka

rośliny nasienne. nagonasienne. nagozalazkowe. biologia rozszerzona

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

rosliny nagonasienne cechy roślin nasiennych: -wytwarzanie nasion à charakterze przetrwalnikowym (okrytych sporopolening) wykształcanie uwiatów - organów rozmnażania piciowego (generatywnych) Pojedynczy uwiat jest suroconum i przekształconym pedem, o ograniczonym uzroście, stanowiącym skupienie liści zarodnionośnych uniezależnienie procesu rozmnażania od wady. Plemnili sa dostarczane bezpośrednio do rodni za pomocą Tagiewui рутношеј występuje heteromorficznce. przemiana pokoleń. Dominuje sporofit zbudowany z organów Wegetatywnych korzeni, Todugi, liścia oraz organow generatywnych jednopiciowe kwiaty. silnie zredukowany gametofit Aporofit dominuje w cyklu rozwojowym najczęściej ma postać dużych drzew rozwija się z nasienia. Na początku. • rozwijają się org. Wegetatywne, a później generatywne SPOROFILE-liście zarodnionośne mikrosporofile (pręciki) meskie organy rozrodcze •zaujerają mikrosporangid-woreczki, zarodniki pythowe. W nich rozwijają się mikrospory. zarodniki hieilują w silnie zredukowane gametofity męskie 2 kom. plemnikowymi •(zarodnie, w nich thanuce zarodni kote.) makrosporofile Owocolistui) żeńskie organy rozrodize twong się w nich zurodnie-makrosporangia. zalążki. wewnatrz nich jest thanka zarodniko twórcza. W zalążkach rozwijają się mabraspory. Nieinnig w silnie zredukowane gametofity żeńshie 2 kom. jajowymi Zapłodnienie zapłodnienie odbywa się w obrębie kwiatu. Jest niezależne od obecności wody. kom. plemnikowe są przenoszone do wnętrza zalążka przez LAGIEUVE PYŁKOWĄ, czyli drugą wypustue, gametofitu męskiego. W efekcie zapradnienia powstaje zarodek, a 201giel preluształca się w nasienie KWIAT ZEŃSKI (ovocolistek). - uuiaty żeńskie sq. Zebrane w czerwona zabarwione wiato stany, nazywane szyszkami -2budowany > Tusui nusiennej i wspieraigcej. u nasudy Tushi nalennei sq. dwa zalążki-makrosporangia zaigzek okienko osłonka aśrodek hom. macienysta maurospor Tostonha mejora rozwój maurospory i gametofitu żeńskiego okienko /hom. Macierzysta maurospor ośrodek O zalążek •hom. macienysta makrospor dzieli się mejatycznie na 4 haploidlaine muuro spory. 3 degeneruja. Jedna prechodzi podziały mitotyczne, twony się gametofit Zeńshi- Belmo pierwotne (2bullowany 2 mighiszu. spichnovego). Na biegunie gametofitu, ktay sasiuduje...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

2 ohienkiem powstają 2 rodnie. haida zawiera kom. jajowo budowa szyszki oraz nasienia • Cztery maurospory Wewngth asrodua powstaje hom. macierzysta maliraspor OWOCOLISTEK każdy zalążek zbudowany jest 2 wielohom. ośrodha i pojedynczej astanui. Ostonka nie zrasta się w części Szczytowej zalążka. Powstaje niewielki atwór- okienuo *u nasady owocolistla sa Iwa 2419żki mitoza • szyszki powstają z kwiato Stanów żeńskich. sutaduje się z wielu zarewniałych tusek nasiennych. Uaida insha zawiera dwa nusiona powstałe w wyniku zapłodnienia. dwóch zalążków Tusua nasienna Pojedyncze nasienie jest zbudowane 2 vielaliścieniowego zarodka (2n), tuanki spichrzowej (An) oraz Tupiny nasiennej (2n) ·Tusua wspierająca zalążek okienuo Tusha nasienna -gametofit żeńsui mitoza rodnia 2 kom. jajaua gametofit żeński- BIELMO PIERWOTNE An mielisz spichrzowy funkcja: odżywianie zurodlia i siewni rośliny DO skrzydełko lotne nasiona • zarodek powstaje z zugoty. •thanka spich. 2 resztek bielma pierw. Tupina nasienna z osłonki zulgika KWIAT MĘSKI -kwiaty meshie sq zebrane w żółte uwiatostany. - składa się 2 osi uwiatowej 1 osadzonych na niej spiralnie licznych precisiów (mikrosporofili).. każdy pręciu ma u podstuury dwa. Woreczki pyłowe - mikrosporangia mitoza mejoza An uom. macierzysta mikrospory mikrospor •pręcik Rozwój mikrospory i gametofitu meskiego hom. predroslowe as kwiatowa W woverzuuch pyłkowych (zarodniach) sa diploidalne ham. macienyste mikrospor. Dziela się one mejotycznie na cztery haplo. miuraspory. Pojedyncza mikrospora prechodzi prez podziały mitotyczne. Powstaje hilkuhom. gametofit meshi - ziarno pythu. Shiada się z dwoch kom. przedroślowych, dużej kam. wegetatywnej i mniejszej generatywniej. Phedroślowe obumieraja generatywna dzieli się na dwie nieruchome com. plemniciove. 2 wegetatywnej powstaje tagiewna pyłkowa -woreczek pyłowy thom. generatywna mitoza ·com. wegetatywna gametofit męshi- ziarno pyłku ^n hiethnique ziarno рутии Wytvorenie Tagiewni pyłkowej odbywa się poza preciklem, hiedy ziarno pythu zostanie przeniesione na quienho. zuigna. • hom. plemnikowe Tagiewha pyłkowa Zapylenie - preniesienie zioren pythu z Wyldkrow kwiatów męskich na okienko uwiatów żeńskich • odbywa się zwykle za pośrednictwem. wiatru (u nayozalążkowych) Inaczenie nagosalązkowych L> źróuto tlenu. L> źróuto pokarmu Ls zapobieganie powodziom L tworzenie siedlisk L> stabilizowanie wyam i nasypów L źróuto drewna LS trócio cennych substancji

Biologia /

Biologia Rośliny nagonasienne/nagozalążkowe

Biologia Rośliny nagonasienne/nagozalążkowe

L

Lena Kox

14 Followers
 

Biologia

 

2

Notatka

Biologia Rośliny nagonasienne/nagozalążkowe

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 rosliny nagonasienne
cechy roślin nasiennych:
-wytwarzanie nasion à charakterze przetrwalnikowym
(okrytych sporopolening)
wykształcanie uwi

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

65

Komentarze (1)

C

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

rośliny nasienne. nagonasienne. nagozalazkowe. biologia rozszerzona

Podobne notatki

2

Genetyka molekularna

Know Genetyka molekularna thumbnail

470

 

3

4

skład chemiczny organizmów

Know skład chemiczny organizmów thumbnail

885

 

1/2/3

Więcej

rosliny nagonasienne cechy roślin nasiennych: -wytwarzanie nasion à charakterze przetrwalnikowym (okrytych sporopolening) wykształcanie uwiatów - organów rozmnażania piciowego (generatywnych) Pojedynczy uwiat jest suroconum i przekształconym pedem, o ograniczonym uzroście, stanowiącym skupienie liści zarodnionośnych uniezależnienie procesu rozmnażania od wady. Plemnili sa dostarczane bezpośrednio do rodni za pomocą Tagiewui рутношеј występuje heteromorficznce. przemiana pokoleń. Dominuje sporofit zbudowany z organów Wegetatywnych korzeni, Todugi, liścia oraz organow generatywnych jednopiciowe kwiaty. silnie zredukowany gametofit Aporofit dominuje w cyklu rozwojowym najczęściej ma postać dużych drzew rozwija się z nasienia. Na początku. • rozwijają się org. Wegetatywne, a później generatywne SPOROFILE-liście zarodnionośne mikrosporofile (pręciki) meskie organy rozrodcze •zaujerają mikrosporangid-woreczki, zarodniki pythowe. W nich rozwijają się mikrospory. zarodniki hieilują w silnie zredukowane gametofity męskie 2 kom. plemnikowymi •(zarodnie, w nich thanuce zarodni kote.) makrosporofile Owocolistui) żeńskie organy rozrodize twong się w nich zurodnie-makrosporangia. zalążki. wewnatrz nich jest thanka zarodniko twórcza. W zalążkach rozwijają się mabraspory. Nieinnig w silnie zredukowane gametofity żeńshie 2 kom. jajowymi Zapłodnienie zapłodnienie odbywa się w obrębie kwiatu. Jest niezależne od obecności wody. kom. plemnikowe są przenoszone do wnętrza zalążka przez LAGIEUVE PYŁKOWĄ, czyli drugą wypustue, gametofitu męskiego. W efekcie zapradnienia powstaje zarodek, a 201giel preluształca się w nasienie KWIAT ZEŃSKI (ovocolistek). - uuiaty żeńskie sq. Zebrane w czerwona zabarwione wiato stany, nazywane szyszkami -2budowany > Tusui nusiennej i wspieraigcej. u nasudy Tushi nalennei sq. dwa zalążki-makrosporangia zaigzek okienko osłonka aśrodek hom. macienysta maurospor Tostonha mejora rozwój maurospory i gametofitu żeńskiego okienko /hom. Macierzysta maurospor ośrodek O zalążek •hom. macienysta makrospor dzieli się mejatycznie na 4 haploidlaine muuro spory. 3 degeneruja. Jedna prechodzi podziały mitotyczne, twony się gametofit Zeńshi- Belmo pierwotne (2bullowany 2 mighiszu. spichnovego). Na biegunie gametofitu, ktay sasiuduje...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

2 ohienkiem powstają 2 rodnie. haida zawiera kom. jajowo budowa szyszki oraz nasienia • Cztery maurospory Wewngth asrodua powstaje hom. macierzysta maliraspor OWOCOLISTEK każdy zalążek zbudowany jest 2 wielohom. ośrodha i pojedynczej astanui. Ostonka nie zrasta się w części Szczytowej zalążka. Powstaje niewielki atwór- okienuo *u nasady owocolistla sa Iwa 2419żki mitoza • szyszki powstają z kwiato Stanów żeńskich. sutaduje się z wielu zarewniałych tusek nasiennych. Uaida insha zawiera dwa nusiona powstałe w wyniku zapłodnienia. dwóch zalążków Tusua nasienna Pojedyncze nasienie jest zbudowane 2 vielaliścieniowego zarodka (2n), tuanki spichrzowej (An) oraz Tupiny nasiennej (2n) ·Tusua wspierająca zalążek okienuo Tusha nasienna -gametofit żeńsui mitoza rodnia 2 kom. jajaua gametofit żeński- BIELMO PIERWOTNE An mielisz spichrzowy funkcja: odżywianie zurodlia i siewni rośliny DO skrzydełko lotne nasiona • zarodek powstaje z zugoty. •thanka spich. 2 resztek bielma pierw. Tupina nasienna z osłonki zulgika KWIAT MĘSKI -kwiaty meshie sq zebrane w żółte uwiatostany. - składa się 2 osi uwiatowej 1 osadzonych na niej spiralnie licznych precisiów (mikrosporofili).. każdy pręciu ma u podstuury dwa. Woreczki pyłowe - mikrosporangia mitoza mejoza An uom. macierzysta mikrospory mikrospor •pręcik Rozwój mikrospory i gametofitu meskiego hom. predroslowe as kwiatowa W woverzuuch pyłkowych (zarodniach) sa diploidalne ham. macienyste mikrospor. Dziela się one mejotycznie na cztery haplo. miuraspory. Pojedyncza mikrospora prechodzi prez podziały mitotyczne. Powstaje hilkuhom. gametofit meshi - ziarno pythu. Shiada się z dwoch kom. przedroślowych, dużej kam. wegetatywnej i mniejszej generatywniej. Phedroślowe obumieraja generatywna dzieli się na dwie nieruchome com. plemniciove. 2 wegetatywnej powstaje tagiewna pyłkowa -woreczek pyłowy thom. generatywna mitoza ·com. wegetatywna gametofit męshi- ziarno pyłku ^n hiethnique ziarno рутии Wytvorenie Tagiewni pyłkowej odbywa się poza preciklem, hiedy ziarno pythu zostanie przeniesione na quienho. zuigna. • hom. plemnikowe Tagiewha pyłkowa Zapylenie - preniesienie zioren pythu z Wyldkrow kwiatów męskich na okienko uwiatów żeńskich • odbywa się zwykle za pośrednictwem. wiatru (u nayozalążkowych) Inaczenie nagosalązkowych L> źróuto tlenu. L> źróuto pokarmu Ls zapobieganie powodziom L tworzenie siedlisk L> stabilizowanie wyam i nasypów L źróuto drewna LS trócio cennych substancji