Biologia /

Chemizm

Chemizm

user profile picture

Ola Struzik

59 Followers
 

Biologia

 

4/2/3

Notatka

Chemizm

 Makroelementy
•CHON SP, Ca Mg K Na Cl
BIOGENNE
CHEMIZM
PIERWIASTKI
Związki organiczne
węglowodory
• białka
• lipidy
●
●
kwasy nukleinowe
WO

Komentarze (1)

Udostępnij

Zapisz

9

Pierwiastki, woda, węglowodany, lipidy, białka

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Makroelementy •CHON SP, Ca Mg K Na Cl BIOGENNE CHEMIZM PIERWIASTKI Związki organiczne węglowodory • białka • lipidy ● ● kwasy nukleinowe WODA Mikroelementy • Fe Cu Zn Mn Mo B Se Cr 1 F Zwiazki nieorganiczne • woda ● sole mineralne • Uniwersalny rozpuszczalnik •Duże napięcie powierzchniowe silniejsze niż między cząsteczkami gazów powietrza kohezja przyciąganie adhezja przyleganie dzięki sile kohezji oddziaływanie między cząsteczkami wody jest • Mniejsza gęstość w stanie stałym niż ciekłym → wraz ze spadkiem temperatury gęstość maleje, a objętość wzrasta. W efekcie lod unosi się na wodzie tworząc warstwę izolacyjną. wydzielanie potu, który chroni organizm przed przegrzaniem • Wysokie ciepło parowania • Duże ciepło właściwe → potrzebna jest znaczna ilość energii, aby zmienić temperaturę wody i co chroni organizm przed nagłą zmianą temperatury SOLE MINERALNE Występują w postaci jonów lub kryształón • Regulują stan uwodnienia komórki Aktywują enzymy • Warunkują przebieg reakcj biochemicznych Przeciwdziałają zmianie pH środowisk WĘGLOWODANY. Monosacharydy triozy aldehyd glicerynowy pentozy: ryboza, deoksyryboza heksozy: glukoza, fruktoza, galaktoza Oligosacharydy • sacharoza= glukoza + fruktoza • maltoza = glukoza + glukoza glukoza + galaktoza • laktoza = : Polisacharydy • skrobia celuloza ● HIC=O H-²C - OH J HO-C - H l H-C-OH d H-C-OH 61 CH₂OH ● ● OH "CH₂OH Mostek tlenowy powstaje między grupą aldehydową lub ketonową a grupą hydroksylową. Powoduje zamknięcie cząsteczki w formie pierścienia OH 그 GLUKOZA STIA LAM H Oligosacharydy powstają przez połączenie dwoch cukrów prostych wiązaniem O-glikozydowym OH główny materiał zapasowy u roślin główny składnik ścian komórkowych roślin i protistów grybopodobnych glikogen •chityna → główny składnik ściany komórkowej grzybów i oskórka stawonogów LIPIDY Proste •tłuszcze właściweglicerol + (max.) 3 kwasy tłuszczowe | bogatoenergetyczny materiał zapasowy, termoizolaca, ochrona przed urazami mechanicznymi Złożone • fosfolipidy →...

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Alternatywny zapis:

alkohol + kwasy tłuszczowe + kwas fosforowy (V) glikolipidy alkohol + kwasy tłuszczowe + cukier występuje w komorkach wątroby i mięśni szkieletowych jako materiał zapasowy OH • woski → alkochol (16-30 atomow) + 1 kwas tłuszczowy pokrywają powierzchnię liści i owoców chroniąc przed parowaniem wody, są na sierści i piorach twonąc nieprzemakalną warstwę FOSFOLIPID HYDROFILOWA GŁOWA HYDROFOBOWY NOSO CHOLINA RESZTA FOSFORANOWA GLICEROL KWASY TŁUSZCZOWE 120prenowe • steroidy i witaminy D cholesterol, prekursor np. hormonów steroidowych, kwasów żółciowych • karotenoidy żołte, pomarańczowe i czerwone barwniki występujące w komórkach roślin, Uczestniczą w fotosyntezie, Beta-karoten v zwierząt przekształca się w witamine A, sa to antyoksydanty czyli związki opóźniające utlenianie szkodliwych produktów metabolicznych BIAŁKA Aminokwasy to podstawowa jednostka budulcowa białek • białka są zbudowane z 20 rodzajów aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi H`N-CH-C²OH + HN-CH-COOH → Depar R R aminokwas R aminokwas RODZAJE BIAŁEK Fibrylarne • mają strukturę włóknistą • nie rozpuszczają się w wodzie na przykład: kolagen, keratyna Globularne dipeptyc Oligopeptydy zawierają 2-10 aminokwasów np. wazo presyna, oksytocyna Polipeptydy → zawiera 11-100 aminokwasów np. insulina ● ● mają kulisty kształt ● globuliny → histony CH-C Proste 2budowane wyłącznie z aminokwasów AMINOWA GRUPA złożone • posiada część białkową i niebiałkowa Hwiązanie peptydowe N rozpuszczają się w wodzie na przykład: enzymy, hormony • albuminy → składnik osocza, odpowiada za transport hormonów i regulacje ciśnienia osmotycznego przeciwciała, transport hormonów steroidowych występują w jądrze, z DNA tworzą chromatynę glikoproteiny cukier reszta fosfoproteiny lipoproteiny tluszcze fosforanowa metaloproteiny atomy metalu hemoproteiny barwniki nukleoproteiny R kwas nukleinowy PODSTAWNIK 0 interferon przeciwwinsowe kazeina (w mleku) wiązanie Ca2+ GRUPA KARBOKSYLOWA LDL/HDL transport cholesterolu we białka nybosomów uczestnicza, w syntezie białek ferrytyna magazynowanie fe 2+ w watrobie hemoglobina transport O₂ i CO₂ knoi ● ● Zol KOAGULACJA żel odwracalne, bo nie narusza przestrzennej struktury białek STRUKTURY BIAŁEK ● X-helisa określa kształt białka ferrytyna Struktura trzeciorzędowa powstała w wyniku pofałdowania struktury drugorzędowej • stabilizowana jest przez: wiązania wodorowe Fe Fe ● Fe Fe ● ● oddziaływania hydrofobowe i elektrostatyczne sily van der Waalsa mostek dwusiarczkowy DENATURACJA pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych zerwanie wiązań stabilizujących strukturę białek nieodwracalne Struktura pierwszorzędowa wiązania peptydowe B-harmonijka białko pajęczyny Struktura drugorzędowa powstaje na skutek wytwonenia się wiązań wodorowych ● E Struktura czwartorzędowa • Powstaje na skutek połączenia podjednostek białka o struktune tneciorzędowej Hemoglobina 4 Tańcuchy polipeptydowy hem atomy żelaza

Biologia /

Chemizm

Chemizm

user profile picture

Ola Struzik

59 Followers
 

Biologia

 

4/2/3

Notatka

Chemizm

Ta zawartość jest dostępna tylko w aplikacji Knowunity.

 Makroelementy
•CHON SP, Ca Mg K Na Cl
BIOGENNE
CHEMIZM
PIERWIASTKI
Związki organiczne
węglowodory
• białka
• lipidy
●
●
kwasy nukleinowe
WO

Otwórz aplikację

Udostępnij

Zapisz

9

Komentarze (1)

G

Piękna notatka 😍😍 bardzo mi się przyda dzięki!

Pierwiastki, woda, węglowodany, lipidy, białka

Podobne notatki

4

Aminokwasy

Know Aminokwasy thumbnail

5573

 

4/1/7

5

Białka

Know Białka thumbnail

2397

 

4/1/3

7

Chemiczne podstawy życia

Know Chemiczne podstawy życia thumbnail

5419

 

4/1/7

2

Genetyka molekularna

Know Genetyka molekularna thumbnail

3364

 

3

Więcej

Makroelementy •CHON SP, Ca Mg K Na Cl BIOGENNE CHEMIZM PIERWIASTKI Związki organiczne węglowodory • białka • lipidy ● ● kwasy nukleinowe WODA Mikroelementy • Fe Cu Zn Mn Mo B Se Cr 1 F Zwiazki nieorganiczne • woda ● sole mineralne • Uniwersalny rozpuszczalnik •Duże napięcie powierzchniowe silniejsze niż między cząsteczkami gazów powietrza kohezja przyciąganie adhezja przyleganie dzięki sile kohezji oddziaływanie między cząsteczkami wody jest • Mniejsza gęstość w stanie stałym niż ciekłym → wraz ze spadkiem temperatury gęstość maleje, a objętość wzrasta. W efekcie lod unosi się na wodzie tworząc warstwę izolacyjną. wydzielanie potu, który chroni organizm przed przegrzaniem • Wysokie ciepło parowania • Duże ciepło właściwe → potrzebna jest znaczna ilość energii, aby zmienić temperaturę wody i co chroni organizm przed nagłą zmianą temperatury SOLE MINERALNE Występują w postaci jonów lub kryształón • Regulują stan uwodnienia komórki Aktywują enzymy • Warunkują przebieg reakcj biochemicznych Przeciwdziałają zmianie pH środowisk WĘGLOWODANY. Monosacharydy triozy aldehyd glicerynowy pentozy: ryboza, deoksyryboza heksozy: glukoza, fruktoza, galaktoza Oligosacharydy • sacharoza= glukoza + fruktoza • maltoza = glukoza + glukoza glukoza + galaktoza • laktoza = : Polisacharydy • skrobia celuloza ● HIC=O H-²C - OH J HO-C - H l H-C-OH d H-C-OH 61 CH₂OH ● ● OH "CH₂OH Mostek tlenowy powstaje między grupą aldehydową lub ketonową a grupą hydroksylową. Powoduje zamknięcie cząsteczki w formie pierścienia OH 그 GLUKOZA STIA LAM H Oligosacharydy powstają przez połączenie dwoch cukrów prostych wiązaniem O-glikozydowym OH główny materiał zapasowy u roślin główny składnik ścian komórkowych roślin i protistów grybopodobnych glikogen •chityna → główny składnik ściany komórkowej grzybów i oskórka stawonogów LIPIDY Proste •tłuszcze właściweglicerol + (max.) 3 kwasy tłuszczowe | bogatoenergetyczny materiał zapasowy, termoizolaca, ochrona przed urazami mechanicznymi Złożone • fosfolipidy →...

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Więcej zabawy podczas nauki z nami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych

Dzięki funkcji zadawania pytań możesz w każdej chwili zadać pytanie i uzyskać odpowiedź od innych uczniów.

Ucz się razem z innymi

Dzięki Knowunity otrzymujesz materiały do nauki od innych w nowoczesny i wygodny sposób, aby jak najlepiej się uczyć. Tutaj uczniowie dzielą się swoją wiedzą, wymieniają się pomysłami i pomagają sobie nawzajem.

Bezpieczne i sprawdzone

Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczenia, ćwiczenia czy notatki, Knowunity gromadzi wszystkie treści i tworzy bezpieczne środowisko nauki, do którego dziecko może mieć dostęp w dowolnym momencie.

Pobierz aplikację

Knowunity

Nr 1 wśród aplikacji do nauki w Niemczech

Otwórz aplikację

Alternatywny zapis:

alkohol + kwasy tłuszczowe + kwas fosforowy (V) glikolipidy alkohol + kwasy tłuszczowe + cukier występuje w komorkach wątroby i mięśni szkieletowych jako materiał zapasowy OH • woski → alkochol (16-30 atomow) + 1 kwas tłuszczowy pokrywają powierzchnię liści i owoców chroniąc przed parowaniem wody, są na sierści i piorach twonąc nieprzemakalną warstwę FOSFOLIPID HYDROFILOWA GŁOWA HYDROFOBOWY NOSO CHOLINA RESZTA FOSFORANOWA GLICEROL KWASY TŁUSZCZOWE 120prenowe • steroidy i witaminy D cholesterol, prekursor np. hormonów steroidowych, kwasów żółciowych • karotenoidy żołte, pomarańczowe i czerwone barwniki występujące w komórkach roślin, Uczestniczą w fotosyntezie, Beta-karoten v zwierząt przekształca się w witamine A, sa to antyoksydanty czyli związki opóźniające utlenianie szkodliwych produktów metabolicznych BIAŁKA Aminokwasy to podstawowa jednostka budulcowa białek • białka są zbudowane z 20 rodzajów aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi H`N-CH-C²OH + HN-CH-COOH → Depar R R aminokwas R aminokwas RODZAJE BIAŁEK Fibrylarne • mają strukturę włóknistą • nie rozpuszczają się w wodzie na przykład: kolagen, keratyna Globularne dipeptyc Oligopeptydy zawierają 2-10 aminokwasów np. wazo presyna, oksytocyna Polipeptydy → zawiera 11-100 aminokwasów np. insulina ● ● mają kulisty kształt ● globuliny → histony CH-C Proste 2budowane wyłącznie z aminokwasów AMINOWA GRUPA złożone • posiada część białkową i niebiałkowa Hwiązanie peptydowe N rozpuszczają się w wodzie na przykład: enzymy, hormony • albuminy → składnik osocza, odpowiada za transport hormonów i regulacje ciśnienia osmotycznego przeciwciała, transport hormonów steroidowych występują w jądrze, z DNA tworzą chromatynę glikoproteiny cukier reszta fosfoproteiny lipoproteiny tluszcze fosforanowa metaloproteiny atomy metalu hemoproteiny barwniki nukleoproteiny R kwas nukleinowy PODSTAWNIK 0 interferon przeciwwinsowe kazeina (w mleku) wiązanie Ca2+ GRUPA KARBOKSYLOWA LDL/HDL transport cholesterolu we białka nybosomów uczestnicza, w syntezie białek ferrytyna magazynowanie fe 2+ w watrobie hemoglobina transport O₂ i CO₂ knoi ● ● Zol KOAGULACJA żel odwracalne, bo nie narusza przestrzennej struktury białek STRUKTURY BIAŁEK ● X-helisa określa kształt białka ferrytyna Struktura trzeciorzędowa powstała w wyniku pofałdowania struktury drugorzędowej • stabilizowana jest przez: wiązania wodorowe Fe Fe ● Fe Fe ● ● oddziaływania hydrofobowe i elektrostatyczne sily van der Waalsa mostek dwusiarczkowy DENATURACJA pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych zerwanie wiązań stabilizujących strukturę białek nieodwracalne Struktura pierwszorzędowa wiązania peptydowe B-harmonijka białko pajęczyny Struktura drugorzędowa powstaje na skutek wytwonenia się wiązań wodorowych ● E Struktura czwartorzędowa • Powstaje na skutek połączenia podjednostek białka o struktune tneciorzędowej Hemoglobina 4 Tańcuchy polipeptydowy hem atomy żelaza