Biologia /

chemiczne podstawy życia

chemiczne podstawy życia

 2.1. Skład chemiczny organizmów
Podstawowymi składnikami chemicznymi każdego organizmu są pierwiastki chemiczne
Wśród związków chemicznych

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

35

chemiczne podstawy życia

user profile picture

pola

14 Followers
 

Biologia

 

1

Notatka

notatki z drugiego działu pierwszej klasy z biologii

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

2.1. Skład chemiczny organizmów Podstawowymi składnikami chemicznymi każdego organizmu są pierwiastki chemiczne Wśród związków chemicznych występujących w organizmach wyróżniamy: Związki organiczne, czyli białka, lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe Związki nieorganiczne, czyli woda i sole mineralne ● Pierwiastki chemiczne → związki chemiczne →komórki⇒ tkanki➜ narządy➜ układ narządów⇒organizm Makroelementy to pierwiastki, które występują w organizmie w dużych ilościach, stanowią 0,01% lub więcej jego suchej masy. Mikroelementy stanowią zaś mniej niż 0,01% suchej masy organizmu. Pierwiastki biogenne to 6 makroelementów, które są głównymi składnikami związków organicznych budujących wszystkie organizmy. Są to: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka. Tlen Węgiel Wodór Azot Fosfor Siarka - jest składnikiem związków organicznych - jest substratem oddychania tlenowego zachodzącego w mitochondrium - jest składnikiem wszystkich związków organicznych - związki węgla stanowią substrat oddychania tlenowego - jest składnikiem związków organicznych - w postaci jonów decyduje o pH płynów ustrojowych - bierze udział w wytwarzaniu ATP w mitochondriach - jest składnikiem kwasów nukleinowych i białek - jest składnikiem kwasów nukleinowych - buduje kości i zęby - występuje w ATP - jest składnikiem wielu białek 2.2 Znaczenie wody dla organizmów Woda jest głównym związkiem nieorganicznym wchodzącym w skład wszystkich organizmów. Cząsteczka wody jest zbudowana z atomów wodoru i tlenu. Cząsteczka wody ma budowę polarna, wyróżniamy w niej dwa bieguny- biegun dodatni i biegun ujemny. Dzięki budowie polarnej cząsteczki wody mogą łączyć się ze sobą w większe zespoły za pomocą wiązań wodorowych. WŁAŚCIWOŚĆ Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem Gęstość wody zależy od temperatury Woda ma duże...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

napięcie powierzchniowe Woda ma wysokie ciepło parowania Woda ma duże ciepło właściwe 2.3. Węglowodany ZNACZENIE ● biegun ujemny O H ● cukry proste (monosacharydy) dwucukry- cukry złożone z dwóch cukrów prostych (disacharydy) wielocukry- cukry złożone z wielu cukrów prostych (polisacharydy) H biegun dodatni Mogą zachodzić reakcje chemiczne. Pozwala to organizmom wodnym przetrwać zimę pod powierzchnią lodu. Pozwala to niewielkim owadom utrzymać się na jej powierzchni. Węglowodany to związki organiczne zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu. Węglowodany dzielą się na: Umożliwia to organizmom termoregulację. Chroni to organizmy przed nagłymi zmianami temperatury otoczenia i umożliwia utrzymanie stałej temperatury ciała. H Węglowodany stanowią dla organizmów źródło energii, materiał zapasowy oraz materiał budulcowy Pełnią funkcję energetyczną, zapasową i budulcową CUKRY PROSTE DWUCUKRY Glukoza- podstawowe źródło energii dla komórek Fruktoza- dodatkowe źródło energii dla komórek Ryboza- składnik RNA Deoksyryboza- składnik DNA Galaktoza- składnik laktozy Glukoza-C6H12O6 Cukry proste (monosacharydy) Maltoza- produkt rozkładu skrobi (cukier słodowy) Dwucukry (disacharydy) Sacharoza- główna forma transportowa cukrów ich cząsteczki mają szkielet węglowy ● występują w postaci łańcucha lub pierścienia ● są słodkie w smaku i łatwo rozpuszczają się w wodzie Laktoza- składnik mleka ssaków Glikogen- materiał zapasowy u zwierząt i grzybów słodkie w smaku, dobrze rozpuszczają się w wodzie zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych WIELOCUKRY Chityna- buduje ściany komórkowe u grzybów Do wykrywania glukozy stosujemy odczynniki Fehlinga I i II Do wykrywania skrobi stosujemy płyn Lugola Skrobia- materiał zapasowy u roślin Celuloza-buduje ścianę komórkowa u roślin Wielocukry (polisacharydy) ● są polimerami, które są zbudowane z małych elementów- monomerów nie są słodkie w smaku, słabo rozpuszczają się w wodzie Cukry proste łączą się wiązaniem O-glikozydowym, dzięki czemu tworzą disacharydy i polisacharydy H ● OH H H H- OH CH₂OH H OH aminokwas 1 H N-CH- C 1 R₁ H OH 2.4 Białka budulec życia glukoza CH₂OH H Pojedynczy aminokwas składa się z: CO grupa karboksylowa OH H OH H Centralnie położonego atomu węgla Grupy karboksylowej (-COOH) ОН Grupy aminowej (-NH2) Podstawnika oznaczonego symbolem R + H H H OH grupa aminowa H OH N-CH- 1 R₂ aminokwas 2 -H₂O Białka to polimery zbudowane z 20 różnych rodzajów aminokwasów Połączone ze sobą białka tworzą łańcuch białkowy. Wszystkie białka powstają na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA i RNA OH CH₂OH wiązanie O-glikozydowe dwucukier – maltoza H OH H OH glukoza CH₂OH H H OH H H H OH Aminokwasy są połączone za pomocą wiązań peptydowych. Powstają one pomiędzy grupą karboksylową jednego aminokwasu a grupą aminową następnego. grupa aminowa H podstawnik CN-CH OH R₁ H H H OH N R wiązanie peptydowe CIN1 CH 1 1 H R₂ peptyd grupa karboksylowa OH + H₂O - są zbudowane wyłącznie z aminokwasów - przykłady: histony, keratyna, globuliny, albuminy Znaczenie białek: ● Proste Białka pełnią m.in. funkcje: enzymatyczne, strukturalne, magazynujące, transportowe, odpornościowe i ochronne ● Regulują pracę organizmu Odpowiadają za ruch komórek i organizmu Wykrywają sygnały i przekazują je Stanowią zapas substancji odżywczych Przenoszą elektrony Histony Funkcja enzymatyczna- polega na przyspieszeniu reakcji chemicznych w organizmie. Przykładem białek pełniących tą funkcje są enzymy trawienne np. pepsyna. Keratyna Pepsyna Kolagen Białka Hemoglobina Globuliny Albuminy Fibrynogen Mioglobina Złożone - są zbudowane z aminokwasów i części niebiałkowej - przykłady: kolagen, mioglobina, hemoglobina, fibrynogen Pełnią funkcje strukturalną. Tworzą podporę dla nawiniętej na nie nici DNA. Pełni funkcję strukturalną. Buduje włosy i paznokcie. Pełni funkcje enzymatyczną. Odpowiada za trawienie białek. Kolagen pełni funkcje strukturalną. Buduje skórę, ścięgna i wiązadła. Hemoglobina pełni funkcję transportową. Przenosi tlen i dwutlenek węgla we krwi Pełnią funkcję odpornościową i transportową- transportuje hormony. Pełnią funkcję transportową. Transportują leki witaminy, jony różnych metali. Pełni funkcję ochronna. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Pełni funkcję magazynująca. Gromadzi tlen w mięśniach.

Biologia /

chemiczne podstawy życia

chemiczne podstawy życia

user profile picture

pola

14 Followers
 

Biologia

 

1

Notatka

chemiczne podstawy życia

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 2.1. Skład chemiczny organizmów
Podstawowymi składnikami chemicznymi każdego organizmu są pierwiastki chemiczne
Wśród związków chemicznych

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

35

Komentarze (1)

Z

Dzięki, bardzo mi to pomoże, ponieważ teraz uczymy się tego 😁

notatki z drugiego działu pierwszej klasy z biologii

Podobne notatki

4

Aminokwasy

Know Aminokwasy thumbnail

556

 

4/1/7

3

Sacharydy

Know Sacharydy thumbnail

577

 

4/1/6

7

Chemiczne podstawy życia

Know Chemiczne podstawy życia thumbnail

939

 

4/1/7

4

Skóra - powłoka ciała

Know Skóra - powłoka ciała  thumbnail

815

 

1/2/3

Więcej

2.1. Skład chemiczny organizmów Podstawowymi składnikami chemicznymi każdego organizmu są pierwiastki chemiczne Wśród związków chemicznych występujących w organizmach wyróżniamy: Związki organiczne, czyli białka, lipidy, węglowodany i kwasy nukleinowe Związki nieorganiczne, czyli woda i sole mineralne ● Pierwiastki chemiczne → związki chemiczne →komórki⇒ tkanki➜ narządy➜ układ narządów⇒organizm Makroelementy to pierwiastki, które występują w organizmie w dużych ilościach, stanowią 0,01% lub więcej jego suchej masy. Mikroelementy stanowią zaś mniej niż 0,01% suchej masy organizmu. Pierwiastki biogenne to 6 makroelementów, które są głównymi składnikami związków organicznych budujących wszystkie organizmy. Są to: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka. Tlen Węgiel Wodór Azot Fosfor Siarka - jest składnikiem związków organicznych - jest substratem oddychania tlenowego zachodzącego w mitochondrium - jest składnikiem wszystkich związków organicznych - związki węgla stanowią substrat oddychania tlenowego - jest składnikiem związków organicznych - w postaci jonów decyduje o pH płynów ustrojowych - bierze udział w wytwarzaniu ATP w mitochondriach - jest składnikiem kwasów nukleinowych i białek - jest składnikiem kwasów nukleinowych - buduje kości i zęby - występuje w ATP - jest składnikiem wielu białek 2.2 Znaczenie wody dla organizmów Woda jest głównym związkiem nieorganicznym wchodzącym w skład wszystkich organizmów. Cząsteczka wody jest zbudowana z atomów wodoru i tlenu. Cząsteczka wody ma budowę polarna, wyróżniamy w niej dwa bieguny- biegun dodatni i biegun ujemny. Dzięki budowie polarnej cząsteczki wody mogą łączyć się ze sobą w większe zespoły za pomocą wiązań wodorowych. WŁAŚCIWOŚĆ Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem Gęstość wody zależy od temperatury Woda ma duże...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

napięcie powierzchniowe Woda ma wysokie ciepło parowania Woda ma duże ciepło właściwe 2.3. Węglowodany ZNACZENIE ● biegun ujemny O H ● cukry proste (monosacharydy) dwucukry- cukry złożone z dwóch cukrów prostych (disacharydy) wielocukry- cukry złożone z wielu cukrów prostych (polisacharydy) H biegun dodatni Mogą zachodzić reakcje chemiczne. Pozwala to organizmom wodnym przetrwać zimę pod powierzchnią lodu. Pozwala to niewielkim owadom utrzymać się na jej powierzchni. Węglowodany to związki organiczne zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu. Węglowodany dzielą się na: Umożliwia to organizmom termoregulację. Chroni to organizmy przed nagłymi zmianami temperatury otoczenia i umożliwia utrzymanie stałej temperatury ciała. H Węglowodany stanowią dla organizmów źródło energii, materiał zapasowy oraz materiał budulcowy Pełnią funkcję energetyczną, zapasową i budulcową CUKRY PROSTE DWUCUKRY Glukoza- podstawowe źródło energii dla komórek Fruktoza- dodatkowe źródło energii dla komórek Ryboza- składnik RNA Deoksyryboza- składnik DNA Galaktoza- składnik laktozy Glukoza-C6H12O6 Cukry proste (monosacharydy) Maltoza- produkt rozkładu skrobi (cukier słodowy) Dwucukry (disacharydy) Sacharoza- główna forma transportowa cukrów ich cząsteczki mają szkielet węglowy ● występują w postaci łańcucha lub pierścienia ● są słodkie w smaku i łatwo rozpuszczają się w wodzie Laktoza- składnik mleka ssaków Glikogen- materiał zapasowy u zwierząt i grzybów słodkie w smaku, dobrze rozpuszczają się w wodzie zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych WIELOCUKRY Chityna- buduje ściany komórkowe u grzybów Do wykrywania glukozy stosujemy odczynniki Fehlinga I i II Do wykrywania skrobi stosujemy płyn Lugola Skrobia- materiał zapasowy u roślin Celuloza-buduje ścianę komórkowa u roślin Wielocukry (polisacharydy) ● są polimerami, które są zbudowane z małych elementów- monomerów nie są słodkie w smaku, słabo rozpuszczają się w wodzie Cukry proste łączą się wiązaniem O-glikozydowym, dzięki czemu tworzą disacharydy i polisacharydy H ● OH H H H- OH CH₂OH H OH aminokwas 1 H N-CH- C 1 R₁ H OH 2.4 Białka budulec życia glukoza CH₂OH H Pojedynczy aminokwas składa się z: CO grupa karboksylowa OH H OH H Centralnie położonego atomu węgla Grupy karboksylowej (-COOH) ОН Grupy aminowej (-NH2) Podstawnika oznaczonego symbolem R + H H H OH grupa aminowa H OH N-CH- 1 R₂ aminokwas 2 -H₂O Białka to polimery zbudowane z 20 różnych rodzajów aminokwasów Połączone ze sobą białka tworzą łańcuch białkowy. Wszystkie białka powstają na podstawie informacji genetycznej zawartej w DNA i RNA OH CH₂OH wiązanie O-glikozydowe dwucukier – maltoza H OH H OH glukoza CH₂OH H H OH H H H OH Aminokwasy są połączone za pomocą wiązań peptydowych. Powstają one pomiędzy grupą karboksylową jednego aminokwasu a grupą aminową następnego. grupa aminowa H podstawnik CN-CH OH R₁ H H H OH N R wiązanie peptydowe CIN1 CH 1 1 H R₂ peptyd grupa karboksylowa OH + H₂O - są zbudowane wyłącznie z aminokwasów - przykłady: histony, keratyna, globuliny, albuminy Znaczenie białek: ● Proste Białka pełnią m.in. funkcje: enzymatyczne, strukturalne, magazynujące, transportowe, odpornościowe i ochronne ● Regulują pracę organizmu Odpowiadają za ruch komórek i organizmu Wykrywają sygnały i przekazują je Stanowią zapas substancji odżywczych Przenoszą elektrony Histony Funkcja enzymatyczna- polega na przyspieszeniu reakcji chemicznych w organizmie. Przykładem białek pełniących tą funkcje są enzymy trawienne np. pepsyna. Keratyna Pepsyna Kolagen Białka Hemoglobina Globuliny Albuminy Fibrynogen Mioglobina Złożone - są zbudowane z aminokwasów i części niebiałkowej - przykłady: kolagen, mioglobina, hemoglobina, fibrynogen Pełnią funkcje strukturalną. Tworzą podporę dla nawiniętej na nie nici DNA. Pełni funkcję strukturalną. Buduje włosy i paznokcie. Pełni funkcje enzymatyczną. Odpowiada za trawienie białek. Kolagen pełni funkcje strukturalną. Buduje skórę, ścięgna i wiązadła. Hemoglobina pełni funkcję transportową. Przenosi tlen i dwutlenek węgla we krwi Pełnią funkcję odpornościową i transportową- transportuje hormony. Pełnią funkcję transportową. Transportują leki witaminy, jony różnych metali. Pełni funkcję ochronna. Uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi. Pełni funkcję magazynująca. Gromadzi tlen w mięśniach.